Hlavní obsah
Příroda a ekologie

Spolek z Krkonoš chce pomáhat při záchraně zvěře hlavně před senosečí!

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Domov - Pro náš Rudník , z.s.
10. 9. 8:29

Spolek Domov-pro náš Rudník z Rudníku z Krkonoš založil sbírku na dron na záchranu zvěře nazvanou ,,Dronový záchranář" přes Donio.cz. Snaží se tak získat finance na jeho pořízení.

Článek

,,Založit sbírku byla jedna z možností, kterou jsme využili, abychom získali finance na pořízení dronu, hlavně na záchranu zvěře" říká člen spolku Václav Lhota https://www.nasecajky.cz/. Dron se může využít od vyhledávání zvěře před senosečí, ohnisek požárů po hledání např. hospodářských zvířat, které utečou. Možnosti využití jsou široké. Sbírku si ,můžete prohlédnout přes tento odkaz https://www.donio.cz/pribeh/12250 .

Propagace sbírky není jednoduchá a proto se spolek snaží využít všechny možnosti. ,,Napsali jsme žádosti o příspěvek a sdílení sbírky všem městům, obcím a vesnicím po celé České republice, ale i různým firmám, propagovali přes sociální sítě, jak na soukromých profilech, spolkovém profilu, tak v různých skupinách. I přes to, že některé přispět nemohli, tak ji alespoň nasdíleli na svých webových stránkách. Zatím se nám podařilo vybral 36% z celkové částky 150 000 kč. Což považuji za veliký úspěch v době, kdy se vše zdražuje a lidi se snaží opravdu šetřit kde se dá" dodává předseda spolku Markéta Vondrák Lhotová DiS..

Podle zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. § 10 odst. 2 a 3 má každý vlastník popřípadě nájemce honebních pozemků povinnost oznámit s předstihem uživateli honitby (většinou to jsou myslivecké spolky) kosení pícnin a jsou povinni dbát na to aby zvěř nebyla usmrcována nebo zraňována.

§ 10 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti - znění od 01.02.2022
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-449#p10-2
7. 9. 2023
§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti - znění od 01.02.2022
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-449#p10-3-a
7. 9. 2023

Zákon o myslivosti ukládá i uživatelům honitby (mysliveckým spolkům) chránit zvěř před nepříznivými vlivy prostředí, před nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty; ochrana životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě.

§ 8 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti - znění od 01.02.2022
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-449#p8-1
7. 9. 2023

Prakticky se jedná právě i o vyhledávání zvěře na pozemku určeného k sečení.

S tímto by mohl pomoci právě dron s termovizí, se kterým by členové s licencí na lítání jezdili po domluvě s uživateli honitby pomáhat při vyhledávání zvěře.

,, O pomoc na získání financí ,,Dronového záchranáře" jsme požádali i naši obec Rudník , kde jsme podali žádost o příspěvek a čekáme na rozhodnutí." tvrdí Suchánková (člen spolku).

Spolek dostává spoustu zpětných vazeb a poděkování od lidí, že se snaží volně žijící zvěři pomoci. Najdou se i jedinci, kteří s jejich snahou nesouhlasí, jako například vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD z MAS Krkonoše, z.s., který nazval jejich iniciativu bez smyslu a přínosu a vidí v tom jen pořízení si hračky. Takové zprávy spolek opravdu mrzí. Hlavním důvodem je i to, že právě MAS Krkonoše, z.s. má na svých stránkách napsáno Účelem realizace SCLLD je zvýšení kvality života ve venkovské oblasti Krkonoše a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí ,,https://www.maskrkonose.cz/ .

Všem lidem, kteří podporují a sdílí jejich sbírku by chtěl touto cestou spolek Domov - pro náš Rudník poděkovat.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz