Hlavní obsah
Lidé a společnost

Pol Pot: Totalitní vůdce, který po sobě zanechal 2 miliony mrtvých a zbídačenou zemi

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Store norske leksikon, Public domain, via Wikimedia Commons
26. 5. 11:06

Pol Pot byl khmerský politický vůdce, který vedl totalitní režim Rudých Khmerů v Kambodži. Během jeho komunistické vlády bylo zabito přes 2 miliony lidí. To vše pro jeho sen vytvořit ideální agrární společnost a eliminovat veškeré odpůrce režimu.

Článek

Politika ho pohltila více než studium

Pol Pot se narodil jako Saloth Sar dne 19. května roku 1925 v provincii Kompong Thom v Kambodži. Pocházel z relativně zámožné venkovské rodiny. Roku 1934 se přestěhoval do Phnom Penh, kde žil jeho starší bratr, a strávil rok v buddhistickém klášteře. Poté navštěvoval francouzskou katolickou základní školu, dokud roku 1949 nezačal díky stipendiu ke studiu radioelektroniky studovat na univerzitě v Paříži, kde se také poprvé zapojil do levicového politického hnutí. To ho pohltilo natolik, že nakonec přišel o své stipendium, jelikož neuspěl u zkoušek. Poté se roku 1953 vrátil do Phnom Penhu v Kambodži, kde žil před svým odjezdem do Francie u svého staršího bratra. Po svém návratu burcoval místní obyvatele proti francouzské koloniální nadvládě a později toho roku získala Kambodža svou nezávislost. O tři roky později v Phnom Penhu nastoupil jako učitel na soukromé škole, kde učil historii, zeměpis a francouzskou literaturu až do roku 1963. Poté byl však nucen hlavní město opustit, jelikož jej policie podezřívala z vazeb na komunisty. Od té doby začal používat svůj pseudonym Pol Pot.

Krutý vůdce Rudých Khmerů

Jak se ukázalo, podezření policie vůbec nebylo liché, jelikož už během své učitelské kariéry plánoval velkou revoluci a připojil se ke Khmerské lidové revoluční straně. Roku 1960 pomohl reorganizovat tuto stranu, která se hlásila k marxismu-leninismu, a po svém odchodu z Phnom Penhu se stal jejím vůdcem. S ostatními stranickými vůdcemi se přestěhovali hluboko do džungle v severní Kambodži, kde pobývali se skupinou Vietkongu. V roce 1968 zahájil se svojí stranou Rudých Khmerů národní povstání a o dva roky později se Rudí Khmerové spojili s princem Norodomem a během občanské války stáli proti generálu Lol Nolovi, který měl podporu USA. Po pádu vlády Lol Nola roku 1975 Rudí Khmerové převzali moc a Pol Pot se o rok později stal předsedou vlády Demokratické Kambodže, což byl název Kambodři během této vlády. Takřka ihned po převzetí vlády nechali Rudí Khmerové evakuovat 2,5 milionu obyvatel Phnom Penhu. Lékaři, učitelé i další odborníci přišli o svůj majetek a byli nuceni dřít na polích, aby se zapojili do nového režimu. Pokud se někomu jeho nová role ve společnosti nelíbila, byl obvykle mučen v nechvalně známé věznici S-21 nebo rovnou zabit. Lidé byli nuceni pracovat až do úmoru, trpěli hladem, nemocemi a často umírali vyčerpáním nebo v důsledku nedostatečné zdravotní péče. Děti byly odebírány z domovů a připravovány na službu v armádě.

Pol Pot dohlížel nad všemi aspekty jejich života: Kontroloval jejich peníze, majetek, šperky, ale dokonce nařídil i kontrolu literatury a většinu náboženství postavil mimo zákon. Rudí Khmerové dokonce donutili lidi přemístit rýžová pole, aby vytvořila symetrickou šachovnici, kterou měli ve znaku. Pol Pot se inspiroval maoismem a komunistickou revolucí v Číně. Jeho snem bylo vytvořit agrární a samostatnou komunistickou společnost, ve které by byla veškerá výroba centralizována a všichni lidé si byli rovni. Vytvořil také přísná pravidla pro sexuální vztahy, konverzace či oblečení. Pol Pot provedl masovou genocidu a politické čistky a odhaduje se, že během jeho vlády byly popraveny, nebo zemřely hladem, vyčerpáním či nemocemi až 2 miliony Kambodžanů. Ve věznici S-21 údajně přežilo pouze zhruba 7 z 20 tisíc lidí.

Pol Potův úprk a smrt

Během vlády Pol Pota docházelo pravidelně k potyčkám mezi Kambodžany a Vietnamci. Od roku 1977 boje zesílili a po invazi se 7. ledna roku 1979 Vietnamcům podařilo dobýt Phnom Penh a Pol Pot byl nucen uprchnout do džungle v Thajsku, kde obnovil své partyzánské operace. Od roku 1985 se zdálo, že se Pol Pot stáhnul z vojenského i politického dění, ale stále zůstával vůdcem Rudých Khmerů, kteří pokračovali ve svých partyzánských operacích až do 90. let, než došlo roku 1977 k hlubokému úpadku. V červnu téhož roku byl Pol Pol z organizace vyloučen a umístěn do domácího vězení, o měsíc později byl odsouzen za vlastizradu. Zemřel o rok později ve věku 72 let na srdeční selhání, ale podle některých zdrojů raději spáchal sebevraždu. Za zločiny proti lidskosti byla odsouzena jen hrstka vůdců Rudých Khmerů.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz