Hlavní obsah
Finance

Zemětřesení: jak k němu přistupují české pojišťovny? Rozdíly jsou značné

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Dušan Šídlo
6. 2. 12:48

Turecko a Sýrii zasáhlo ničivé zemětřesení. Jak by postupovaly české pojišťovny, pokud by zemětřesení zasáhlo Česko?

Článek

V případě zemětřesení může být plněno z různých typů pojištění. Podívejme se na nejčastější scénáře.

Léčebné výlohy a storno zájezdu z důvodu zemětřesení

Dojde-li v důsledku zemětřesení v zahraničí ke zranění, pak máte samozřejmě nárok na to, aby byly léčebné výlohy v souvislosti s touto událostí pojišťovnou uhrazeny z cestovního pojištění, respektive z pojištění léčebných výloh. Některé pojišťovny poskytují i bezplatné prodloužení pojištění v případě, že se vaše cesta protáhne z důvodu různých katastrof, do kterých pojišťovny zahrnují i zemětřesení.

Specifická situace může nastat v případě storna zájezdu. Podle občanského zákoníku lze bez storno poplatků odstoupit od smlouvy uzavřené s cestovní kanceláří v případě, pokud v místě pobytu nebo v jeho bezprostředním okolí nastaly mimořádné okolnosti, které mají vliv na čerpání služeb nebo na dopravu. Pokud zemětřesení nemá vliv na kvalitu čerpání služeb zájezdu, cestovní kancelář nemá povinnost upouštět od storno poplatků při zrušení smlouvy ze strany zákazníka. Pak může zafungovat vybrané pojištění storna zájezdu. To se běžně vztahuje na storno z důvodu zdravotních obtíží, ale některé pojišťovny poskytují širší krytí a storno poplatky zaplatí i v případě přírodní katastrofy, jako je zemětřesení, pokud k němu došlo až po zakoupení cestovní služby. Při cestě do rizikových oblastí je tedy vhodné se důkladně seznámit s obsahem cestovního pojištění.

Úraz či úmrtí v důsledku zemětřesení

Případný úraz či úmrtí způsobené zemětřesením je kryto životním a úrazovým pojištěním. Pojišťovny v tomto ohledu vůči náhlému zemětřesení žádnou výluku naštěstí neuplatňují.

Auto poničené zemětřesením

Téměř všechny pojišťovny zahrnují riziko zemětřesení do živelní události. Pokud v rámci havarijní pojistky máte pojištěná živelní rizika, nepředstavuje poškození auta z důvodu zemětřesení žádný problém.

Najdou se však pojišťovny, které riziko zemětřesení v havarijní pojistce nekryjí, a to ani v nejdražší variantě. Týká se to například Slavia pojišťovny a pojišťovny UNIQA (včetně dřívějších pojistek AXA pojišťovny). Kvalitní havarijní pojistka by měla zahrnovat krytí živelních rizik, a to včetně zemětřesení.

Nemovitost zasažená zemětřesením

I nejlevnější pojistky nemovitosti a domácnosti automaticky zahrnují krytí rizika zemětřesení. Pojišťovny požadují, aby v místě pojištění bylo dosaženo alespoň šestého stupně na makroseizmické stupnici dle EMS-98. Pouze Komerční pojišťovna používá definici zemětřesení, kterou váže na starší stupnici MSK-64.

Vybrané pojišťovny také nezahrnují pojištění zemětřesení automaticky a je nutné jeho připojištění. Jedná se o Allianz pojišťovnu, kde v živelním pojištění není zemětřesení zahrnuto, ale je možné jeho volitelné dopojištění.

Také u starších produktů UNIQA pojišťovny bylo nutné riziko zemětřesení pojistit volbou balíčku Katastrofy. U Generali České pojišťovny najdeme u některých starších produktů limit plnění ve výši jednoho milionu korun (maximálně pět milionů).

Můžete se setkat i s přístupem, kdy pojišťovna omezuje plnění pro opakovaná zemětřesení a plněno by bylo do limitu, který se vztahuje na všechny pojistné události v průběhu jednoho roku.

Je tedy dobré si zkontrolovat, jak k zemětřesení přistupuje vaše pojišťovna. Domnívám se, že pojišťovny by mohly být při krytí škod způsobených zemětřesením vstřícnější. Například produkty AXA pojišťovny měly mírnější definici. Pojištěny byly i otřesy 5. stupně, nikoliv tedy minimálně 6. stupně.

Modernější přístup uplatňuje také UNIQA pojišťovna, která definici zemětřesení neváže na žádnou stupnici a v podmínkách uvádí, že zemětřesením rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, které v bezprostředním okolí místa pojištění způsobily škody i na dalších stavbách obdobné odolnosti, tedy se projevily např. trhlinami ve zdech, poškozením komínů, posunutím větších předmětů apod. Je zřejmé, že definice není vázána na žádnou konkrétní makroseizmickou stupnici a prokazování pojistné události může být v takovém případě jednodušší.

Co z uvedeného plyne? Pojišťovny běžně používají vlastní slovník pojmů, který není jednotný. Není zemětřesení jako zemětřesení. Obdobné rozdíly ale existují například i u krytí škod z důvodu sesuvu půdy, vichřice, požáru či krádeže. Před sjednáním pojištění je vhodné se s těmito rozdíly důkladně seznámit nebo si při výběru pojištění nechat poradit od odborníků.

Pro zajímavost je třeba dodat, že i v minulosti zasahovala území Česka zemětřesení. Na přelomu let 1985 a 1986 zasáhl zemětřesný roj Chebsko a nejsilnější otřes dosáhl na desetibodové Richterově škále hodnoty 4,6. Taková událost by u většiny pojišťoven nebyla likvidní, přestože tehdy praskaly zdi domů, řítily se chatrnější komíny, tvořily se škvíry mezi panely, padala omítka. Odborníci z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademii věd České republiky zjistili, že v posledních 20 tisících letech docházelo na našem území, konkrétně v Dolním Slezsku či v západních Čechách, k zemětřesením o magnitudu až 6,5 Richterovy stupnice.

www.akademiepojisteni.cz

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz