Hlavní obsah
Právo a státní správa

Hranice důkazních možností

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: bluebudgie/https://pixabay.com/cs/ Content License Summary

Najít pravdu.

21. 9. 13:58

Text se zaobírá důkazy, věrohodností výpovědí, a sporným případem (případy) z minulosti.

Článek

V dějinách soudnictví i kriminalistiky dochází k případům, které byly (jsou) navždy spornými. Především kvůli důkazům, které lze použít v řízení proti obviněným, obžalovaným. Asi nelze zcela zabránit tomu aby takové situace nastaly. Již staří Římané koncipovali pravdu, že v případě pochybností, nutno je osvobodit obviněného. Nelze připustit, aby byl odsouzen nevinný člověk. Samozřejmě otazník je v tom, že i díky aplikaci této zásady může dojít k nepotrestání zločinu, znásilnění, loupež, vražda.

I Česká republika má takové případy. Jedna kauza z nich, případ dvojnásobné vraždy v Plzni v roku 1993 již nabyla podoby cirkusového představení (bombastické rozhovory, film, knížky, talk show, televizní dokumenty), ale jsou tady i další.

Velkou roli v takových případech hrají samozřejmě důkazní prostředky a z nich vyplývající důkazy. Listiny, výpovědi, znalecké posudky a ostatní významné věci, skutečnosti pro posuzovaný případ. Zvláště svědecké výpovědi osob hrají zásadní roli. Věrohodnost svědka, který viděl inkriminovanou událost, střílející osobu, auto odjíždějící z místa činu, nářadí atp. Pro výpovědi v přípravném řízení vyšetřování, v hlavním líčení před soudem platí pravidla stanovená trestním řádem. Důležitá je i zkušenost vyšetřovatelů v přípravném řízení, pochopitelně dozorovaném státním zástupcem.

„Psychi“, iniciály R.T. a  „Biftek“, iniciály L.V. jsou dva muži, bývalí kumpáni. Odsouzený R.T. je sice již známou osobností, díky medializaci případu ale zůstaňme u iniciál, či přezdívek. Obžaloba vinila R.T., že spáchal dvojnásobnou vraždu, jednoho člověka zastřelil, druhého postřelil a domlátil klíčem (nářadím). Stěžejní bylo svědectví pochopitelně L.V. Psychi vinu odmítá a vraždu přisuzuje Biftekovi. Tvrzení proti tvrzení? Velice, velice zjednodušeně ano. Oba na místě činu byli, přiznávají oba. Psychi tvrdí, že přijel, aby financoval obchod s drogami. Biftek tvrdí, že Psychi měl dovézt peníze na koupi auta. Ale místo peněz vytáhl zbraň. A opět zjednodušeně řečeno, teď aby si vybraly orgány činné v trestním řízení tu osobu, která střílela. Oba muži zakopali oběti, nářadí si koupili v obchodě.

O vinně a trestu rozhoduje soud. K vraždám je ze zákona příslušný krajský (městský soud). A tady dochází k zádrhelům. Čtyřikrát je Psychi Krajským soudem v Plzni osvobozen pro nevěrohodnost Bifteka a jeho tvrzení, výpovědí. Vrchní soud v Praze jako odvolací orgán, nekompromisně čtyřikrát rozhodnutí ruší. Při čtvrtém osvobozujícím rozsudku již dokonce Krajský soud jízlivě konstatuje, že Vrchní soud by na jeho místě nejspíše posoudil důkazy jinak. Ale připomíná, že ze zákona je k tomu prostě autonomně příslušný a autonomně povolaný on, tedy Krajský soud. Tak nebo tak, ping-pong je ukončen, Vrchní soud ve čtvrtém zrušení osvobození překládá celou věc k rozhodnutí do Prahy. Ten shledává R.T. vinným a posílá ho navěky za mříže. Vrchní soud potvrzuje, Nejvyšší pak také. Evropský soud pro lidská práva konstatuje porušení práva na spravedlivý proces a porušení práva na přiměřenou délku řízení. Vrchní soud dával příliš najevo, jak by měl Krajský soud rozhodnout. A přeložení věci do Prahy také nebylo zcela správné. Ústavní soud ruší rozhodnutí Vrchního soudu který zrušil rozhodnutí Krajského soudu o zproštění obžaloby. Věc mu vrací a ten pak potvrzuje zproštění obžaloby. Výsledek takové neshody? Není známo, kdo oddělal dva kluky, Psychi seděl dvacet let, ještě dlouho budou viset otazníky nad celým případem. A Česká republika a výkon spravedlnosti utržili šrám. Ano, i takové důsledky mohou mít rozdílné názory soudců na spáchanou událost. Celá věc je složitější. Klíčové vědecké výpovědi neprodávají lidé s morálními kvalitami Jana Palacha a s jazykem Jana Nerudy. Jedná se naopak často o osoby s kriminální minulostí, je tedy třeba jejich tvrzení, nepřesnosti, rozpory pečlivě zkoumat. Jak jsme si ujasnili v případě pochybností, nutno rozhodnout ve prospěch obžalovaného. Řetězec důkazů navrhované o žalobou prostě soud nepřesvědčily. Policie a státní zastupitelství si je nemohou vymýšlet, mohou předložit objektivní fakta. Citujme si výňatek z odborné publikace napsané Dr. Vichlendou. „V monologickém stadiu výslechu má zásadní význam taktický postup – analýza výpovědi v průběhu výslechu, přestože je tento taktický postup uplatňován ve všech stadiích výslechu. Analýza výpovědi v průběhu výslechu je analyticko syntetická činnost heuristického charakteru, spočívající v rozboru informací poskytovaných vyslýchaným, jejich průběžným porovnáváním s dosud získanými důkazy a informacemi, zjišťováním vnitřní shody výpovědi a vyjasněním dalších okolností.“

Foto: autor 3844328/https://pixabay.com/Content License Summary

Najít pravdu

Biftekovy výpovědi označil Krajský soud za věrohodné. Jako osoba z hlediska charakteru nic moc, ale prožité události, jejich podstatu a hlavní linie si vybavoval správně. Ačkoliv drobné detaily si reprodukoval tak, aby zapadly do kontextu případu. Bájnou lhavostí netrpí. To, co zde píšu, necelý výčet významných skutečností pro případ. Proti tvrzení klíčového svědka Bifteka namítali obhájce Psychiho jinou polohu (dle buněk operátora) Bifteka, než kde se měl dle svých tvrzení nacházet.

A kontroverzních případů je víc. Paměťová stopa poškozené kadeřnice nebyla dostatečně silná, aby usvědčila určila člověka, který ji napadl dřevěným polenem. Přežila jen zázrakem. V rekognici (poznání osoby, nebo předmětu důležitých pro řízení) se dle obhajoby nacházelo více rozporů. Pachová zkouška (pomocí služebního psa) nestačí na usvědčení tří mužů obžalovaných z loupeže pošty. Pouze nepřímý důkaz, pach obviněných na místě činu, v použitém autě mohl utkvět, aniž by to znamenalo, že se loupeže dopustili. Co zbylo? Přepadení nešťastní pracovníci pošty musí splácet poště škodu ještě nyní, peníze jsou také v tahu.

Dokonalé řešení není, snad existuje možnost případy co nejvíce eliminovat. V rámci psychologie, psychiatrie stále máme své limity. Výzkum v této oblasti je jistě i nadále žádoucí. Stejně asi v oblasti logiky dokazování. Navzdory tomu bohužel bude ještě docházet k takto sporným případům. Dokonalé důkazy sehnat nelze, a klobouk dolů před starověký Římem, jehož činitelé dokázali již tehdy zásadu rozhodnout v prospěch obviněného, jsou-li pochybnosti. Věděli, že k takovým případům dochází i bude docházet.

zdroje:

Vichlenda M. Kriminalistika, dostupné z  https://www.sosoom-zlin.cz/media/skripta/kriminalistika.pdf,

KALVODOVÁ, Věra ; HRUŠÁKOVÁ, Milana a kol. Dokazování v trestním řízení – právní, kriminologické a kriminalistické aspekty.  1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. 503 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia ; sv. č. 539. ISBN 978‐80‐210‐8072‐0

Holakovský M. Dvojnásobný vrah Psycho má zemřít v kriminále, https://prazsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/muz-odsouzeny-na-dozivoti-ja-jsem-nevrazdil.html

Rozsudek ESLP, ze dne 25.6.2020, Věc Tempel proti České republice, stížnost č.(stížnost č. 44151/12), dostupné z http://eslp.justice.cz/justice/judikatura_eslp.nsf/0/622E67BBA23F4400C12585F80046E484/$file/Tempel_CZ-rozsudek.pdf?open&

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 26.11.2008 sp. zn. 2T 46/2007

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 12. 2009 p. zn. 8 To 97/2009

R. T. dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=-b120mnZqDY

https://echo24.cz/a/SJfxw/zpravy-domaci-posta-nejvetsi-loupez-miliony-pachatele-policie-nedopadnout

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz