Hlavní obsah
Víra a náboženství

Církev adventistů v ČR: V sobotu nepracují, pro společnost jsou ale užiteční

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: freepik.com/freepik/free_license

Obrázek je ilustrační. Zobrazuje rodinu při modlitbě.

26. 5. 0:00

Pro někoho podivíni, pro jiné inspirativní lidé. Místo neděle světí sobotu. Vyhýbají se alkoholu a dalším radovánkám. Do toho světa jako by nepatřili. Své místo v něm ale mají. To je Církev adventistů sedmého dne.

Článek

V dnešním světě plným nejistot je obzvláště těžké najít místo, kde by lidé načerpali duchovní posilu a byli součástí společenství. Jedním z takových míst je Církev adventistů sedmého dne (dále jen CASD), která patří co do počtu členů k nejrychleji rostoucím církvím vůbec. Tato komunita spojuje duchovno, zdravý životní styl a snaží se nabídnout lidem smysluplný život. V tomto článku se na ně proto podíváme trochu podrobněji.

Vše začalo v Americe

Abychom věděli, s kým máme tu čest, na skok se přeneseme do 19. století v Americe, kam sahají počátky této církve. V té době americký kazatel William Miller spolu s padesátkou tisíc věřících očekával, že na základě proroctví z Bible přijde znovu na svět v roce 1844 Ježíš Kristus. Tato předpověď se však nenaplnila. Přivedla zato jednu skupinku „milleritů“ ještě k hlubšímu studiu Bible. Ti mimo jiné došli k tomu, že datum druhého příchodu nelze přesně stanovit. Byli to právě oni, kteří položili základ pro vznik církve v roce 1863. Odtud se pak postupně rozrůstala až za hranice oceánu. V českých zemích byl první sbor založen v roce 1902 v Praze.

Početná církev u nás, nikoliv sekta

Možná nebudu sám, v kom název této církve vyvolává dojem, že se možná jedná o sektu. Je třeba ale uvést na pravou míru, že CASD je státem uznávaná církev, zapsaná v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností MKČR. V celosvětovém meřítku se jedná navíc o církev početnou. Ke konci roku 2021 čítala kolem 21 milionů členů. V České republice v tomtéž roce se k této církvi při sčítání lidu přihlásilo 7 162 lidí. Celkový počet všech stoupenců však může být mnohem vyšší. Vyplnění kolonky ohledně příslušnosti k církvi je totiž v dotazníku sčítání lidu nepovinné.

CASD u nás

Adventisté nechodí „do kostela“ ale „do sboru“. Významově jde v podstatě o to stejné. Vizuálně už nikoliv. Prostory, ve kterých se tito lidé o sobotách scházejí, vypadají často moderněji. Na první pohled by tak návštěvník sotva odhadnul, že se nachází v nějakém náboženském prostředí. Napříč Českou republikou najdete celkem 168 sborů. Od Chebu až po Třinec. O každý sbor se stará kazatel, který je placen z peněz církve. Náš stát navíc církev adventistů podporuje a v průběhu roku 2022 v souvislosti s majetkovým vyrovnáním putovaly ze státní kasy prostředky na podporu a jako finanční náhrada v celkové výši kolem 40 milionů korun.

Co o adventistech vypovídá sám název

Oficiální název této církve ukazuje na dvě zásadní důležitosti. Adventisté od slova advent, což můžeme přeložit jako „příchod“. V našem případě druhý příchod Krista, na který dodnes čekají. Sedmý den zase odkazuje na stvoření světa, kdy v šesti dnech Bůh tvořil a sedmý den odpočinul. Pro adventisty je sedmý den sobota, stejně jako pro židy, a je považován za den odpočinku. Adventisty tedy v sobotu neuvidíte pracovat.

Kreacionismus, vepřové maso, alkohol a další charakteristiky

To zásadní, čemu adventisté věří, sdílí na svých webových stránkách. Jde o 28 věroučných bodů, které jsou pro tuto církev typické. Najdeme mezi nimi důraz na Bibli jako hlavní autoritu. Zmíněnou víru v druhý příchod Krista a zachovávání soboty. Křest jako akt vyznání víry s následným přijetím do společenství. Důležitý je také křesťanský způsob života, tedy úplné vyhýbání se alkoholu, tabáku a nezodpovědnému užívání drog a narkotik, které škodí lidskému tělu. Samozřejmostí je vyhýbání se nečistému masu. Manželství, tedy spojení muže a ženy, je dalším znakem adventistů. Spolu s doporučovaným sexem až po svatbě můžou dnes tyto rady působit lehce kontroverzně.

Známé osobnosti

I mezi adventisty najdete známé tváře. Jednou z nich je fotbalová superstar David Alaba, dnes hrající za velkoklub Real Madrid. Na Twitteru se veřejně k této církvi přiznal. Ke zviditelnění jiného člena této církve pomohl Mel Gibson jako režisér filmu podle skutečného příběhu: Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny. V hlavní roli se představil vojín Doss odmítající ve válce zabíjet, a dokonce i nosit jakoukoliv zbraň. Přesto se stal hrdinou, když neozbrojen v první linii zachránil životy 75 vojákům. Mezi českými osobnostmi můžeme zmínit Radima Passera, známého podnikatele ale i následovníka Ježíše Krista, jak sám s oblibou říká. Nedávno jste možná zaznamenali zprávu o tom, jak se ve svém Bugatti proháněl po německé dálnici rychlostí 417 kilometrů za hodinu.

Humanitární organizace ADRA

ADRA, jako velmi známá mezinárodní humanitární organizace, poskytuje lidem pomoc v nouzi. Málokdo z nás o ní slyší dnes poprvé. Už méně veřejná informace ale je, že ADRA je něco jako „dítě“ církve adventistů. Ti jsou totiž zakladatelé této organizace. Je proto sympatické, že adventisté touto formou pomáhají, aniž by se skrytě a násilně snažili lidem v nouzi podsouvat víru v Boha.

Pro mě osobně jsou adventisté z mnoha pohledů opravdovými podivíny. Svým životním stylem a nasměrováním se bezesporu liší od dnešní společnosti. Některé jsem potkal během života a působili na mě neškodně. Nikdy mě žádný nezastavil na ulici, aby mi něco nutil. Naopak, často byli spíše nenápadní. V mnohém pro nás mohou být ale opravdovou inspirací. Pro mě osobně je to v přístupu k životu, snaze žít čistý morální život a zároveň být tady nesobecky pro druhé.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz