Hlavní obsah
Seberozvoj

Lidský život je o rovnováze a spolupráci, integraci mužské a ženské energie

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Markéta Jurištová ve spolupráci s AI Deep Dream Generator
29. 10. 10:15

Vývojem našeho vědomého „Já“ se zákonitě nějak vyvíjí také naše nevědomá stránka. Jaká jsou stadia vývoje nevědomých osobností uvnitř nás, anima a animy?

Článek

Představte si velkou vodní planetu, na jejímž povrchu jsme my, žijící lidé, jako krystalky napůl ponořené v oceánu nevědomí. Zkuste si představit, že tyto krystalky mají tvar malých kuliček. Polovina kuličky nad hladinou je naše vědomá energie a ta pod hladinou je nevědomá (opačného pohlaví). Na svět totiž přicházíme celí, jsme jedno, složené ze dvou energií (Jing a Jang), ze dvou psychických entit. Malé děti jsou zpočátku téměř celou svojí bytostí ponořeny do nevědomí, až později vyplave jedna polokoule jasně na hladinu.

Oceán nevědomí je plný různých proudů a v hlubinách je pak obrovský vír, který drží celou vodní planetu pohromadě. Je pochopitelné, že proto, aby se kuličky udržely jakž takž na hladině, je potřeba rovnováha a také spolupráce obou energií, vědomé i nevědomé. Kulička se na hladině může zmítat, točit, proudy ji budou hnát různými cestami, ale pokud bude v rovnováze (nebo se bude o rovnováhu aspoň snažit) bude stabilnější a odolnější.

A o tom to, podle mého názoru, je. Lidský život je o rovnováze a spolupráci - integraci mužské a ženské energie, o integraci muže uvnitř ženské duše (animus) a ženy uvnitř mužské (anima).

Problematikou, jak dosáhnout v životě celosti a dosáhnout rovnováhy mezi vědomou a nevědomou stránkou člověka, se zabýval velice známý švýcarský psychiatr Carl Gustav Jung. Všiml si, že lidé už velice dávno zaregistrovali známky něčeho iracionálního, nevědomého uvnitř vlastní duše, a své zkušenosti s touto silou vtělili do pohádek, mýtů a vyprávění. Proto podle hrdinek těchto bájných příběhů, pojmenoval jednotlivá vývojová stadia animy.

Vývojové fáze animy

Eva - první žena, která byla vyhnána z ráje. Je to počáteční stadium, instinktivní, živočišné, zkušenosti s ženskou energií jsou silně provázané s pudy: vztahem mezi dítětem a matkou, později s reprodukčním pudem, sexualitou.

Helena - určitě se vám vybaví krásná Helena z Tróje, kvůli které se dokonce vedla válka. Tato fáze je plná romantiky a krásy. Určitě je zde také silná vazba na sexualitu, ale je více kultivovaná, společensky přijatelnější, nazvali bychom ji spíše erotikou. Je zde důležitá i osobnost milované ženy.

Marie - panna, matka Ježíše, další stupeň vývoje animy. Představitelka lásky, která přesahuje pudové stránky cítění, umožňuje hluboký vhled, sebeobětování, intuici a přesahuje do duchovní sféry.

Sofie - moudrost sama, nejvyšší stadium, které vede k novému poznání. Muž jehož anima dosáhla tohoto stadia je mudrc, filosof (filein=milovat, sofia= moudrost), to znamená, ten kdo miluje moudrost. Integrace je úplná, kulička je bezpečně rovnovážná a mohou se dít zázraky. Sofia spolupracuje se svým vědomým protějškem a je nápomocná při cestě za vyšším poznáním.

Muž tato stadia může sám na sobě identifikovat svým postojem k ženám obecně, z reakcí okolí na svoji osobu, nebo z reakcí či potřeb svého těla. Mládí až do středního věku je přirozené pro období prvních dvou fází. Pro rovnovážný vývoj animy je v tomto období hlavně důležité citové odpoutání syna od matky, odpoutání od fascinace matkou.

Vývoj mužské osobnosti uvnitř ženy Jung popisuje trochu jiným způsobem. Možná i proto, že jako muž neměl takový vhled a schopnost autenticky pojmenovat stupně vývoje anima mýtickými postavami (které by možná byly pro představu lépe pochopitelné).

„Animus, stejně jako anima, vykazuje čtyři fáze vývoje jako mužské obrazy v ženských snech nebo fantaziích. Nejprve se objevuje jako zosobnění pouhé fyzické síly – například jako atletický šampion nebo „svalovec“. V další fázi má iniciativu a schopnost plánované akce. Ve třetí fázi se animus stává „slovem-logem“, často se objevuje jako profesor nebo duchovní. Konečně, v jeho čtvrtém projevu je animus inkarnací smyslu. Na této nejvyšší úrovni se stává (stejně jako anima) prostředníkem duchovní zkušenosti, čímž život získává nový smysl. Dává ženě duchovní pevnost, neviditelnou vnitřní oporu, která kompenzuje její vnější měkkost. Animus ve své nejrozvinutější podobě někdy spojuje mysl ženy s jejím duševním vývojem a může ji tak učinit ještě vnímavější než by byl muž při své nejvyšší kreativitě. Právě z tohoto důvodu byly v dřívějších dobách ženy uctívány mnoha národy jako vědmy a věštkyně.“ C.G.Jung

Vývojové fáze anima

Netvor - instinktivní a biologická fáze, souvisí s reprodukčními pudy, sexualitou.

Autorita - zde animus stojí za ženskou touhou po nezávislosti a kariéře, plánuje konkrétní věci, je inteligentní, vzdělaný, vytrvalý, důkladný a rozumný, nutí ženu, aby měla stejné vlastnosti. Pokud se žena nechá ovládnout těmito schopnostmi a ztratí ženskost (např.city), může být sice velice úspěšná, ale bude tvrdá, stane se z ní kariéristka.

Logos - animus má ve snech často podobu duchovního, učitele, profesora. Význam slov je u žen obsažen v nevědomí, jestliže žena argumentuje a dostane se do područí anima, není schopná kritického myšlení. Své názory pokládá za jediné správné, často to bývá kolektivní mínění, je ve společnosti správných lidí co dělají správné věci. Taková žena ztrácí svoji ženskost, eros je nahrazen logem.

Hermes - nejvyšší stadium anima, který získává vyšší moudrost (Hermes je poslem bohů) a předává ji ženě, jejiž život získává jiný smysl, působí jako průvodce duše (psychopompos) a zprostředkovává kontakt s nevědomím.

Animus může být úžasně kreativní nebo silně destruktivní, v závislosti na tom, jaký k němu máte vztah. Vnitřní krásu svého anima žena objevuje postupně. Vrací se vlastně ke své podstatě, ke svým kořenům. Je vyrovnaná, má větší radost z práce, pěstuje kreativní koníčky, je inspirací svého manžela. Animus ve čtvrtém stadiu je pro ženu velkou oporou, dobrotivou silou v nevědomí a životní jistotou.

Jak v sobě poznat energii vnitřního muže, či ženy?

I když je toto působení v podstatě nepřetržité a jeho vliv je patrný také v příjemných situacích (kreativita, výborný nápad, použijete správné slovo ve správnou chvíli, atd.), tak snadněji poznáte temné - nepříjemné působení. Zkuste se v negativních situacích trochu více pozorovat, mentálně se vzneste pár metrů nad zem a pozorujte sebe a ostatní aktéry z nadhledu.

Ve své podstatě je život člověka neustálou kultivaci a růstem počtu zkušeností s láskou mezi muži a ženami. Jde tedy o jakousi vztahovou energii mezi energiemi obou pohlaví, obecně, mezi protipóly Jin a Jang, energiemi světla a temnoty. Možná je tento neustálý vývoj a snaha o rovnováhu (equilibrium) tou nejdůležitější hnací silou našeho vesmíru.

Zdroje:

C.G.Jung a kolektiv, Člověk a jeho symboly, Portál, 2017

C.G.Jung , Výbor z díla II. Archetypy a nevědomí, Holar, 2018

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz