Hlavní obsah
Hobby a volný čas

Zubačka nesmí na zuby a volá o pomoc

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Jindřich Berounský

Rozloučení s úspěšnou sezónou roku 2023 na Zubačce v Kořenově v sobotu 28. října 2023

9. 11. 18:22

28. října jsme se rozloučili s úspěšnou sezónou pravidelných jízd ozubnicových vlaků na Zubačce - naší nejstrmější a jediné ozubnicové železnici z Tanvaldu do Kořenova. Hrozí rozlučka na delší dobu.

Článek

Když o sváteční sobotu 28. října utichl v kořenovské výtopně dvanáctiválec ozubnicové motorové lokomotivy Zubačky 715.003, málokdo tušil, že rozlučka může trvat i delší dobu.

Správa železnic, státní organizace, dnes poslala Krajskému úřadu Libereckého kraje a Železniční společnosti Tanvald dopis, kterým zakázala provoz ozubnicových lokomotiv řady 715 na trati Tanvald - Harrachov státní hranice vzhledem k nevyhovujícímu stavu trati.

Správa železnic zároveň dopisem ujišťuje, že připravuje komplexní obnovu uvedeného úseku a hledá finanční prostředky na realizaci rekonstrukce železnice Tanvald - Kořenov.

V současné době došlo podle provozovatele dráhy k téměř meznímu dosažení živostnosti této trati. Dopis doslova uvádí: „Celkový stav uvedeného úseku odpovídá svému stáří, zároveň však vlivem příčných účinků hnacích vozidel dochází k extrémnímu namáhání uzlu upevnění, zejména v obloucích o velmi malém poloměru, a tím dochází ke vzniku hrubých závad v parametru rozchodu koleje.Vlivem koroze zde dále dochází trvale k zeslabení kolejnicového průřezu kolejnic. Traťový úseku Tanvald - Harrachov st. hr. je zařazen do traťové třídy zatížení A s příčnými účinky skupiny 1. Ozubnicová lokomotiva ř. 715 je zařazena do traťové třídy zatížení B s příčnými účinky sk. 3. Příčné účinky lokomotiv ř. 715 velmi negativně ovlivňují stav dožilého železničního svršku. S ohledem na uvedené, pro zajištění bezpečného provozování adhezního způsobu drážní dopravy, zakazujeme s okamžitou platností veškerých jízdy ozubnicových lokomotiv ř. 715 (vyjma nouzových situací, stažení vlaku z trati apod.) včetně dalších nepřechodných lokomotiv.“

Nejstrmější a jediná česká ozubnicová železnice zahájila provoz 30. června 1902. Stěžejní úsek trati Tanvald - Kořenov se sklonem až 58 promile a 3 ozubnicovými úseky byl rekonstruován v roce 1960. Kolejový rošt z té doby je na ocelových korýtkových pražcích s kolejnicemi tvaru A a T. Interní dokumenty Správy železnic uvádějí, že vlivem příčných účinků hnacích vozidel dochází k extrémnímu namáhání uzlu upevnění zejména v obloucích o velmi malém poloměru. Tím se docílilo nepřijatelného stavu hrubých závad v parametru rozchodu koleje. Vlivem koroze, zejména v místech s velkou vlhkostí a v železničních tunelech dochází na ocelových pražcích k degradaci obdélníkových otvorů pro šrouby, které již při běžné údržbě nelze v ocelovém pražci uchytit a provést výměnu kolejnice.

Příčné účinky ozubnicových lokomotiv řady 715 podle Správy železnic velmi negativně ovlivňují stav vyžilého železničního svršku a není žádoucí je do doby opravy trati provozovat.

Oprava trati Tanvald - Kořenov se opakovaně z úsporných důvodů odkládá a prezentovaným opatřením se sleduje nenarušení dnešního pravidelného provozu přímých osobních vlaků dopravců České dráhy a Koleje Dolnoslezské Liberec - Szklarska Poreba Górna.

V současné době je potřeba prosadit již dávno připravenou investici a pomůže intervence veřejnosti směrem ke Správě železnic, Ministerstvu dopravy a jeho centrální komisi, případně i Státnímu fondu dopravní infrastruktury.

Díky za každé slovo a intervenci ve prospěch Zubačky, která si podporu zaslouží. Dnes je doslova magnetem cestovního ruchu Libereckého kraje. Ozubnicové vlaky přepravují tisíce cestujících a obrovský význam má i pravidelná osobní doprava na lince L1 Libereckého kraje Liberec - Szklarska Poreba Górna. Mezistátní doprava s Polskem byla obnovena po 65 leté odmlce v roce 2010 a přímé vlaky Českých drah Liberec - Szklarska Poreba Górna jezdí od prosince 2015. Podobně jako Zubačka trhají stále větší rekordy v počtu cestujících a jsou impulsem pro aktuální obnovování železnic v Polsku.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz