Hlavní obsah
Věda

Jak to, že těžká nákupní taška práci nekoná?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: pexels.com

Ilustrace nákupních tašek.

14. 3. 11:04

Známe to všichni. Táhnout se s plnou nákupní taškou ze supermarketu je dřina a stojí to hodně úsilí i práce. Háček je ale v tom, že fyzika to vidí úplně jinak. Podle platných fyzikálních zákonů jsme žádnou práci nevykonali. Ale jak to?

Článek

Možná si ze základní školy vybavíme, že tam byl nějaký ten vzoreček pro výpočet práce [1]. Něco jako W = F · s. S trochou angličtiny si domyslíme, že W asi bude práce (Work), F by mohla být síla (Force) a zbyde nám záhadné s, na které je i angličtina krátká. Ono s je dráha, po které jsme silou F vykonali práci W.

Foto: Vit Svoboda

Ilustrace nákupní tašky a vzorečku pro výpočet síly.

Počkat… tady něco nehraje! Jak to, že nošení nákupních tašek práci nekoná? Ze supermarketu domů je to pořádná štreka, ehm, chtěl jsem říci dráha. A sílou působím určitě, když držím ucha od tašky vší silou tak, až mi brní prsty, které se postupně odkrvují a bolí čím dál víc. Ti fyzikové se museli někde pořádně seknout.

Ostatně když do našeho vzorečku ze základní školy dosadím za dráhu, kterou mi prozradí chytrý telefon, a sílu potřebnou k nesení tašky určím jejím zvážením a vynásobením deseti (ha, přeci jen si něco ze základky ještě pamatuji), tak dostanu práci! A nula to rozhodně nebude.

Problém je, že symbol ● ve vzorečku neznačí obyčejné násobení, ale tzv. skalární součin vektorů [2]. Fyzikové se tím snaží naznačit následující. Dráha je vektorová veličina, má směr a velikost. To dává smysl, supermarket je od domu na jih asi kilometr, mám směr i velikost. Síla je také vektorová veličina, což opět sedí. Taška váží pět kilo, takže na ni působí gravitační (přesněji tíhová) síla [3] o velikosti 50 newtonů (to podle pana Newtona) a má směr dolů, protože věci jako například jablka padají dolů. Já pak jen působím svojí rukou silou stejné velikosti, ale opačného směru, aby mi taška nevypadla a nerozlilo se mléko. Ale co práce?

Práce je veličinou skalární, to znamená, že nemá směr, ale pouze velikost. Když si to shrneme, tak násobíme spolu dvě vektorové veličiny a musíme dostat veličinu skalární. Jinými slovy, potřebujeme se zbavit směru. A to obstará skalární součin. Jak?

Matematikové přišli na to, že skalární součin dvou vektorů, které reprezentují vektorové veličiny, dostaneme tak, že vynásobíme velikosti obou vektorů a výsledek přenásobíme kosinem úhlu [2], který tyto vektory svírají. Zní to komplikovaně ale není. Je to vlastně taková kuchařka à la Magdalena Dobromila Rettigová - hoď tam dva vektory, přenásob jejich velikosti a okořeň kosinem jejich úhlu.

Analýzou našeho problému s nákupní taškou dospějeme k tomu, že vektor síly a vektor dráhy spolu svírají pravý úhel. Neboli my jdeme dopředu (směr dráhy) a tašku neseme svisle k zemi (směr síly). A v tom to je! Kosinus pravého úhlu je roven nule. Proto je i vykonaná práce rovna nule.

Fyzika je prostě skvělá! Můžete se sedřít s nákupní taškou, a žádnou práci stejnak nevykonáte. A k tomuto rozsudku stačil fyzice obyčejný vzoreček W = F · ze základní školy. Tak hodně sil k dalším bezpracným nošením nákupů.

Zdroje:

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz