Hlavní obsah

Neurologické zázraky synestezie

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Charles Thonney, Pixabay
12. 8. 1:02

Synestezie už dlouho fascinuje vědce, umělce i zvídavé mozky. Synestezie je jev, který kombinuje smyslové vjemy způsobem, který se může zdát nadpozemský.

Článek

Synestezie už dlouho fascinuje vědce, umělce i zvídavé mozky. Synestezie je jev, který kombinuje smyslové vjemy způsobem, který se může zdát nadpozemský. Jeden smyslový vstup může vyvolat souběžné a nekontrolovatelné vjemy v jiné smyslové dráze. Představte si, že můžete ochutnávat barvy, slyšet tvary nebo vidět záblesky světla představující tóny. Tato mezismyslová setkání jsou neurologickým zázrakem synestezie a poskytují nám pohled do složitého fungování lidského mozku.

Harmonie smyslů

Lidé trpící synestezií mohou vnímat svět způsobem, který se vymyká logice, protože překlenuje propast mezi smyslovými modalitami. Rozdíly mezi zrakem, sluchem, chutí, hmatem a čichem se pro synestetiky stávají mlhavými, proplétají se a splývají ve složitých vzorcích. Vědci mají díky této poruše vzácnou příležitost prozkoumat do hloubky architekturu mozku a spojení mezi jeho různými oblastmi.

Různé synestézie

Existuje několik druhů synestézie, z nichž každá se vyznačuje lákavou kombinací smyslových vjemů. Jiní mohou spojovat chutě s určitými frázemi, jiní mohou vidět odlišné barvy, když slyší určité hudební tóny. Zatímco chromestezie je vjem barev při poslechu hudby, grafomotorická synestezie zahrnuje vnímání písmen a číslic v určitých odstínech. Jak rozmanitá je lidská představivost, tak rozmanité jsou i synestetické zážitky.

Složitý tanec mozku

Mozkové procesy, které jsou základem synestezie, přitahují intenzivní zájem vědců. Přestože se přesný původ stále zkoumá, některé údaje ukazují, že synestézie může být způsobena přílišným propojením mozku. Aby se zabránilo vzájemnému ovlivňování smyslů, jsou v normálním mozku oddělena různá smyslová centra. U synestetiků se však toto rozdělení může zamlžit, což vede k neobvyklému stupni propojení neuronových sítí.

Vzorce mozkové aktivity u synestetiků odhalil neurozobrazovací výzkum využívající metody jako magnetoencefalografie (MEG) a funkční magnetická rezonance (fMRI). Když synestetik například čte písmeno, mohou se současně rozsvítit mozkové oblasti, které mají na starosti zpracování písmen a vnímání barev, což svědčí o skutečném prolínání smyslových vjemů.

Syntetické barevné spektrum

Ačkoli je synestezie fascinujícím jevem, je důležité si uvědomit, že může mít široký rozsah. Někteří lidé mohou mít drobné případy synestezie, které si ani nemusí uvědomovat jako neobvyklé. Jiní mohou synestezii prožívat silněji a může mít větší vliv na jejich vnímání světa.

Je důležité si uvědomit, že synestezie je odchylka ve smyslovém vnímání, nikoliv nemoc, a že může poskytnout originální vhled i tvůrčí inspiraci. Synestezii uvedlo mnoho známých umělců, hudebníků a spisovatelů, včetně Wassilyho Kandinského a Pharrella Williamse, což dokazuje, že tyto smyslové přesahy mohou ovlivňovat tvůrčí proces.

Vynášení záhad na světlo

Objevování složitostí vidění, poznávání a složitého zapojení lidského mozku umožňuje výzkum synestezie. Vědci se chtějí dozvědět více o tom, jak jsou smyslová data zpracovávána, začleňována a chápána, a to prostřednictvím zkoumání toho, jak mozek reaguje na mezismyslovou stimulaci.

Výzkum synestezie může mít navíc větší dopad na naše chápání poruch, včetně poruch autistického spektra a dalších poruch s abnormálním smyslovým zpracováním. Nahlédnutím do pozoruhodného smyslového světa synestetiků se vědci mohou dozvědět důležité věci o složitých interakcích mezi smyslovým vnímáním, poznáváním a komplexními mozkovými sítěmi.

Otevření se neobvyklému

Synestezie slouží jako připomínka toho, že navzdory určitým obecným zákonitostem je lidský mozek stále schopen vytvářet úžasné a velmi jedinečné zážitky. Tento fenomén nás vyzývá k přehodnocení hranic vnímání a inspiruje nás k tomu, abychom si vážili rozsáhlé tapisérie smyslových setkání, která nám pomáhají utvářet náš pohled na svět.

Složitost synestezie můžeme jen nakousnout, protože vědci pokračují ve zkoumání jejích nervových zázraků. Kromě toho, že tento fascinující jev překlenuje rozdíly mezi našimi smysly, poskytuje vzácný vhled do hlubin lidské zkušenosti a zdánlivě nekonečného potenciálu lidské mysli.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz