Hlavní obsah
Věda

Jak se vypořádat s pohybem?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: https://www.pexels.com/

Ilustrační fotografie pohybu.

16. 3. 12:20

Pojďme se na chvíli bavit o pohybu. Co to znamená pohybovat se? Otázka, která trápila moudré učence přes 2000 let. Dlouhé čekání se nakonec vyplatilo, protože pochopení matematické struktury pohybu změnilo náš pohled na svět.

Článek

Svět kolem nás je v neustálém pohybu. Otázkou je, jak ho popsat. Můžeme zkusit matematiku, která se historicky osvědčila. Čísla jsou užitečným nástrojem pro popis množství kusů, geometrie pak exceluje v zachycení tvarů. S pohybem je ale problém, protože čísla a geometrické obrazce jsou statické. Co tedy s tím?

Ač to může znít divně, k pochopení pohybu potřebujeme pochopit nekonečno. Starověký učenec a filozof Zenon jako první přišel s paradoxy o pohybu [1]. Zenon uvažoval nějak takto: Je všeobecně známo, že mocný bojovník Achilles je o mnoho rychlejší než pomalá želva. Mají-li tito dva spolu závodit, bude jistě spravedlivé, aby pomalá želva dostala náskok. Kdo nakonec závod vyhraje?

Je odstartováno. Achilles vyrazí od startovní čáry, a když doběhne do místa, ze kterého startovala želva, želva bude již o malý kousek dále. Když Achilles opět dorazí do místa, kam se posunula želva, ta bude zas o kus dále. Úseky, o které vede želva před Achillem se sice zmenšují, ale bude to želva, která protne vítězoslavně cílovou pásku. Podle Zenona nemůže chrabrý Achilles v tomto závodě nikdy vyhrát. Zenonův myšlenkový pokus je ovšem v rozporu s naší zkušeností, kdy nepochybujeme o jasném Achillově vítězství. Kde se tedy stala chyba?

Klíčem je naučit se pracovat s nekonečnem. Konkrétně se potřebujeme naučit sečíst nekonečnou geometrickou řadu [2]. A kupodivu to není tak těžké, jak by se mohlo zdát. Pro některé řady je možné sečíst nekonečně mnoho sčítanců v konečném čase! A to za trochu té námahy stojí, co říkáte?

Matematici se nakonec naučili pracovat s nekonečny a díky nim našli cestu k popisu pohybu pomocí funkcí. Funkce je abstraktní struktura, která říká, jak nezávislé proměnné (argumentu) x přiřadit funkční hodnotu y (závisle proměnnou) [3]. Chceme-li si funkci představit, je nejlepší načrtnout její graf. Protože pohyb znamená změnu, budeme se ptát: Jak rychle by se pohyboval jednorozměrný panáček žijící ve světe vymezeném křivkou dané funkce? Neboli v řeči matematiky se ptáme, jak rychle se mění funkce y = f(x) se změnou x. Nejlepší bude pracovat s konkrétním příkladem. Vezměme si funkci y = x2, jejímž grafem je parabola. Funkci máme na obrázku níže.

Foto: Vit Svoboda

Graf paraboly diskutovaný v hlavním textu.

Jelikož chceme určit rychlost panáčka, můžeme o křivce uvažovat tak, že hodnoty proměnné x odpovídají času a hodnoty y vzdálenosti. Ze základní školy víme, že průměrnou rychlost v spočteme jako podíl uražené vzdálenosti za daný čas. Panáček vyrazí z místa P v čase x a po uplynutí času h dorazí do místa Q. Trajektorie jeho pohybu je úsek grafu funkce y = x2 mezi body P a Q.

Z obrázku vyplývá, že vzdálenost (hodnota y) v bodě P je x2 a v bodě Q je (x + h)2. Bude-li časový rozdíl h mezi body P a Q docela malý, bude červená úsečka spojující body P a Q poměrně dobře souhlasit se skutečnou trajektorií panáčka po úseku paraboly. Pro pohyb po úsečce PQ můžeme velmi snadno spočítat průměrnou rychlost jako

Foto: Vit Svoboda

a po zjednodušujících úpravách (zkuste sami, je to brnkačka) dostaneme

Foto: Vit Svoboda

Problém je, že tato rychlost je jen přiblížením ke skutečné rychlosti, kterou se panáček po křivce pohyboval. Co s tím?

Trik je v tom, že si na pomoc zavoláme nekonečno. Začneme podobně jako Zenon a čas pohybu h (nezávisle proměnná) budeme postupně zkracovat. Tak například zkrácením času na polovinu (h/2) se panáček dostane do bodu Q'. Vidíme, že nová úsečka PQ' ještě lépe souhlasí s grafem paraboly. Budeme-li takto pokračovat, bude se bod Q přibližovat k pevnému bodu P v důsledku zkracování času h. Spojnice bodů PQ pak stále lépe přiléhá k úseku paraboly mezi body P a Q, tj. je čím dál tím více k nerozeznání od skutečné trajektorie panáčka. Když v úsilí nepolevíme a zkracování času provedeme nekonečně krát, čas h se limitně přiblíží nule a červená úsečka splyne s úsekem paraboly.

A máme vyhráno! V této situaci bude vzoreček pro průměrnou rychlost souhlasit se skutečnou rychlostí panáčka po parabole. Dostaneme

Foto: Vit Svoboda

Aniž bychom si to uvědomili, došli jsme k jednomu ze zcela zásadních průlomů v matematice. Totiž odvodili jsme předpis pro výpočet derivace funkce, která udává rychlost změny funkce [4]. Heuréka! Rozpohybovali jsme matematiku a otevřeli bránu k moderní fyzice, kde se bez derivací neobejdeme.

Zdroje:

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz