Hlavní obsah

Historický pohled na současnou agresi ruských vojsk na Ukrajině

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

30. 8. 16:22

Nikdy jsem neuvažoval o tom, že by slovo „protokol“ bylo nějak složité, nebo těžké k vysvětlení. Jeho literární využití má však několik možností a dokonce různého charakteru.

Článek

V souvislosti s využitím tohoto slova „protokol“ jsem se dokonce dopracoval k závěru, že protokolárně lze zpracovat nejen údaje z času minulého, nebo lépe řečeno, protokolárně zaznamenávat skutečnosti provedené, nebo vyslovené.

Podle dohledané literatury jsem zji společenského uspořádánístil, že lze zpracovat ve formě protokolární i budoucnost.

Slovo „protokol“ znamená svitek papyrusu přilepený na hlavní dokument, který může být zápis o úředním nebo soudním jednání, nebo doslovný text průběhu jednání nějakého kolektivního orgánu (19 století).

Zápis z jednání (protokol), jak účastníci jednání ovládnou budoucnost Světa ve smyslu společenského uspořádání, o kterém budu dále psát a kde protokol znamená zápis průběhu jednání na zasedání sionských mudrců.

„Protokoly sionských mudrců“ zaznamenávají podstatnou část projevů odhalujících upravený akční plán židovského národa, vyvinutý v průběhu věků a přepracovaný samotnými mudrci, formou těchto protokolů, do moderní podoby. Židé ovšem tvrdí, že samotné protokoly jsou podvrhy.

Všechno tomu nasvědčuje, že to tak je, vzhledem k tomu, že samotné znění protokolárních záznamů je historicky stále doplňováno a měněno při srovnávání některých situačních pojmenování sociálního vývoje států a celé Země jako celku.

Protokoly sionských mudrců líčí údajné plány Židů na ovládnutí Světa. Jde o zápis ze schůze starších Židů. Tento zápis je určený mladšímu a ne tak zkušenému Židovi a formou „protokolu“ je mu popsán postup, jak Židé opanují Svět.

Protokolů 24, jejich největší přitažlivost (zajímavost) je jejich univerzálnost, že jsou univerzálně použitelné na jakoukoliv dobu a na jakýkoliv problém, neobsahují žádná jména, ani data a mohou tak být užity vlastně kdykoliv a kdekoliv.

Na tento druh literatury jsem se zaměřil, protože má mnoho společného se současnou situací na Ukrajině, kdy mnohokrát nemůžu pochopit jednání osob pocházejících z Ruska. Nemůžu pochopit jejich opakované lži a arogantní vystupování. Hlavní jejich jednací teorií bylo - je, svádění příčin chyb na své okolí a všechny ostatní účastníky jakéhokoliv projektového plnění.

Protokol č. 3 čl. 19 (Protokol sionských mudrců) „A tak lidé odsuzují nevinné a zprošťují obžaloby viníky, jsouce stále více přesvědčeni, že si mohou dělat, co chtějí. Díky tomuto stavu věcí lidé ničí každý druh stability a vytvářejí nepořádek na každém kroku“.

Slovem „lidé“ je myšleno ti druzí, ne mi.

Výše na této stránce uvádím, že uvedené protokoly jsou zápisy z jednání Židů, ale za autora Protokolů sionských mudrců je všeobecně pokládán Matvej Golovinsij, spolupracovník ruského cara Mikuláše II., jež měl texty sestavit v letech 1897 až 1903. Kdo jsou oni mudrci, je dodnes tajemství, které nebylo nikdy odhaleno. Vše nasvědčuje tomu, že je to ruská myšlenka vkládaná do úst Židům. Potvrzuje to i informace z konce 19tého století kdy carská tajná policie nechala sestavit dokument, jehož prostřednictvím měla odvézt pozornost veřejnosti od pravých původců vzniklé situace k jinému a pro ně vhodnějšímu viníkovi. V dokumentu měli židé pod hesly demokracie, svoboda apod. usilovat o moc nad celým Světem. A tímto dokumentem jsou Protokoly sionských mudrců.

Každé nevhodné a nepřiměřené jednání ruských reprezentantů při jejich komunikaci se Světem, lze srovnávat s některými údaji uvedenými v některých protokolech a stejně tak, jak byly tyto protokoly historicky využity k přenášení viny na Židy na územích pod ruským vlivem, nebo nadvládou, byla a je vina za invazní jednání Ruska na Ukrajině neustále sváděna na jiné účastníky světového uspořádání. Není a nebylo pro Rusko podstatné specifikovat druh provinění a míru následků, vždy bylo a je podstatné určit jiného viníka za vzniklou situaci.

Literární zpracování Protokolů sionských mudrců je velice složité a těžké k chápání a vytvoření nějakého úsudku srovnatelného s jinými situacemi. Když se však prokoušete neuceleným dějem a přiřadíte informace historických zvratů společenského uspořádání v Rusku a jejich následného hodnocení, dostanete se ke kvalitativnímu hodnocení a pojmenování uváděného literárního zpracování a zjistíte, že je to jakýsi pamflet zpracovaný na základě hodnocení mentality ruského národa použitý historicky i na jiných území Světa.

Na počátku 20tého století Protokoly kolovaly po Rusku jako nástroj obviňování Židů z porážky ruské revoluce v roce 1905. Ale po revoluci v roce 1917 se staly nástrojem k obviňování Židů z této revoluce a vlastně z toho, že se povedla.

Opakem od pamfletu je názor Vladimíra Stwora, česko-kanadského vyznavače konspiračních teorií, který uvádí, že protokoly jsou dokonalým jízdním řádem, jak rozložit naší společnost. Je to funkční návod, jak zlomit odpor lidí a ustanovit, v tomto případě, nový světový pořádek. Protokoly jsou velice pečlivě a důkladně připraveným dokumentem, který se zdá až takřka hrozivě skutečný. Čtenáři si do jeho vzorce, tak jako já následovně, mohou dosadit dosavadní zkušenosti s ruskou osobitou mentalitou a sebe tak přesvědčit o pravdivosti Protokolů.

Jsou veřejně známy situace s uplatňováním ruského vlivu v českém byznysu formou uplácení různými finančními částkami kdy se pobízeli uplatnit určitou formu rozhodování v některé úřední pravomoci.

Protokol č. 1 čl. 27 (Protokoly sionských mudrců) „Náš triumf byl usnadněn skutečností, že v našich vztazích s lidmi, které jsme potřebovali, jsme vždy dokázali rozechvět nejcitlivější struny lidského ducha, na peněžní účet, chamtivost, nenasytnost při uspokojování materiálních potřeb člověka. Každá z těchto lidských slabostí, sama o sobě, je schopna ochromit iniciativu a vůli lidí dostat se do područí toho, kdo si koupil jejich činorodost“.

Uvedené části doslovných přepisů některých textů vyňatých z Protokolu sionských mudrců, jsou v určitém slova smaslu důkazním materiálem k ohodnocení jednání ruských účastníků agrese na Ukrajině.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz