Hlavní obsah
Názory a úvahy

LGBT a jiné komunity

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Karel Konečný
23. 10. 8:31

Esej o tématu.

Článek

Žijeme ve světě různých komunit s různými názory, a na různé úrovni vzdělání a poznání. Jestliže tedy píši o problematice manželství ve společnosti, tak předpokládám, že budou i rozdílně chápány mé myšlenky či názory. To je zásadní a hlavní problém mezi lidmi na různé úrovni, aby došlo aspoň k částečnému pochopení záměru pisatele. Záměr u tohoto tématu je ten, aby u různých komunit došlo k určitému stavu spokojenosti s uvedeným názorem či myšlenkou. Mám na mysli komunity náboženské, které jsou k tématu manželství velmi rigorózní. Zároveň vnímám to, že náboženské denominace chtějí být moderní, a tak do své nauky zapracovaly i evoluční myšlenky, a v případě uvedeného manželství také se snaží zaujímat mírnější postoj. Je to dáno tím, že chtějí být misijní a  chtějí přitahovat lidi k víře v Boha. Když tedy vnímáme postavení dospělého člověka ve společnosti, předpokládáme jeho mentální dospělost. Podle chování mnoha lidí by však psycholog řekl, že ti lidé ještě nejsou dostatečně vyzrálí. Dříve, jak se dobře ví, byla plnoletost určena věkem dvacet čtyři let. V úvaze tedy vycházím z toho, že ti dva partneři jsou plnoletí. Na každého jedince v průběhu dospívání působí svazek vjemů, jak uvádí filosf Hume. Jedinec si z těcho vjemů vytváří kopii, která je podkladem pro ideu. Zde pak působí intelekt jedince a tedy schopnost, aby došlo k pochopení a porozumění vnímanému vjemu. To pak ovlivňuje jedince v jeho chování ke druhým jedincům. Předpokládám, že tento jedinec má sebeuvědomění se, a je odpovědný za své jednání a konání. Nyní je rozdíl v tom, jak se jedinec projevuje, zda má více emoční myšlení, či je u něj převaha logického myšlení. Jedinci s emočním myšlením jsou snáze ovlivňováni marginálními vjemy, a protože jsou soustředěni jen na své pocity a své projevy, a tak dochází k vnímání sebe odlišně než je dáno biologickým pohlavím. Zde má velký vliv také mediální prostředí a módnost společnosti. To je velmi silný proud být moderní, a s tím se pojí i snaha jedince zviditelnit se ve společnosti. To je naprosto přirozené. Lidé chtějí dosáhnou úspěchu a uznání, či slávy v různých oborech lidské činnosti. Nyní jsem toho již napsal myslím dost pro pochopení manželství mezi osobami stejného pohlaví. Všímaví lidé chápou, že je to módní trend, na který měla silný vliv liberalizace společnosti.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz