Hlavní obsah
Příroda a ekologie

Jak lidem vyvracet (klimatické) nesmysly?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

3. 11. 7:33

Čemu je podoben klimatický aktivismus, a proč to dotyční dělají?

Článek

Zajisté jste se drazí čtenáři setkali ve svém okolí s jedinci, kteří z libovolných, na první pohled nesmyslných pohnutek pouští na své okolí hrůzu, v poslední době zejména klimatickou změnou a globálním oteplováním, a snaží se ve vás vyvolat pocit viny.

Za prvé: nejprve, se pokusím rozšířit klimatickou terminologii o jeden nový termín. Český ekvivalent slova klima je podnebí, nicméně, pro vědu se opravdu hodí, pokud se tato nazývá klimatologie a vědci, kteří jsou v této vědě odborníci se nazývají klimatologové. Nicméně, pak je tu další velká skupina spoluobčanů, kteří ať již z aktivistických či finančních pohnutek klimatologií operují, a to na úrovních od stávkujících či škody na majetku páchajících aktivistů (kteří tak činí ze zcela prospěchářských důvodů – požadují pro sebe vytvořit pracovní místa ve veřejném sektoru zřízením příslušného ministerstva), přes různé subjekty přisáté na veřejné peníze, dále přes různé jedince, u kterých ten potenciální prospěch není na první pohled patrný (například geodet brousící si zuby na zakázky při rozměřování velkých FV farem), až po jedince, kteří se pokouší na dané problematice vydělat politickou cestou. Vesměs se jedná o jedince, kteří nemají o problematice vývoji klimatu ani páru, což jim ovšem nebrání k výsledkům práce klimatologů vytvořit vlastní výklad, někdy i vlastní terminologii, a touto velmi agresivně působit na své okolí. Protože tito jedinci argumentují vývojem podnebí, a nejsou vědci, pokusme se pro tyto definovat jeden z nových termínů, a nazvěme tyto krásným českým výrazem PODNEBNÍK. Jistě všichni nějaké podnebníky známe, takže zkusme se podrobněji podívat na to, co nám vlastně říkají.

Prakticky všichni do jednoho tvrdí, že v důsledku nadměrné spotřeby fosilních paliv MY produkujeme stále více CO2, které způsobuje skleníkový efekt, a tím růst globální teploty. A mají pravdu? Vzhledem k tomu, že podnebník obvykle mluví v první osobě množného čísla, tak mají. Ano, opravdu exponenciální růst počtu podnebníků v populaci způsobuje, že emise CO2  podnebníků exponenciálně rostou. To je prostě fakt, se kterým my nic nenaděláme, je to pouze a čistě věc příslušných podnebníků. Jiné to ovšem je, pokud se do toho kouzelného zájmena MY pokouší zahrnout celou Evropskou populaci. Prakticky všichni podnebníci se dynamice evropské produkce CO2 vyhýbají jako čert kříži, a mají proč. Můj oblíbený zdroj Statistical review of world energy obsahuje historická data ve formátu Excel, takže z tohoto lze krásně vytvořit grafy, které nám vyobrazí nepřibarvenou realitu. Takže, jak je na tom Evropa s dynamikou produkce CO2? Následující graf napoví. V zásadě každý podnebník bude argumentovat, že VY, běžní občané jste škodlivci, a bezbožně spalujete fosilní paliva, a to v exponenciálně rostoucí míře. Skutečnost však je zcela jiná. U těch největších producentů došlo ke zlomu produkce CO2 již před 40 lety, tedy v době, kdy většina podnebníků nebyla ještě na světě, a u drtivé většiny ostatních evropských zemí je současná produce CO2 prakticky na úrovni roku 1965, kdy po nějakých problémech se změnou klimatu nebylo ani vidu, ani slechu. Co tedy z daného vyplývá? Především fakt, že podnebníky předkládaný fakt, že evropské emise CO2 prudce rostou, a způsobují skleníkový efekt, a tím změnu klimatu, je silně zavádějící, stejně jako fakt, že teprve aktivity podnebníků mají pozitivní vliv na to, že evropské emise CO2 začaly klesat. Ony totiž klesají již více než 40 let, a jako na potvoru začaly klesat v době, kdy došlo rozvoji jaderné energetiky. Graf produkce jaderné energie si může čtenář vytvořit sám z tabulky v odkazu.

Foto: Daniel Višňovský

Nyní se podíváme na to, jak je tomu jinde ve světě: Začneme severní Amerikou.

Foto: Daniel Višňovský

Produkce CO2 Severní Amerika

Tady vidíme, jak Mexiko, tak Kanada vykazují jen velmi mírný růst, a u obou zemí nejspíše produkce CO2 koreluje s růstem populace. Obě země vykazují od roku 1965 populační růst. USA je na tom s produkcí CO2 zhruba na úrovni roku 1995, a tentokrát jde o zemi, kde ta populace roste o něco vyšším tempem – v polovině 60. Let mělo USA necelých 200 mil obyvatel, dnes má přes 330 milionů. Nyní se přesuneme do jižní Ameriky:

Foto: Daniel Višňovský

Graf Produkce CO2  Jižní Amerika

Ajta, ajta. Co vidíme? Poměrně prudký nárůst Brazílie, přičemž po roce 2000 došlo k prudkému nárůstu, kdy se ta strmost zvyšuje, aby okolo roku 2015 došlo k poklesu. Koreluje to s něčím? Jistěže. Každý brazilský politik, kterému tento graf ukážete vám ukáže podobný graf, který bude zobrazovat dynamiku exportu biopaliv do Evropy, jejichž přimíchávání si vynutili právě podnebníci, a produkce kterýchžto je na spotřebu ropných produktů a hnojiv vyráběných ze zemního plynu, velmi náročná. Tady bych se zastavil u další fabulace podnebníků, od které tedy již v tichosti upustili, ale pokud mají čtenáři dobrou paměť, tak si jistě vzpomenou, že okolo roku 2010 nás podnebníci přesvědčovali, že existuje hodný a zlý CO2, přičemž ten hodný vzniká spalováním biopaliv, a zlý spalováním fosilních paliv. To, že na produkci litru methylesteru řepkového oleje je potřeba 0,8-1,1 litru konvenčních fosilních zdrojů, jaksi podnebníci zamlčeli, protože se jim to nehodilo do ideologie. Po roce 2015 Evropa od přimíchávání biosložky upustila, a jak můžete vidět, s tím opravdu koreluje pokles produkce CO2 v Brazílii.

Pokračujeme dál: a tady jaksi jde do tuhého. Pokud někdo chce obvinit Rusko jakožto největšího špinavce, je mimo, protože jaksi v Rusku došlo po roce 1990 k poklesu, a posledních 20 let produkce spíše stagnuje. Čína, to je ovšem jiná liga. Je to klasická „hokejka“, taková, jakou nám podnebníci dokola argumentují. Stejnou hokejku můžeme nalézt i v VI. Zprávě IPCC. Fajn. Poprosil bych místní podnebníky, než začnou dštít oheň a síru na Čínu, aby věnovali pozornost ještě jednomu grafu, který je stejně alarmující, a který koreluje s tou čínskou produkcí CO2, zejména se zběsilým růstem produkce tohoto po roce 2000. Než se tedy zdejší podnebníci půjdou přilepit k Náměstí nebeského klidu, doporučil bych jim věnovat pozornost dalšímu grafu, a to je instalovaný výkon Fotovoltaických panelů v zemích EU. Jistě pro čtenáře není tajemstvím, že drtivá většina FV panelů se vyrábí v Číně, a že produkce těchto je velmi náročná na energetické vstupy, a především na stabilitu tohoto procesu. Takže přilepeným na Náměstí nebeského klidu by se mohlo stát, že k nim přijde sám velký Si, žlutý od zlosti, a bude mávat následujícím grafem, a argumentovat jasnou korelací mezi produkcí CO2 v Číně, a množstvím instalovaných FV panelů v EU dovezených z Číny, a vyrobených za pomoci energie čínského uhlí.

Foto: Daniel Višňovský

Graf Produkce CO2 Asie

Foto: Daniel Višňovský

Instalace FV panelů v Evropě

Takže máme za sebou dvě velké lživé manipulace podnebníků, a sice první, tedy, že se otepluje v důsledku produkce CO2 západní civilizace, a druhou, od které tedy tito upustili, tedy alespoň ti chytřejší z těchto, tedy že existuje nějaký hodný a zlý CO2. K tomu bych přidal ještě třetí snadno vyvratitelnou podnebnickou lež, kdy se nám snaží vsugerovat, že druhý bezbarvý plyn bez zápachu H2 má – dle způsobu produkce různou barvu – modrý, zelený nebo šedý. Pár jednoduchých laboratorních pokusů tuto lež vyvrátí.

Co tedy závěrem? K čemu to podnebnictví přirovnat? Jistě. V dávných dobách islámští proroci sepsali Korán, roli mesiáše přiřadili Mohamedovi, a v zemích, kde je islám praktikován, dohlížejí na praktické naplňování myšlenek tohoto ajatolláhové. Pokud je ta země je islámsky fundamentalistická, pak politické vedení představuje Padišáh, a jeho Muftí. Dlužno podotknout, že Ajatolláhové si Korán vykládají po svém, což mi potvrdila před lety jedna nejmenovaná žena, kterou jsem potkal na letištním terminálu v Londýně, ze které se vyklubala jedna ze saudskoarabských princezen, a na mou otázku, proč nepoužívá šátek, mi tato řekla, že ctí Alláha a Korán, a že má doktorát z islámské teologie, Korán zná nazpaměť, a o žádném šátku či zahalování není v Koránu ani slovo, že to je arabskými muži vyžadovaný mrav, nebo spíše nemrav, a ona, že je, jak jí Korán přikazuje tolerantní a ctí místní zvyky, a proto je prostovlasá.

V současné době je to obdobné. Vědci sepsali VI. zprávu IPCC, tedy obdobu Koránu pro své věřící, roli mesiáše - protože žijeme v „genderově korektní“ době převzala mladá žena Greta Thurnbergová, roli Ajatolláhů převzali podnebníci, role Alláha byla přiřazena koncentraci CO2, a roli pádišáha a jeho Muftí převzali zelení politici, pokud se dostali do parlamentu. Podnebníci dokáží okolo sebe tlouci VI. zprávou IPCC stejně urputně a demagogicky, jako Ajatolláh Koránem, a vůbec jim nejde o nějaké klima, stejně jako Ajatolláhům nejde o šíření myšlenek proroků.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz