Hlavní obsah
Víra a náboženství

Šelma kráčící dějinami

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Denexbro/dostupné z Pixabay.com

řvoucí lev - výjev známý z Písma

28. 7. 14:03

Článek pojednává o fenoménu prolínajícím se Písmem, kinematografií, literaturou, náboženským životem, svátostmi, diskusemi odborníků - svázaností ďáblem, exorcismem, osvobozením.

Článek

Čtenář či divák, či surfař na internetu dozajista narazil na mnohé články, literaturu, ale asi hlavně upoutávky na hororové filmy, kde je hlavní postavou ďábel, posedlost. Pokud čtenář nemá chuť se textem dále zaobírat, vzhledem k době, kdy se opět toto téma hemží mediálním prostorem, je to naprosto pochopitelné. Ale chce se na celou problematiku podívat i dokumentárně informačním způsobem. Autor o tématu poslední roky hodně četl, přemýšlel, diskutoval s odborníky. Vlastně se zamysleme, zda-li i mnohé pohádky nemají určité obsahové zázemí v boji dobra a zla. Černokněžníci, čarodějnice, čerti, draci se objevují jako někdo s kým se pozitivní hrdina utká za vyšší cíle a vítězí. Nemám nyní na mysli dobrácké čerty v pohádkách s našim „hloupým“ Honzou.

Jsou věci, kterým člověk pořád těžko rozumí. Jak je možné, že malé dítě trpí sexuální deviací, jak je možné, že je člověk normální schopen znenadání vraždit. Jistě se najdou leckterá vysvětlení, biologická předurčenost, dědičnost, vady charakteru. Avšak troufám si tvrdit, že stále některá vysvětlení nestačí. Copak se může někdo narodit jako zločinec anebo těžký deviant. Logice přírody (Božího stvoření) to jakoby odporuje, avšak přesto se tak děje. Stojí za tím snad ještě něco.Velký teolog Josef Ratzinger (pozdější papež), kterého netřeba podezřívat z touhy po senzacechtivosti v jednom rozhovoru (knižní rozhovor s Petrem Seewaldem) zmiňuje vzpomínky německých důstojníků wehrmachtu při jednání s Hitlerem. Jako by byl duchem nepřítomný, a německý kancléř prohlásil, „teď tady byl“. Kdo ale?

Již od pravěkých, starověkých dob hledal člověk vysvětlení pro věci, kterým hned nerozuměl. A protože různé náboženské, magické kulty byly bytostně propojeny s fungováním člověka, začal ledacos spojovat s působením zlých mocností. Tajemné věci člověka přitahují. A nejen to, vždy toužil po nadpřirozených schopnostech, např. disponovat mimořádnou fyzickou silou, věštit budoucnost, uzdravovat, ale i způsobit nemoc, smrt na dálku aj. Právě k tomu mu měly v minulosti, ale i současnosti pomoci okultní síly. Okultismus je podle teologů jednou ze zcela otevřených cest, jak může dojít ke svázanosti (posedlosti) člověka. Vedle okultismusu, či v rámci něj přímo, jsou to magie, spiritismus, esoterické nauky, jasnovidectví, psychotronika, satanistické rituály a satanismus obecně. Proč se však lidé těmto věcem věnují. Může snad mazání mastmi, mumlání zaříkadel, voskové figurky, mapy konstelace hvězd, rituální tance, oběti zvířat pohnout přírodními živly, přelstít fyzikální jevy, odhadnout budoucnost.Právě víra v nadpřirozené síly motivuje často lidi těmto svodům podléhat. Jinak jsou samy o sobě naprosto neúčinné. Vidět čerta za každým rohem je samozřejmě nesmysl. Nutno si připomenout, že Boží nepřítel je král lži a přetvářky, skrývá se a jeho zbraně jsou skryté. Autor však chce čtenáře před praktikami právě zmíněnými varovat. Zatemňují mysl a škodí člověku. A pochopitelně si zahrává se silami které jsou mnohem silnější než člověk.

Foto: Waldkunst/ dostupné z https://pixabay.com/cs/photos/temn%C3%A9-um%C4%9Bn%C3%AD-d%C3%A9mon-%C4%8Darod%C4%9Bjnice-2838965/

zbav nás od Zlého

Písmo nám popisuje, že Kristus se opakovaně utkal s mocnostmi zla. Písmo připodobňuje ďábla k řvoucímu lvovi, který usiluje o svrhnutí člověka do propasti. Křesťanství nezpochybňuje tím pádem démony, naopak varuje před styky s nimi. Jiným výrazem zmíněným v něm je šelma, pro niž má i Písmo konkretní číslo, ano je to 666. Spekuluje se, že to byla zkratka pro císaře Nerona, brutálně zakročujícího proti křesťanům. Pro současnost bude jistě zajímavé, připomenout si že číslice 666 jsou protipolem, ekvivalentem hebrejské abecedy a označuje tři písmena www. Tedy označení konkrétního krutého vladaře, bažícího po krvi nebo číslice naplňující hrozivý význam až v této době. Připomínám, že častou smrtí Křestanů bylo v jeho počátcích roztrhání šelmami. Ne tady se bude však jednat čistě o náhodu. WWW má spoustu pozitiv a brát jej jako zosobnění mocností zla je nesprávné, ale jako může tato náhoda jistě zaujmout. Navíc různými numerickými souvislostmi přišli koumáci k tomu, že se dá dojít skrz číslo 666 ke jménu Hitler, tzv. zlatému řezu z matematiky a přírodovědy, Billu Gatesovi aj. Pochopitelně vzhledem k absenci tělesné složky si začal démony zobrazovat po svém. Sv. Augustin nazývá ďábla opicí Boží. Jinak se můžeme setkat se zobrazením ďábla jako býka, již zmíněného lva, hada i člověka, rozdělující osoby, krále lži aj.. Zednářské lože se hlásí k Velkému architektovi Všehomíra, vyšší moci, pod kterou si každý může představovat co se mu líbí. Jde především o hledání pravdy, harmonie ve světě v přírodě. Vojtěch Kodet, kněz a bývalý exorcista vyslovil podezření, že až v posledním stupni zasvěcení se zednář dovídá, že se jedná o Lucifera, padlého archanděla. Nemá smysl ostrakizovat ani svobodné zednáře, je kolem nich navršeno více mýtů. Může být zajímavé pokud se budou objevovat další svědectví v tomto duchu.

Velkou výzvou k pochopení je pro mnohé znalce i laickou veřejnost postava Antikrista, zmiňované v knize Zjevení, součást Nového Zákona. Tento termín je spojován s velkými doprovodnými jevy. Antikrist by měl být samotným papežem, který však bude chtít církev zničit, bude osobou nadanou velkými dary uzdravovat, rozmnožovat, předpovídat. Tento termín je snad zahalen tajemstvím, zda se bude jednat o jednu osobu, či spíše soubor nebezpečných nauk, ideologií ohrožující svět. Jisté příklady možná známé z minulosti.

Bylo-li zmíněno, že se Kristus opakovaně utkal, a to i tak, že více osob zbavil vlivu zlého Ducha, tzv. posedlé. Svým nástupcům svěřil schopnost jako on zbavovat vyhánět démony. Ale vždy ve spojení s prosbami o pomoc nebes. Protože i když byl Satan navždy poražen Kristovou obětí na kříži nikdy nevzdá svoji snahu zničit co nejvíce osob. Proto je nutno paralyzovat jeho činnost svátostmi, modlitbami. Jednou z nich je i tzv. velký exorcismus (svátostina, obřad, soubor modliteb) přímo určen k tomu aby zbavil osobu přímého vlivu mocností zla. Ten se může modlit pouze kněz (vysvěcený) a navíc pověřený biskupem. Proto vidíme v mnoha filmech a hororech do kněžské kleriky a štoly (dlouhý černý šat a barevný pás) oblečené muže, kněze jak se s pomocí mobliteb, kříže, Bible dovolávají nebes aby posedlou osobu zbavil svázanosti. Nejprofilovnějším filmem je v tomto ohledu Exorcista, režiséra Williama Friedkina. Vycházel ze skutečné události, kdy byl ve Spojených státech zaznamenán případ těžce posedlého chlapce. Ve filmu je hlavní představitelkou dívka, u které se začnou projevovat podivné věci. Film je některými teology odmítán pro senzacechtivost (V.Kodet) některými naopak přijímán s pochopením (G.Amorth). V době internetu, streamovacích platforem, filmů at si může čtenář udělat obrázek sám. Samozřejmě, že drtivá většina podivných situací v životě člověka má jasné medicínsko-psychiatrické vysvětlení. Proto je nezbytná spolupráce odborníků při posuzování konkrétních případů. Navíc se jedná o věc velmi intimní a svoji povahou není vůbec určena k bombastickým exhibicím.

Foto: Bruce Detorres/ dostupné z https://www.flickr.com/photos/brucedetorres/49640277401/ typ licence Public domain

V Německu je znám případ Anneliese Michel, německé dívky, u které kněz sezdal, že je postižena horší formou svázanosti, posedlostí. Děvče se projevovalo velkou inteligencí, zbožností. V momentech jejich záchvatů však ničila vše křesťanské, co ji přišlo pod ruku, a klela. Nakonec došlo ke svolení biskupa vykonat nad dívkou velký exorcismus. Dva kněží provedli nad dívkou desítky exorcismů, které nahrávali na magnetofonové pásky. Mladá žena měla být posednuta démony Nera, Hitlera, Goebbelse. Celý případ Anneliese Michel je popisován různě z jiných úhlů. Podle známého italského kněze a exorcisty Gabrielle Amortha oba kněží příliš brzy podlehli domněnce o posedlosti mladé studentky. Protože se zdravotní stav dívky začal zhoršovat, začali ji léčit prostředky alternativní medicíny. Podle jiných zdrojů byla dívce odpírána během exorcismů potrava, či sama potravu začala odmítat. Celý příběh měl smutný konec v podobě smrti mladé ženy, v již těžce vyčerpaném těle. O jejím případu bylo natočeno více filmů. Nejznámější je asi exorcismus Emily Rose, v režii Scotta Dericksona. Co se týče České republiky, i zde se již problematika demonických sil objevuje v literatuře, filmu, seriálech, kazatelnách, přednáškách aj. Mohu poukázat na příběh Martina Ševčíka, bývalého psychotronika s jeho zkušenostmi s psychotronikou, proutkařením. Čtenář může posoudit jeho svědectví.

Krása stvoření, či přírody i člověka je znakem kreativity a oslavě života. Proč jsou dovoleny temné věci v životě člověka i světa je v určité míře zahaleno tajemstvím. Snad aby vyniklo ještě vynikající dílo Stvořitele. Hledání pravdy i o těchto věcech však stále pokračuje.

použité informační zdroje :

Co je to okultismus, dostupné z  https://www.vira.cz/texty/knihovna/kapitoly/co-je-to-okultismus

Přístupové cesty Zlého,dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=XuCZ_Bm8jA4

Tajemství Boží lásky a služba uzdravování, Madre P., Karmelitánské nakladatelství, 1999, 183 s., ISBN: 80-7192-390-7

Exorcista vypráví, Amorth G., Karmelitánské nakladatelství 2000, 141 s., ISBN: 80-7192-494-6

Teologie magie, Posl. M, nakladatelství Triton, 2021, 424 s. ISBN: 978-80-7553-005-9

Anneliese Michel dostupné z https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Anneliese_Michel

Martin Ševčík: Zkušenost bývalého psychotronika, dostupné z https://www.tv-mis.cz/titul.php?id=801

Jak u nás probíhá vymítání ďábla? |biskup Tomáš Holub dostupné z https://www.youtube.com/watch?v=689z6n30grg

Katechismus katolické církve, Karmelitánské nakladatelství, edice Dokumenty, 2001, 814 s. ISBN: 80-7192-488-1

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz