Hlavní obsah
Lidé a společnost

LGBT v Česku mají nadějné období, v Maďarsku komunita žije v pekle, popisuje Amnesty International

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Alena Větrovcová
4. 7. 8:30

Zákazy LGBT prezentace, udávání, strach, to jsou reálné pocity této komunity žijící v Maďarsku. Podpora Evropské unie v boji proti zákonu omezujícímu lidská práva naráží u států za bývalou železnou oponou.

Článek

Zákaz jakékoli homosexuální tematiky na školách do 18 let, to je dnešní realita života v Maďarsku. Země pod přímým dohledem Viktora Orbána a jeho konzervativní strany se dostala do potyčky kvůli kontroverznímu zákonu s řadou evropských leaderů. V hledáčku jej má i samotná Evropská unie, která Maďarsko za tento kontroverzní krok zažalovala, Česko se však k žalobě nepřipojilo. Tím maďarská legislativa nekončí, v platnost měla přijít i právní norma, která by umožňovala udávat LGBT rodiny, prezidentka Katalin Novaková jeho uzákonění vetovala, ale v platnost pravděpodobně stejně půjde, jelikož její veto může přehlasovat parlament při dalším projednání. Aktuální situaci komentuje Žaneta Sladká za Amnesty International.

Máte nějaké informace o tom, jak velká je LGBTI+ komunita v Maďarsku a jak vnímá vládu a život v zemi?

Nedávný výzkum ukázal, že maďarská společnost se rovnoměrně dělí na ty, kteří LGBTI+ lidi podporují, a na ty, kteří je nepodporují. To se za poslední čtyři roky navzdory pomlouvačné kampani vlády nezměnilo. Společenské přijímání LGBTI+ osob, počet lidí, kteří se osobně znají s členem LGBTI+ komunity, podpora manželství a práva na adopci pro všechny se ale v posledních letech výrazně zvyšuje. Podpora ale není rovnoměrně rozložená a klíčovou roli v ní hrají zejména věk, velikost místa bydliště a úroveň vzdělání.

Zatímco úroveň celkové podpory tedy vzrostla, pomlouvačné kampaně mají polarizující účinek – od roku 2020 výrazně vzrostl také počet nahlášených případů trestných činů z nenávisti. Podle několik let starého výzkumu se více než 70 % mladých LGBTI+ lidí setkává se slovním nebo fyzickým napadáním ve vzdělávacím prostředí a diskriminaci hlásí také z oblasti práce a zdravotní péče.

Co říkáte na to, že maďarská prezidentka Novak vetovala návrh, který umožňuje nahlásit úřadům rodiče dětí stejného pohlaví a osoby, které je podporují?

Jedná se o škodlivý právní předpis. Definice v něm obsažené jsou vágní a postup nejasný, předpis tedy porušuje zásady právního státu a předvídatelnosti. I když je zákon vlastně prakticky neproveditelný, na LGBTI+ osoby má mrazivý dopad. Již nyní se na maďarskou Amnesty pobočku obracejí queer lidé s obavami, zda by na základě legislativy mohlo dojít k obtěžování duhových rodin nebo k omezení účasti na pochodu Budapest Pride LGBTI+. Potenciálně by zákon mohl mít také nepříznivý dopad na školní programy prevence homofobní a trans*fobní šikany.

Mohli byste celkově zhodnotit skutečnost, že Maďarsko má od roku 2020 v ústavě zakotveno, že matkou je žena a otcem muž?

Maďarská vládnoucí většina posledních 5 let systematicky podkopává práva LGBTI+ v Maďarsku, stejně tak jako nezávislost institucí, které existovaly na jejich ochranu. Legislativní změny byly podpořeny rozsáhlou komunikační a pomlouvačnou kampaní (včetně té, která srovnávala homosexualitu s pedofilií a šířila dezinformace a falešné zprávy o trans* právech). Vrcholem kampaně bylo diskriminační referendum v roce 2022, v němž vláda pokládala čtyři manipulativní otázky. Maďarská občanská společnost ale odstartovala protikampaň, kterým referendum úspěšně zneplatnila – 1,8 milionů hlasů bylo neplatných. Pro tamější vládu je typické, že se neustále snaží iniciovat a prosazovat zdánlivě pouze symbolické legislativní změny (jako např. současný návrh možnosti nahlašování úřadům a změnu ústavy z roku 2020), i ty však LGBTI+ lidi neustále dále marginalizují.

Foto: Alena Větrovcová

Česká republika se nepřipojila k odporu EU proti maďarskému zákonu proti LGBTI+, který zakazuje jakákoli LGBTI+ témata ve školách pro děti do 18 let. Jaký je váš názor na tento krok?

Žalobu EK podpořilo 15 členských států. Podíváme-li se na jejich umístění z geografického hlediska, došlo k symbolickému načrtnutí linie mezi „západem“ a „východem“. Většina států na západ od Česka se k odporu EU proti zákony připojila, a naopak státy na východ od ČR žalobu nepodpořily. Jedná o klíčový moment pro vývoj práv LGBTI+ lidí v Maďarsku a Česká republika se bohužel rozhodla podpořit anti-LGBTI+/homofobní a trans*fobní postoj a připojila se k maďarské vládě, místo aby se přihlásila k hodnotám lidské důstojnosti a svobody. Věřili jsme, že ČR se postaví na stranu lidských práv a bohužel se tak nestalo.

Maďarská anti-LGBTI+ kampaň je velmi podobná té, kterou realizuje Putinovo Rusko, kde v roce 2021 přijali zákon o systematickém mazání LGBTI+ osob a problematiky z velké části médií a vzdělávacího prostředí. Orbán zákony obhajuje podobnými argumenty, jako to dříve dělal Putin. Česká republika nepovažovala za nutné se od této homofobní a trans*fobní rétoriky v Maďarsku distancovat, čímž mimo jiné vysílá i určitý signál LGBTI+ lidem tady v České republice.

Můžete nám popsat, jaká je situace na Slovensku? Je možné, že bychom i tam mohli v případě vlády konzervativní strany očekávat něco podobného?

Práva LGBTI+ osob na Slovensku jsou dlouhodobě porušována. Stejnopohlavní páry nemohou uzavírat manželství ani registrované partnerství. Uznávány nejsou ani svazky uzavřené v zahraničí. Rodiče, kteří společně vychovávají děti, nemají rodičovská práva a nemohou být zákonnými zástupci vlastních dětí, pokud jsou tyto děti biologickými nebo adoptivními dětmi jejich partnera/ky. Trans*gender osoby musí získat psychiatrickou diagnózu, podstoupit hormonální léčbu a tzv. reálný test své „požadované“ genderové role, než mohou oficiálně projít změnou pohlaví. Donedávna musely být trans*gender osoby nuceně sterilizovány. Nebinární osoby jsou pak zákonem zcela ignorovány.

Předchozí ani současná vláda nepodnikly žádné významné kroky, aby LGBTI+ komunitě zajistily právo na zdravotní péči, rodinný život a tělesnou autonomii. Právě naopak. LGBTI+ lidé na Slovensku dlouhodobě čelí útokům ze strany politické reprezentace a veřejných činitelů, médií a části veřejnosti. A po vraždě dvou mladých lidí před queer barem Tepláreň v říjnu loňského roku jsme svědky další eskalace této nenávisti.

Přestože v dubnu loňského roku přijalo ministerstvo zdravotnictví odbornou směrnici o podmínkách poskytování zdravotní péče v období tranzice (která znamenala zejména zrušení praxe nucených kastrací a sterilizací), v květnu 2022 ministerstvo v důsledku politického tlaku platnost směrnice pozastavilo. V platnost pak opět vstoupila až v březnu letošního roku. Současně bylo na půdě parlamentu předloženo několik dalších zákonů namířených proti LGBTI+ komunitě, a to především trans*gender osobám. Nejnovějším z nich je návrh novely zákona o rodném čísle z března letošního roku, jehož přijetí by de facto znemožnilo možnost úřední změny pohlaví u trans*gender osob. Atmosféra nenávisti spolu s legislativou a praxí, která nejenže nechrání lidská práva LGBTI+ osob, ale aktivně je potlačuje, vytváří pro LGBTI+ osoby na Slovensku situaci, ve které se nemohou cítit bezpečně a svobodně.

Amnesty International

  • Politické a nezávislé hnutí, které monitoruje dodržování lidských práv po celém světě a vede kampaně proti jejich porušování.
  • V současné době má přibližně 10 milionů členů, sympatizantů a dobrovolníků ve více než 150 zemích světa.
  • Jako největší lidskoprávní hnutí na světě si zakládá na své nezávislosti, a to jak na vlivu vlád, politických stran, ekonomických subjektů, náboženství či ideologií.
  • Amnesty na svou činnost nepřijímá finance od států nebo vlád a uplatňuje velmi přísné interní podmínky pro přijímání darů od firem.
  • Naprostá většina příjmů pochází od pravidelných drobných dárců a dárkyň.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz