Hlavní obsah
Aktuální dění

Hrůzná realita: Školní střelby v USA jsou běžné, omezení zbraní je v nedohlednu

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Unsplash / volná licence
13. 2. 15:35

Školní střelby v USA jsou téměř na denním pořádku, statistiky jsou vysoké a zatím se nezdá být v dohledu žádné účinné řešení, jako je například omezení zbraní, které by mohlo situaci zlepšit.

Článek

Je to hrozné, ale je to tak. Nemilosrdná střelba se stává bohužel běžnou realitou v amerických školách či v jejich okolí a četnost střeleb se zvyšuje. Za 37 dní letošního roku je počet střeleb vyšší než za celý roky 1970 - 1987. Jednu z prvních letošních školních tragédií má na svědomí teprve 6letý chlapec, který do školy přinesl zbraň z domova a postřelil svoji učitelku.Dítě si tu střelnou zbraň vzalo, uložilo si ji do batohu a přineslo do školy,“ řekl policejní náčelník Drew, vyšetřující incident.

Během let 2018 a 2019 navštěvovalo více než 100 000 amerických dětí školy, ve kterých došlo k střelbě. 90 procent zabitých mladistvých byly dívky do 17 let. Zbraně jsou hlavní příčinou úmrtí mezi americkými dětmi a dospívajícími. 1 z 10 úmrtí střelnou zbraní je ve věku do 19 let. Střelby ve školách mají devastující dopad na budoucnost studentů. Tato traumata vedou ke sníženému počtu studentů a horším výsledkům ve škole. U studentů, kteří prošli tímto strašným zážitkem, je méně pravděpodobné, že dokončí střední školu, či že půjdou na vysokou školu a dokončí ji. Takoví studenti mají i vyšší pravděpodobnost, že nebudou mít dobré zaměstnání a vysoký příjem. Zkrátka, střelby ve školách ovlivňují celý život studentů.

Foto: Levkemyk / volná licence

Četnost školních střeleb v USA. Data jsou aktuální k datu 06.02.2023 podle kriminologa Davida Riedmana.

Tato data (především ty z letošního roku) jsou alarmující, a dokud američtí soudci budou tvrdit, že „zákaz vlastnit zbraně je v rozporu s národní historickou tradicí přístupu ke střelným zbraním i pro lidi, kteří nejsou vzornými občany, nebo že zákaz zbraní je protiústavní, bude se muset extrémně zintenzivnit ostraha škol. Pro zajištění maximální bezpečnosti dětí ve školách se musí zintenzivnit ostraha na všech frontách. Počínaje instalací detektorů kovu u vstupu do školy a konče policejním dozorem pro školy a školáky i mimo školu, protože velký počet tragických událostí se odehrál i na parkovištích před školam či při útocích na školní autobusy mimo školní pozemky. Navíc je šokující, že až 23 procent školních střelců nemělo žádný vztah ke škole, kde útočili. Proto se musí jednat důsledně, aby byla zajištěna bezpečnost dětí. Ochrana musí být rozumná a profesionální na rozdíl od předchozích pokusů, při kterých vyzbrojovali učitele a pomocný dozor.

Foto: Levkemyk / volná licence

23 procent školních střelců nemělo žádný vztah ke škole kde útočili. Data od kriminalisty Davida Riedmana.

Zákon o vyzbrojení učitelů, kterým chtěli situaci zachránit, natropil více škody než užitku. V současné době existuje 32 států, které umožňují jiným osobám než policii nebo bezpečnostním úředníkům nosit zbraně na školních pozemcích. Studie zveřejněná v březnu 2019 nenalezla žádné důkazy o tom, že by přítomnost ozbrojených úředníků ve školách snížila závažnost incidentů se střelbou ve školách. A neexistují žádné důkazy o tom, že by ozbrojení učitelé byli efektivnější při zadržení pachatelů. Ba naopak, protože nedostatek školení způsobil, že někteří ozbrojení zaměstnanci při neopatrné manipulaci se zbraní vystřelili a v mnoha případech zranili žáky či jiný personál školy. Přesto guvernér státu Ohio, Mike DeWine podepsal v červnu roku 2022 zákon, který umožňuje učitelům nosit zbraně ve třídě už po 24 hodinách výcviku, a to i přes odpor učitelů a členů místních policejních složek.

Je také alarmující, v kolika případech byly zbraně učitelů nezodpovědně ponechány bez dozoru, kde je našli samotní žáci, a v horších případech byly odcizeny. Statistiky ukazují, že i školní pracovníci a bezpečnostní strážci, kteří byli vyškoleni, někdy nesprávně zacházeli se zbraněmi, nebo dokonce neúmyslně stříleli. Zbraňová lobby by možná chtěla více zbraní ve školách, ale data jasně ukazují, že více zbraní ve školách vede ke zvýšení nebezpečí pro studenty.

Tragická statistika z roku 2015 ukazuje, že 4,6 milionů amerických dětí žije v domácnosti s nabitou a odjištěnou zbraní. Také až 90 % zbraní, které děti či mladiství použijí ke střelbě, pochází od příbuzných. A téměř polovina všech rodičů se zbraní v domácnosti se mylně domnívá, že jejich děti nevědí, kde je zbraň uložena. Tyto nebezpečně uložené zbraně vedou ke střelbám ve školách, sebevraždám a smrti rodinných příslušníků, včetně kojenců a batolat. Rodiče, kteří vlastní zbraně, by měli mít pečlivě uložený trezor, který znají pouze oni. Federální zákony v USA umožňují osobám starším 18 let koupit brokovnici nebo pušku, některé státy mívají vyšší hranici 21 let, ale nic nezakazuje rodičům dát svým dětem zbraň jako dárek. Navíc dětem by se neměly kupovat zbraně, kupodivu. Pokud je ochrana škol nedostatečná a dítě se může dostat ke zbraním, je třeba zavést přísná opatření. Podle průzkumu z dubna 2021 zhruba polovina Američanů (53%) upřednostňuje přísnější zákony o zbraních, což je ale bohužel pokles od roku 2019. Menší podíl říká, že tyto zákony jsou správné (32 %) nebo by měly být méně přísné (14 %). Ale přesvědčit o tom politiky je něco jiného.

Po masakru v Sandy Hook v roce 2012, při kterém bylo zabito 27 lidí, prezident Obama oznámil, že administrativa a orgány činné v trestním řízení budou studovat, jak by země mohla zastavit školní střelby. Bohužel podle dat se to naopak zhoršilo. Naneštěstí republikáni v současné době častěji říkají, že zákony o zbraních by měly být méně přísné. Většina v obou stranických koalicích upřednostňuje jen dvě politiky, které by omezily přístup ke zbraním: zabránit lidem s duševním onemocněním v nákupu zbraní a podrobit soukromý prodej zbraní prověrkám. Avšak školní střelci bývají často diagnostikováni s duševní poruchou až po incidentu, který spáchali, a kontroly nezabrání rodičům, aby nechávali své zbraně bez dozoru či špatně ukryté a aby je nedávali dětem jako dárek, což se skutečně v těch nejhorších případech děje. Další návrhy přinášejí ostré stranické rozpory. Zatímco 80 % nebo více demokratů upřednostňuje vytvoření federální databáze pro sledování všech prodejů zbraní a zákaz jak útočných zbraní, tak velkokapacitních zásobníků munice, které pojmou více než 10 nábojů, většina republikánů je proti těmto návrhům.

Dále je třeba při řešení otázky regulace zbraní, naneštěstí brát v úvahu i zájmy prodejců zbraní, kteří z toho nebudou nadšeni. Zákaz poloautomatických zbraní v Illinois už po 8 dnech čelil žalobám. Zákon byl schválen kvůli incidentu, kdy v Highland Parku vypukla masová střelba, která zabila 7 a zranila přes 30 lidí. Žaloba proti zákazu byla ze strany prodejců zbraní. V žalobě zákon označili za protiústavní, protože má výjimky, jmenovitě pracovníky policie a podobných orgánů. Další žaloba na zmiňovaný zákon, která uvádí asi 800 obyvatel Illinois jako žalobce, tvrdí, že zákaz některých poloautomatických střelných zbraní je protiústavní. Tyto žaloby vedly k dočasnému soudnímu příkazu, který zastavil vymáhání zákazu. Tyto události ukazují na stále horlivou debatu ohledně regulace zbraní.

Mezitím Floridští zákonodárci snad zešíleli a navrhují zrušit požadavek na licenci, dodatečný výcvik a prověrku pro nošení skryté zbraně, což ukazuje, že omezení zbraní je zřejmě v nedohlednu. Navíc i „zákon zakazující vlastnictví zbraní pro obviněné z domácího násilí je v rozporu s historickými tradicemi přístupu ke střelným zbraním i pro lidi bez dobrého charakteru, prohlásil federální odvolací soud. Zdá se tedy, že omezení střelby ve školách prostřednictvím zákazů zbraní nebude úspěšné. Newyorská policie se tak snaží více trénovat zásahy při masových střelbách ve školách, ve výcvikovém centru za 50 mil. dolarů. Je otázkou, zda bude takové úsilí stačit.

Na závěr je třeba poznamenat, že příčina masových střeleb není jednoznačně definována, ale střelci vždy najdou důvod k tomu, aby k nim došlo.

Foto: Levkemyk / volná licence

Motivace školních střelců. / Data ze studie Los Angeles Joint Regional Intelligence Center 2008-2013

Školní střelby jsou smutným faktem, který často bývá plánován s předstihem. Náznaky takových útoků by neměly být podceňovány, jelikož mnoho školních střelců sdílelo před útokem své plány prostřednictvím výhružných zpráv nebo obrázků. Někteří se navíc inspirují už známými případy střelby. Proto je důležité dbát na varovné signály a oznámit je patřičným orgánům, aby se střelbám ve školách předcházelo. Skryté příčiny masových střeleb jsou složité a závisí na několika faktorech. Experti z různých univerzit a institucí stále hledají odpovědi. Psychické problémy a snadný přístup k zbraním jsou jednou z možných příčin, jak ukázala analýza z Pensylvánské univerzity. Národní centrum pro zdraví a výzkum poukazuje na možný vliv mediálního pokrytí masových střeleb. A studie z roku 2019 zase zjistila, že videohry nejsou viníky masových střeleb, jak se často tvrdí, a že neexistuje dostatečný výzkum, který by je spojoval se smrtícím násilím, podle Americké psychologické asociace.

Je nepopiratelně jasné, že Spojené státy musí naléhavě podniknout kroky, aby zabránily střelbě ve školách a nikoliv cvičit pouze na zneškodnění pachatele, ke kterému dochází až po jeho hrůzných činech, a ani ta nejlepší příprava není zárukou úspěchu. Analýza o 433 skutečných a pokusech o masovou střelbu od roku 2001 do roku 2021 ukázala, že téměř 60 procent skončilo před příjezdem policie.

Prevence střelby na školách je komplexní a složité téma, které vyžaduje kolektivní úsilí a odhodlání ze strany všech zainteresovaných stran. Ale i přesto, že střelby na školách jsou bohužel stále častějším problémem, vláda Spojených států se dosud nezavázala k omezení držení zbraní, což je jedním z možných opatření, které by mohly pomoci zabránit dalším tragédiím. Proto je nutné, aby veřejnost a rodiče vyvíjeli tlak na vládu, aby podnikla kroky k ochraně dětí a mladých lidí před násilím ve školách. Kromě toho by měly být podporovány preventivní programy a školy by měly být vybaveny potřebnými prostředky k ochraně svých studentů a učitelů. Jedině spojením sil a úsilím všech zainteresovaných stran se může dosáhnout skutečných změn a pomoci předcházet dalším tragédiím na školách.

Za dobu psaní článku a jeho publikování se počet střeleb ve školách a jejich okolí zvýšil na 40.

Zdroje:

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz