Hlavní obsah
Psychologie

Co pro sebe mohu udělat, když jsem ve stresu a pod tlakem okolností?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Ivo Hriso
23. 9. 18:09

Co pro sebe můžeme udělat, když se ocitnete ve stresu a pod tlakem okolností? Jak najít klid a vyváženost uprostřed turbulentního dne?

Článek

Nejprve si stres definujme. Stres je normální reakcí těla na různé situace a události, které jsou vnímány jako hrozba nebo výzva. Je důležité si uvědomit, že stres je běžnou součástí života, ale pokud se stane chronickým a nezvládnutelným, může to mít negativní dopad na zdraví a pohodu jednotlivce.

Psychologicky můžeme stres definovat jako reakci na nepříjemně vnímané napětí, kdy se tělo a mysl snaží přizpůsobit a reagovat na danou situaci. Proto je důležité hledat způsoby, jak stres lépe zvládat a případně se obrátit na odbornou pomoc, pokud je to potřeba.

Některé důležité psychologické aspekty stresu:

· Stresový faktor a vnímání: To, co jedna osoba považuje za stresující, nemusí být pro druhou osobu stresové. Vnímání stresu je subjektivní a  závisí na jednotlivcích. Faktory jako osobní zkušenosti, přesvědčení a  schopnosti mohou ovlivňovat, jak člověk vnímá stresové situace.

· Fyzická reakce na stres: Stresová reakce může zahrnovat fyzické projevy, jako je zvýšený srdeční tep, zvýšený krevní tlak, zvýšená úroveň stresových hormonů (např. kortizolu) a napětí svalů. Tyto reakce jsou evolučně důležité, protože připravují tělo na boj nebo útěk před hrozbou.

· Psychické reakce na stres: Stres má také vliv na psychické funkce. Lidé mohou pociťovat úzkost, strach, nepokoj, podrážděnost a další psychické symptomy. Stres může také ovlivnit kognitivní funkce, což může vést ke snížené koncentraci a pozornosti.

· Dlouhodobý stres a zdraví: Dlouhodobý neřešený stres má negativní dopad na fyzické a duševní zdraví. Zvyšuje riziko řady zdravotních problémů, včetně kardiovaskulárních onemocnění, úzkosti, deprese a dokonce i  imunitního systému.

„Stres je jako kruh, který máme okolo krku. Čím víc se snažíme utéct, tím pevněji nám ho stahuje.“ – Susan Sontag

Zvládání stresu:

Existují různé strategie zvládání stresu, jako je aktivní řešení problémů, vyhýbání se určitým situacím, humor, sociální opora a další. Zvládání stresu může být individuální a závisí na osobních zkušenostech a  dovednostech. Pojďme si některé strategie více rozebrat:

· Aktivní řešení problémů: Tato strategie zahrnuje identifikaci problému a  hledání praktických kroků k jeho řešení. Jde o snahu aktivně změnit situaci, která nás stresuje. Například, pokud je stresující nadměrná pracovní zátěž, můžeme se pokusit organizovat svůj čas lépe, delegovat úkoly nebo komunikovat se svým nadřízeným.

· Emoční regulace: Tato strategie se zaměřuje na zvládání emocí spojených se stresem. Učíme se rozpoznávat své emoce, vyjádřit je a pracovat s nimi. To může zahrnovat meditaci, relaxaci, jógu nebo psaní do deníku. Důležité je naučit se, jak se vyrovnávat s negativními emocemi, jako je úzkost a  hněv.

· Vyhýbání se problému: Někdy se zdá být nejlepší způsob, jak se se stresem vyrovnat, jednoduše se mu vyhnout. To znamená, že se můžeme záměrně vyhýbat situacím nebo lidem, kteří nás stresují. To však nemusí být vždy trvalé řešení, a může vést ke ztrátě příležitostí k  růstu a celkové změně.

· Sociální podpora: Hledání podpory od rodiny, přátel nebo terapeuta může být velmi účinným způsobem zvládání stresu. Důležitým aspektem této strategie je otevřená komunikace a  sdílení emocí s ostatními. Sociální podpora může poskytnout pocit sounáležitosti a snížit pocit izolace.

· Pozitivní změna myšlení: Kognitivní restrukturalizace je technika, která se zaměřuje na změnu negativního myšlení na pozitivnější a realističtější perspektivy. Učíme se rozpoznávat a přehodnocovat negativní myšlenky a přesvědčení, která mohou zhoršovat naše stresové reakce.

· Fyzická aktivita: Pravidelná fyzická aktivita má pozitivní vliv na psychické zdraví a  pomáhá snižovat stres. Během cvičení se uvolňují endorfiny, což jsou přírodní látky, které zlepšují náladu a snižují stres.

Zvládání stresu je individuální a závisí na osobních preferencích a dovednostech. Některé strategie mohou být pro jednotlivce účinnější než jiné, a proto je důležité najít to, co jim nejlépe pomáhá zvládat stresové situace. Profesionální pomoc od psychologa nebo terapeuta může být také užitečná při učení se efektivněji zvládat stres a jeho negativní dopady na duševní zdraví.

Psychologická intervence zahrnuje různé terapeutické a psychologické techniky, které pomáhají lépe porozumět, zvládat a redukovat stresové reakce. Zde jsou některé z hlavních psychologických intervencí při zvládání stresu:

· Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Tato terapie se zaměřuje na identifikaci a změnu negativního myšlení a chování spojeného se stresem. KBT pomáhá rozpoznat iracionální myšlenky, které mohou zhoršovat stres, a učí je nahrazovat je pozitivnějšími a realističtějšími myšlenkami. Také se zaměřuje na změnu stresových reakcí a chování pomocí technik, jako je například relaxace.

· Mindfulness a meditace: Tato psychologická intervence zahrnuje učení, jak být více v souladu s  přítomným okamžikem a zlepšit svou schopnost přijímat a snižovat stres. Techniky mindfulness a meditace mohou zahrnovat jednoduché dechové cvičení, meditace na pozornost nebo procházky v přírodě.

· Biofeedback: Biofeedback je metoda, která umožňuje získat kontrolu nad fyziologickými funkcemi, jako je srdeční rytmus, krevní tlak a svalové napětí. Tato technika nám pomáhá lépe porozumět, jak naše tělo reaguje na stres, a učí nás, jak tyto reakce ovlivnit.

· Konzultace a  podpora: Psychologická intervence může také zahrnovat konzultace a  podporu od psychoterapeuta nebo psychologa. Během těchto sezení může klient mluvit

o svých stresových situacích, emocích a myšlenkách a získat rady, podporu a nástroje pro zvládání stresu.

· Relaxační techniky: Např. hluboké dýchání, progresivní relaxace svalů a  autogenní trénink. Tyto techniky pomáhají snižovat fyzické napětí a  uklidňovat mysl.

· Krize a intervence v krizových situacích: V  případě, že jednotlivec prochází akutní krizovou situací nebo má myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, psychologická intervence může zahrnovat rychlou a intenzivní pomoc. Profesionálové mohou poskytnout podporu a směrovat klienta k nezbytné léčbě.

„Klíčem k odstranění stresu je věnovat pozornost tomu, co můžete ovlivnit, a ignorovat to, co nemůžete.“

Na závěr vám předkládám krátkou meditaci proti stresu, kterou si můžete udělat sami doma. Tato meditace bude trvat pouze několik minut a pomůže vám uvolnit napětí a zklidnit mysl. Sedněte si v pohodlném prostředí, zavřete oči a začněte:

Hluboký nádech. Začněte tím, že provedete hluboký nádech nosem. Počítejte do čtyř… Na chvíli zadržte dech, až pocítíte, jak se vzduch ukládá v plicích… Plynulý výdech. Poté pomalu a  plynule vydechněte vzduch ústy. Počítejte opět do čtyř během výdechu a  soustřeďte se na pocit, jak se stres a napětí uvolňuje z vašeho těla. Opakujte. Pokračujte v tomto pomalém a kontrolovaném dýchání, kdy při nádechu počítáte do čtyř, zadržíte dech a pak vydechujete také do čtyř. Tento cyklus můžete opakovat několikrát.

Vizualizace uvolnění. Při každém výdechu si představte, jak stres a napětí opouštějí vaše tělo jako šedá energie, která se vypařuje do vzduchu.

Odpuštění a  klid. Během této meditace se soustřeďte na myšlenky odpouštění a klidu. Řekněte si v duchu například: „Odpouštím stresu, který mě provází. Teď jsem v klidu a v bezpečí.“

Završení. Na závěr meditace si ještě jednou udělejte několik hlubokých nádechů a výdechů. Pomalu otevřete oči a vraťte se do svého každodenního života s pocitem uvolnění a klidu.

Tato krátká meditace vám může pomoci snížit stres a napětí. Je důležité soustředit se na proces uvolňování stresu z těla a mysli. Můžete ji praktikovat kdykoli budete cítit potřebu si na chvíli odpočinout a  zklidnit se.

www.harmoniemind.cz

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz