Hlavní obsah

Ozdravovna

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

19. 9. 15:53

Ozdravovna.

Článek

Každé tělo má podivuhodnou schopnost regenerace, ale tím že jsme se pradávno začali spoléhat na náš nový způsob léčení a odvrátili se zcela od přirozené duchovnosti,ztratili jsme schopnost samoléčení. Uvědomte si že to co pokládáte za své já je tělesná schránka, člověkohmota,,a pravé Já- vnitřní bytost to je to pravé vědomí,které se do vás vtělilo, aby prošlo dalším okruhem zdokonalování.

Pomocí této meditace se rozvzpomenete jak silné může vaše tělo být, a jak důležitá je vaše mysl pro nastolení rovnováhy a harmonie podstatné pro start samoléčení.

Nejvhodnějším momentem je čas před usnutím.Vaše mysl se naplní pozitivními myšlenkami, propojí je s vaším tělem a mocná síla uvede do pohybu regenerační uzdravující procesy.

I když třeba upadnete do spánku,, vaše podvědomí bude neustále přijímat a vstřebávat pozitivní afirmace .Váš spánek bude hluboce regenerující a osvěžující. Opakovaným poslechem se prohloubí a upevní vaše pocity pohody a štěstí.

Nech rozplynout události všerejší, dnešní i zítřejší,, v této chvíli nic nevyžaduje tvou pozornost.Nepotřebuješ o ničem přemýšlet.Je jenom teď. Dýcháš ve svém vlastním rytmu a odpočíváš ve svém vlastním těle……….Vnímáš sounáležitost s dechem vesmíru-vše souvisí se vším-Nadechuješ světlo,klid a mír. Každým výdechem se zbavuješ napětí,stresu a úzkostí. Prostupuje tě klid a mír. Vše co děláš se odehrává v oboustranné absolutní důvěře. Tvá mysl se dostala do souladu s univerzální energií- vyzařuješ lásku,vstřícnost a srdečnost.

Přijmi za svou tuto mantru:Opouštím svoje zažité myšlenkové vzorce a moje bytost naplňuje Božská síla, Čistota a Řád.

Životní energií je prosycen celý vesmír,,a ačkoliv je to energie velice subtilní je ve svém konečném důsledku nesmírně mocná a oživuje a rozhýbává vše živé-

Otevři dveře do své podvědomé mysli a dej jí pokyn ke tvému léčení a regeneraci. To můžeš jen ty sám jen ty, ty sám. Afirmace které uslyšíš si můžeš opakovat,naučit se je a používat je,před usínáním, nebo kdykoliv,,, nebo se jen klidně ulož ke spánku.

Nedělej si starosti- tvoje podvědomí převezme kontrolu nad tvou myslí a bude pracovat za tebe, a pro tebe ,,.ty musíš jen chtít.

Otvírám se světu a energii lásky,dobroty a míru,vylaďuji se na moudrost vesmíru, mír a harmonie mnou protékají jako čerstvý uzdravující proud,dovoluji mé mysli aby byla nástrojem pro mé uzdravení a vedla mne k tichému a nepřetržitému léčení-

Mé uvolnění se stále prohlubuje,věřím že moje tělo má schopnost samo se vyléčit,,a právě teď tak činí.

Odhazuji strachy a starosti,které se vkrádají do mé mysli a nahrazuji je důvěrou a jistotou ,že mne provází a střeží má vnitřní moudrost,odpradávna uložená v podvědomí. Vše čím se zabývám slouží k vyššímu dobru,ke zlepšení mé vnitřní bytosti. Mí duchovní průvodci mne vedou a ochraňují na mé cestě,,uvědomuji si svoje napojení na ZDROJ nekonečné božské energie,,

Skláním se před moudrostí mojí vnitřní bytosti a silou myšlenky, která ji vytvořila.

Všechny moje orgány se regenerují, a vibrují světlem,, a křížem kráž mne protíná zlatý paprsek a jako skalpel vytíná vše vadné,, jeho dotykem ihned vznikají nové buňky a tkáně zářící zdravím a vitalitou. Toto světlo zaplavuje celé mé tělo a vytváří v něm dokonalé prostředí pro dokonalé zdraví. Můj imunitní systém je silný.

Jsem v míru se vším co se stalo, jsem v míru se vším co se děje, jsem v míru se vším co začíná. Můj imunitní systém je zdravý,silný,harmonický a moudrý.

Během spánku se moje podvědomá mysl vylaďuje na nekonečnou moudrost a dokonalost vesmíru. Životní sílymnou prolínají a uvádí do rovnováhy moje tělo. Prociťuji naprostý souhlas s těmito léčivými procesy. V hlubokém propojením s rytmem vesmíru odpočívám a regeneruji. Má mysl je svěží má duše je jasná mé srdce je plné radosti,míru,klidu a pohody. Celou mojí bytost prostupuje radost,vitalita a touha prožít dlouhý život plný všeobjímající lásky,radosti a harmonie.

Jsem v míru se vším co se stalo, jsem v míru se vším co se děje, jsem v míru se vším co začíná.

Můj imunitní systém je zdravý a moudrý.

Otvírám se světlu a energii radosti a lásky,, nalaďuji se na moudrost vesmíru,, mír a harmonie mnou protékají jako čerstvý uzdravující proud,, dovoluji mé mysli aby byla nástrojem mého uzdravení a vedla mne k tichému a nepřetržitému léčení. Mé uvolnění je stále hlubší, regenerace a ozdravování už běží samovolně.

Skláním se před moudrostí mojí vnitřní bytosti a silou, která ji vytvořila.

Jsem v míru se vším co se stalo, jsem v míru se vším co se děje, jsem v míru se vším co začíná. Můj imunitní systém je zdravý a moudrý.

Vitální energie mnou prostupují a uvádí do rovnováhy celé mé tělo,prociťuji naprostý souhlas s tímto léčivým procesem,s hlubokým napojením na rytmus dechu vesmíru. Odpočívám,regeneruji a chystám se do života.

Jsem v míru se vším co se stalo,jsem v míru se vším co se děje,jsem v míru se vším co začíná. Můj imunitní systém je zdravý, a harmonickymoudrý.

A až jednoho dne s klidným svědomím budu moci následující oznámit jako skutečnost,, bude cesta dokonána:

Pokaždé když se probudím překypuji energií,nadšením a chutí do života. Mé tělo je zdravé,má mysl je svěží má duše je jasná mé srdce je plné radosti,míru,klidu a pohody. Celou mojí bytost prostupuje radost,vitalita a touha prožít dlouhý život plný všeobjímající lásky.

Toto je ale jen motor určený ke konání,,a ty se musíš naučit ho ovládat a řídit. :

Nejdříve se musíš naučit zklidnit člověkohmotu aby seś řádně uvolnil,zastavil myšlénkování a nerušil poklidný běh tvých snah.

Pohodlně si lehni jak by ses připravoval ke spánku.Uveleb se ,,začni postupně zpomalovata prohlubovat dech,pomalu pomalinku,,,soustřeď se a mysli jen na dech -

Nádech-pauzička,,výdech,,pauzička ….tím myslíš jen na dvě věci : na:Nádech,,,Výdech. Pak to nahraď: Dýchám. A to je jen jedna myšlenka,dál zatím nechoď protože bys určitě začal myšlénkovat. Mozek je takový osobuje si práva všechny a vždycky ovládat a poučovat ale patent na rozum nemá.Nebude se ti to dařit,, jen klid,,nezlob se na sebe,,začni znovu,,a znovu,,žádná křeč,,uvolnění klid, a repete….. . Tím zastavíš všechny rušivé myšlenky. Dech je stále tišší mysl i tělo se zklidňují,,ztišují.Tělem se rozlije příjemné teplo a tichá pohoda-klid a mír tě vezme do své konejšící náruče.. Když se ti povede upadnout do blaženého stavu dobře,,Když ne, nic špatného – máš před sebou ještě nespočet dalších možností k opakování,,platí jen jediné pravidlo-žádný spěch a násilí,,zvýšeným chtěním nic nevybojuješ- jen pohoda klid a mír. A vytrvalost. Toto je jen příprava,a když jsme uvolnění a zklidnění soustřeď se na pokus o meditaci-na téma které jsi zadal před zklidňovéním.-Chci se ozdravit.

………trochu vysvětlení:

shlubokým napojením na rytmus dechu vesmíru jak toto chápat-dech vesmíru-

Vezměmež kamenný stůl a udeřmež doň,,pěstí-nejen že to bude bolet ale tvrdým celistvým povrchem nepronikneme,ale ono to není celistvé,,pohleďmež zblízka a hle,, je to z krystalů,a ještě drobnohledněji-je to z molekul, a molekule- z atomůa atomy z částic,,,

a mezi tím spousta spousta volného prostoru.Takže jsme se uhodili o prázdno.

A od nás dalekohledně se rozpíná naše planetární soustava,,a já ji vnímám třeba jako tu molekuli složenouze-Slunce,Merkuru,Venuše ,Země,Marsu,…a dále je z různých planetárních molekulích soustav Galaxie,,a pak je z galaxií Vesmír.

A tak se od Mikrovesmírů postupně proracujeme přes stejné vzorce až k Makrovesmírům,. Stálé opakování stejného vzorce.A ve všech těch vesmírcích a vesmírech to rejdí,krouží a kolotá stejným Vesmírným dechem

jen v různých rozměrech.

Takže když se vrátíme—uhodil jsem skoro prázdnem pěsti do skoroprázdna kamenného stolu a vesmír se otřásl,,jen jsme si to neuvědomili . Konec-teď už víte vše

Asi mi nebudete věřit,ale narodil jsem se na šťastné planetě.

A včil mudrujte, jak to myslím. Upřímně. Tady byl ten biblický EDEN. ZEMĚ je jediná planeta ve vesmíru s tak příhodnými podmínkami pro vznik života a proto si ji bůh???-vidíte- i toto čisté slovo lidi zkorumpovali,pošpinili,učinili nevěrohodné,,tak tedy ON- jí vybral aby tu vykonal zázrak:

Budiž EDEN,,a když si jí představíte neponičenou lidmi bohatou rostlinstvem i zvěří, s čistým vzduchem a vodou

Jenomže pak se tu Pán sám nudil…..a vymyslel a stvořil člověka,,a ten se nudil taky…..a zachtělo se mu ženy.I zalidnili zemi, a konali lidské skutky. A množili se jak loupeživí mravenci. A dál už to znáte---no a lidi si vymysleli POLITIKY. Jó srandičky.Už jednou jsem mudroval o mýtech-v té první knize,,a dovolil si tvrdit že mýty jsou postaveny na starých, prastarých pravdách,,a máme to tady.

Takže postupujeme-li odzadu-byl tu ráj,,a podle mého kde se objeví lidé tam to začnou kolonizovat,rabovat a ničit, rozkrádat,,,,po kousíčkách, nenápadně, ale vytrvale,jak loupeživí mravenci Podle prastarých mýtů tehdejší králové žili i tisíce let,proč? První společnosti byly duchovně založené a tak u nich bylo samozřejmé samoléčení,byli to duchovně založení lidé.Ovládali a využívali životní síly a nemuseli mít technické vymoženosti,,nemuseli mít ohromné zdroje energií,které samy o sobě jsou velmi nebezpečné a dají se zneužít.

I když jak jsem byl již pravil - vitální-životní kosmické síly jsou tak jemné subtilní až ani nejdou změřit čili zjistit,,,jsou to síly mohutné—vždyť vytvořily veškerý život vesmíru.

A tak ti ,,noví-opravdoví lidé“ vymysleli materialismus a množili se a množili,,až byli v ohromné přesile a zvolali hlasem velikým-nás je naprostá většina a my budeme rozhodovat a hurá ať žije demokracie a ti kdonesouhlasili s demokratickou většinou byli hlazeni tak dlouho až je vyhladili. No a tak vládne materialismus,technokracie a duchovnost je jaksi v ústraní.

Měl bych vás mít nerad,,neposloucháte mé rady, zablokovali jste mi účet na Fejsbúku,i na Seznamu,, že prý nejsem korektní píšu věci které odporují jejich pravidlům.

Azase půjdete k volbám jako ovce na porážku.

Kolikrát jsem vám říkal že jen naprostej blbec opakuje stejnou chybu znovu a opět a očekává jiný výsledek,,,, který zase nepřijde.

Vesmír nikdy ničím neplýtvá,,recykluje vždy a všechno do posledního nejmenšího atomu -beze zbytku.Vy jste naprostý opak,,rabujete a pak hromadíte odpad,, až vás zavalí.Nejděte proti vesmírným zvyklostem.Doposud každá vaše ,,snaha“o nápravu vyrábí další a ještě nebezpečnější odpadky.Zelené energie- rabování Země živitelky vypěstovat zelené a udělat z něj černé na ježdění a topení- FUJTAJBL,,Nic ,,zeleného“ není opravdu zelené.

Vyrábí se to ze stzejných černých surovin na černých strojích, energetická úspora je většinou zanedbatelná,a po použití vzniká odpad ještě vytrvalejší a toxičtější.

Všechno jen naoko aby se velkohubí,,zelení Korektníci“mohli plácat po ramenou.Vůbec nechápete že to je jen záplatování, vždy vzniká množství odpadu se kterým si nevíte rady, vůbec nedbáte na varování osvícenějších--

Vidíte už mluvím jako součást kosmického řádu-přestože jsem obyčejný průměrně vzdělaný člověk..Nelžete si systematicky do kapsy a myslete- člověk je tvůrčí bytost a nyní je vyzbrojený technologiemi které znásobují jeho rozum ,intuici, a tvořivost.

Uvědomte si, že nynější společenský řád se vyčerpal a řítí se do záhuby.

Když jsem byl malý chlapec poprvé jsem uslyšel-

lidstvo se až překotně množí- je nezbytné začít s regulací-

to nás bylo 2,5mldy(miliardy),,teď 8mld,, nyní-každý rok je nás o 156mil(milionů) víc,,a vůbec už se to neřeší. A je to ten základní , stěžejní trabl—kvůli počtu lidí se musí víc vyrábět,tím je potřeba víc energií,,atd,,atd,,,další a další návaznosti.Navíc odhaduji že jen zlomek té ohromné masy je produktivní-opravdu něco vyrábí.

ostaní se jen vezou a baví

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz