Hlavní obsah

Vzhůru do věčnosti

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

18. 9. 12:21

Tajemno

Článek

Teď vám trochu přiblížím tajemno 25 920 roků je jeden kosmický rok,, příběh začíná před asi třinácti tisíci roky ve staré Atlantidě,kde si osvíceníkněží uvědomiliže se blíží kataklyzmatický konec civilizace daný postavením hvězd nám známý jako Potopa světa.(z toho lehce odvodíte že jsme asi v polovině kosmického roku takže nám zbývá asi půlrok do další,,potopy světa“ale pozor ten půlrok je asi 13tis roků) Sestrojili něco dokonalých plavidel schopných zdolat potopu světa,,planeta se vlastně obracela naruby,, klima se naprosto zbláznilo,rozpustila se kvanta ledu,oceány se vzedmuly,,strašlivé sopečné výbuchy způsobily nepředstavitelně mohutné tsunami. Většina všeho živého nepřežila. Přežily jen hrstky lidí většinou mimo hlavní civilizaci,a to určuje jejich vyspělost při startu nových civilizací. A pakna několika místech Země vnikly prastaré civilizace lidí vedených Atlanťany. Jsou to ty o kterých mluví prastaré pověsti a mysteria. Mluvme teď o Egyptě a všimněme si data startu a porovnejme jaká různá data dávají různí renomovaní badatelé o různých stádiích egyptské historie. Podle mého vEgyptě přeživší Atlanťané znalí prastarých mysterií a hlubokých znalostí dnes neznámých technologií použili přivezenébohatství materiální i vědomostní na založení školymystérií Hórova oka,byly to velmi rozvinuté osobnosti chtělytamní národy využít k založení nové společnosti postavené na vzdělanosti, etice a duchovnosti. Vybíralikandidáty vhodné ke vzdělávání,ke zvyšování kvality vnitřní-opravdové bytosti,chtěli aby postupně generaci po generaci ti u kterých byla zjištěna vyšší úroveň vnitřního bytí byli vědomě rozvíjeni znalými hned od dětství,a ne až od doby kdy se ta karmická danost projeví a on se začne sám nevědomky intuitivněrozvíjet-vidíte ty obrovské možnosti rozvoje té civilizace směrem k ,,nadčlověku“-chápej-harmonické bytosti všestranně vzdělané,, vědomostně,,mentálně i duchovně ,,bytosti s obrovskými možnostmi,, naprosto harmonické,nenásilné,vědomé si opravdových kvalit,,prosycené dobrotou a empatií. Ve všech těch starobylých mýtech se mluví o prastarých dobách kdy žili bohové s nadpřirozenými schopnostmi, velmi dlouhověcí,obdaření schopnostmi ,levitace,přetváření hmoty,, jen tak je možné vysvětlit megalytické stavby,jen pomocí levitace je možno manipulovat s megality dvacetkrát přesahující možnosti dnešní nejpokročilejší techniky a usazovat je naprosto přesně a do výšky,,nebo nejlepší obráběcí techniky by měly problém vyrobit tak přesné nepravidelné tvary aby pak byly sesazeny tak přesně,že se mezi ně nevejde ostří nože, obří kvádry nepravidelných tvarů,tyto megalytické stavby stojí na ,,energeticky aktivních místech země“,čili měly za účel shromažďovat energii potřebnou……………….. No ouha teď vidím že nejsem dost věrohodný,,nejsem kompetentní sdělovat,přetlumočit to co najdete na You Tube ve videích ,,Okem boha Hóra“ holt to musíte vzít do vlastních rukou,musíte být zvídaví a studovat sami- nikdo to za vás neudělá,, já jsem jen pouhý adept na úrovni beta-tj-uvědomuji si,velmi soucítím s lidmi, mohu jim pomáhat přikládáním rukou,,a hlavně mohu a budu dál postupovat po Stezce,,což si představte jako schod za schodem až k obzoru,,za kterým je samozřejmě další obzor. Já jsem se vyvaroval živých učitelů a tak se domnívám že to byl dobrý postup-nebyl jsem sveden ze stezky nějakým šarlatánem, proč riskovat?……..Počkám,,,až se já a ON potkáme.

Pouť Tajnou stezkou- Mojí neklidnou mysl pořád zneklidňovaly,,tajnosti a tajemnosti“ zahalující to co jsem chtěl objevit- ujasnit si,to o čem se mluví jako o tajemnostech,věděních určených vybraným mudrcům. Ale ono to tak vůbec není-v podstatě je to jen schováváno aby se k určitým znalostem a věděním postupně probojoval chytrý,zvídavý a vytrvalý člověk,který musí stále prokazovat morální stálost,která zaručí že ,,absolutně nikdy nepoužije získané znalosti a schopnosti ve svůjsobecký prospěch, a hlavně je nepoužije v neprospěch nebo k ohrožení,či ublížení jiné bytosti“. Toto je základ,proto musíš jít od obzoru k obzoru,pečlivě schod za schodem,abys´prokazoval trvalou touhu po vědění a morální pevnost,která ti otevírá další a další dvířka.…………….. Být stoupencem nějaké víry odmala je jednoduché-neznáš nic jiného pak je víra snadná-stejně tak způsob myšlení. Jsme odmala zpracováváni materialistickým světonázorem a úplně jsme odvrhli duchovní stránku bytí,církevní a náboženská učení jsou poničena, zkorumpována,jsou pro myslící bytost nedůvěryhodnáa tak nemohou plnit funkci protizávaží ke pragmatickému chladnému uvažování,,,,zklidňujícího elementu,, a proto lidská společnost velmi zhrubla a nedostatek oduševnělosti sám o sobě vnáší do společnosti neklid. Člověk který chce být oduševnělý potřebuje zároveň velmidobrý základ tradičního myšlení získaného učením a četbou. Ano četba přináší vědomosti,fakta ale i obraznost,fantazii a zvídavost, a dobrá,kvalitní četba přináší podobenství,která nenásilně tvarují myšlení správným směrem .Všimněte sejak se lidská společnost začala prudce vyvíjet od vynálezu knihtisku a následujících dalších ,,zařízení“ k šíření vědomostí,, to dostupnost informací a vědění akcelerovalovývoj společnosti v posledních několika staletích. Také by stálo za zmínku kolik hrubosti a zlovolnosti obsahují ,,sdružení tupounů“ bez vědomostí a zájmů,bez fantazie a zvídavosti. A hlavně bez empatie a jakéhokoliv citu. A nyní zase obrátím list,,, prosím nelekněte se,často se zaobírám životními paradoxy, jak říkám pozoruji problém z různých zorných úhlů: Myslíte si že láska je ten nejušlechtilejší cit. Je ale možné že pouto lásky mezi jednotlivci-(může to být i skupina lidí)-donutí jednotlivce udělat to nejhorší,a dovede ho až k nenávisti ke druhým,až uděláš činy které by ti dosavadní víra a z ní vycházející morálnost nikdy nedovolila,,,abys´ochránil milované. Až teprve povznesení lidé-lidé kteří prošli proměnou jsou čistí a nejsou vůbec schopni zla v jakémkoliv směru pohledu,,konflikty se zlem dokážou vyřešit mírnou cestous využitím schopností které získali.- Vezměte tak: ,,Generál Kutuzov prý(podle J.Cimrmana) na otázku : co je pro vítězství nejvíce potřeba ,odpověděl: ,,Přesila“ no a máte to tady,,,jenomže komu můžeme svěřit tu přesilu? Jenom někomu opravdu čistému,dokonalému,mravnímu,a přitom i schopnému-ůóuha-to je ten ,,nadčlověk“ o kterém se mluvívá. Celý smysl cesty stezkou poznání za povznesením je zbavení se primitivních pudů:: obrana/útok,,nadřazenost/podřízenost, egoizmus/empatie….atd.,atd. Vzpomeňte: z bláta po potopě Světa,, z band nevzdělanců rvoucích se o kořist jsme vzešli. A tyto prapůvodní pudy jsou uvnitř našich myslí a bez vědomé, systematické výchovy k duchovnosti to prostě nejde. Cesta ,,proroka“je velmi ,,přetěžká“ je na ní mnoho překážek, zkoušek, ale i svodů k sejítí se Stezky. Je tedy nezbytně nutné měnit myšlení lidí už od malinka,kdy přijde na svět bytůstka čistá jak nepopsaný list papíru bělounký,,list který je naším úkolem popsat,a to-popsat,,kvalitní literatůrou“ ,,,ta bytůstka si ještě nějakou dobu dětství pamatuje jaké to bylo v ,,Astrálu“,,,,dejte jí šanci,vychovejte z ní Člověka. (já jsem v dětství uměl levitovat, uměl jsem i létat-vzpomněl jsem si na to když jsem se přeonačoval- pocity při prvních dobrých meditacích,a po přeonačení jsem si večer při usínáních občas zalétal,abych pak spal ozdravným spánkem spravedlivých. A potom přišel ten životní křachkterý mne srazil do samoty, ale také se Stezky….To jsou ta protivenství která ti brání v postupu,,ale už jsem nyní nasadil svůj invalidní vozík do kolejek a jsem zasena Stezce a jedu dál a dál ,,močálem černým okolo bílých skal“.

Zmoudření-je možné až po načerpání vědomostí a po ztišení motoru lidské existence-sexuality,ale zase jen tehdy pokud je chtěno, pokud je jedinec ochoten pracovat dál-přemýšlet,srovnávat vyzvěděné s prožitým, a s různými dogmaty,a teoriemi a, a, a,a,,prostě získávat zkušenosti.Vždyť já vlastně po vás lidi jenom chci abyste se začali chovat jako lidi,podívejte se co všechno už jste se naučili,dnešní technologie dokážou neuvěřitelné věci,ano technika kterou vymysleli někteří z vás-učenliví,pracovití, zvídaví,přemýšlející lidé,a vsadím se že jen málokterý z tohoto druhu je hajzl závistivý,zlý,asociální,,začněte tím že vědomně budete vstřícní, milí,hodní na ostatní. To stačí,to je dobrý základ,, ale opravdu přísně si přikažte budu hodný a jděte do toho,,já si opravdu dával fyzické facky, kdykoliv jsem jen i pomyslel zlou myšlénkou,,vím připadalo to mému okolí zvláštní,,ale byli zvyklí na leccos,,a já to se sebou myslel dobře. Dobro nemá zbraní,dobro nemůžeš vnutit,přikázat,nemůžeš ho do nikoho vtlouct,,,a proto jeho věčný souboj se zlem nevypadá ani nerozhodně,,,má to sakra těžký….může jenom být a působit,, působit příkladem,,a záleží jen na těch kteří ho zahlédli,jestli se v něm shlédli,či neshlédli,vzali ho za své,nebo jen překročili a dupali dál. Dítě přijde na svět čisté jak nepopsaný list,zná jen lásku ,klid, mír a láska má být nenásilí, vždyť ta dušička-to vědomí přišlo z Astrálu. Kde se v člověku vezme všechna ta zlost nenávist,vždyť i na zemi je obklopeno láskou- naučí se to postupně a i když třeba žije v osvícené,osvícenské rodině zároveň žije v neosvícené společnosti a vidí a slyší a myslí a srovnává,,a i když chce jednat podle nějakého zdravého morálního kodexu,dostane se v životě do situací,kde musí kvůli míru valčit. Proto je nezbytné vzdělávání směrem k osvícení už odmala,kdy je mysl napůl tam a napůl tady,, čistá,přístupná k duchovním věděním,a ještě chápe. Je dychtivá po vědění. Všechno zlo a násilnost začíná řečmi o obraně toho co máme,, toho co je nám nejdražší-děti,majetek,a dokonce i víra a mír samotný a na obranu jsou potřeba zbraně,pochopitelně- a z toho je- Zlo ve jménu dobra Ano jsme z opice ale asi jen ta ,,člověkohmota,, pravděpodobně z té doby v nás zůstávají prainstikty reakce na neznámé-čili potenciálně nebezpečné. -Začněme od Lucy-nejstaršího známého hominoida č.: 1,, jejich tlupy pomalu začaly kolonizovat svět,,koloběh stovek generací a vylepšování-ať už Darwinovsky- sběrem a využíváním zkušeností,,,, nebo genetickými zásahy ,, podle pozemšťanů díky nesmrtelným božským bytostí,,v měřítku pozemšťana je několik generací je věčnost,,z nějakého pravděpodobně praktického důvodu se velmi pokročilá civilizace zavanutá sem ,,kosmickými větry“ rozhodla z nich vytvořit civilizaci Pozemšťanů zvaných dnes lidi,, stáří Lucy je 3,2milionu let,, 29 930roků je jeden kosmický rok,,kolikrát už uběhl od skonu Lucy?A taky víme žekaždého ,,Silvestra“ kosmického roku díky zvláštnímu vzájemnému postavení Hvězd, dojde ke kataklizmatickým událostem,překlopí se magnetické pole země,,elektromagnetické bouře,mohutná tektonická činnost, a mnoho dalšího…. Kolik zde bylo vědci objeveno předhistorických civilizací,které byly vždy skokově o hodně pokročilejší, než vše známé v té době okolo nich,,a ty využívaly technologie i dnes neuchopitelné a dokonce nepochopitelné,, a pak vždy zanikly. A zůstaly jen mýty,,skoro nemožné určit datování,, a moudří se přou a zamlžuje se a mlží se. ,,Já vím své a nebojím se naznačovat a nebojím se tvrdit,,to je právě ono provokovat k myšlení,k debatě,,uvažujte nekonvenčně,vezměte absurdní za možné a začněte pitvat, bavte se ,a včil mudruj.

Už vícekrát jsem naznačil že jsem léčil lidi, Ale nevysvětlil No,, už tenkrát jsem říkal-pane(paní) já neléčím,, TO léčí a udělal gesto rozpřaženýma rukama ku obloze. A kdo se zeptal,, dozvěděl se že TO jsou životní energie-síly tak subtilní že nejsou nijak měřitelné ani zjistitelné,,,ale přitom oživují vše živé ve vesmíru, člověkahmotu,zvířatohmotu,stromo a trávohmotu,prostě všechnu tvorohmotu, a já se v potřebný čas stanu průchodem pro tu životní energii směrem k Vám pane,či paní,,ale pozor ani ta životní energie vás neléčí,, ona jen dá povel a sílu vám, komplet vám-člověkohmotě i vědomí a podvědomí : Nastartuj svoje životní principy tak aby ses´opravil,, nó a je zaděláno na úspěch,,a ten kdo je na tom hůř-ať už tím že mi hluboce nedůvěřuje, nebo tím že už je hodně porouchanej, potřebuje i víc posezení. No tak zhluboka uvolněně dýchejte a snažte se myslet jen na náááádech,pauza a výýýýdech a náádech,,,,, a přes moje ruce proudí teplo,a veškeré dobro celého světa a opravuje se porouchané,,jen klíííd posedíme asi patnáct minut,,a jak jsme si řekli už předem,,,toto je dar a dar se neprodává. MNJEJTESEHEZKY

Epilog: Je mi právěsedmdesáttři. Cítím se teď jako bych šel do čím dál strmějšího kopce. Dlouho jsem svůj věk neuznával,ba dokonce ignoroval, a vysvětloval vše chybou v datu v rodném listě. Ani si vlastně nejsem jist kdo jsem a kam jdu,koho znám a koho ne. Věřím v reinkarnaci a tak se nechám zmrazit, abych byl vlastně nemrtvý a reinkarnační kruh nemohl pokračovat a uzavřít se, to protože se bojím.(pozor,zase provokace-téma k zamyšlení-je to dobře,nebo ne?je to možné nebo ne?) Do čeho se vrátím,Bojím se této revoluce, která určitě přijde,,a je nás tu na Zemi tak moc že to bude ohromný masakr,,přitom pořád hulákám, nenechte si to líbit zameťte s nima, jenomže taky vím že ,,revoluční kvas“způsobí že ti největší potvorálové nejrychleji vyplavou,a…………To už jsem dvakrát zažil.To jsou ty křižovatky-body v cestě osudu,kdy se má udělat klíčové rozhodnutí,,já jsem podle svého mínění udělal několik špatných směrování mého života,ale zase ta dvojnost,nebo vícepohledovost-vidět problém z více úhlů, z pohledu života obyčejného Honzy, dobré,ale z úhlu vidění rozvoje vnitřní osobnosti ne, a,co si vybereš? Dokud jsem byl tlačen soužitím s odpůrkyní, často jsem se rozhodl pro rodinu,ale jak jsem čím dál více chtěl pracovat na na mém pravém,vnitřnímjá,,, a rodinné vztahy už byly narušené,navíc děti dospělejší a samostatnější,a a pak úplně dospělé a úplně samostatné,,tak došlo k rodinnému krachu,,v té rodinné poloze jsem už byl velmi nespokojený,a myslel jsem si že už můžu odejít,, najednu stranu správná výhybka,, ale zase to není ideální, v lidském životě,ale o to víc mohu na sobě pracovat, v duševní rovině,,navíc žiju s vietnamkou Nhieu Thi Tran- a její životní pohoda které dosáhla bez vzdělání,přes všechny hrozné pasáže v jejímživotě plném protivenství, ubližování, ponižování, a chudobě, jakou si my,,civilizovaní“ neumíme ani představit . Stará se o mne jako o přerostlé mimino,,pečlivě a vytrvale,,to je ten pravej budhismus v praxi,- Laskavost, tolerantnost, bratrství, ona mi nic z její výchovy k budhismu neobjasní,je velice prostá a její čeština se vyvíjí velmi pomalu. Slova na to nestačí. Ona je moje dítě,,,o dvacet let mladší a já jsem zároveň její dítě. A tak si žijeme, děláme si navzájem radosti a srandy,, ona je mi příkladem který jsem potřeboval…………………. ,,Kdysi“jsem žil naplněn nevěděním jiných možností vnímání existence, bez úcty k Zemi a ostatním živým bytostem,a pokládal jsem to všeza normální,jinou možnost jsem neznal,,nenaučili mne.Naplňoval jsem heslo: Zasaď strom,postav dům,ožeň se a udělej pár dětí, to je moje verze obecně známého sloganu. Byl jsem spokojený a utěšoval jsem se nehorázným způsobem: Jendo vždyť ty jsi dostatečně blbej na to abys' byl šťastně ženat.“ Nějak se to zvrtlo. Tu, které jsem u oltáře slíbil ,,dokud nás smrt nerozdělí“ jsem zapudil,, děti si žijou svůj vlastní život naprostobeze mne,, stromy,které jsem zasadil a s láskou šlechtil ,noví majitelé domu pokáceli, a ze zahrady udělali skoro parkoviště se smetištěm,,dozdobené trpaslíky z gypsu. Upřímnost nade vše.Taky hezký slogan. Bez úvozovek. ,,Nauč se upřímnost předstírat a budeš mít všechno“ Všimni si úvozovek. A to je asi všechno, jsem nějakej unavenej. Tečka. Dneska.

Prozření po prvním přeonačení jsem začal být vědomně hodný, ale teprve po rodinném krachu jsem prošel druhou velkouočistou, hlubokým,nemilosrdným sebezpytem, uvědomil jsem si že jsem měl stovky příležitostí změnit běh svého života,které jsem většinou nevyužil. Z čehož mivychází že jsem si všechno špatné způsobil sám- čili ne oni,,,,,,, věhlasníONI. To mi umožnilo odpustit všem kteří mne opustili,zavrhli, zahodili roky společných zážitků. To mi Umožnilo projít k ,,moudrému stáří,,- opravdu Vám všem odpouštím a prozradím vám že jsem to ,,očistněobrečel“ - očistný pláč je vlastně pláč z úlevy, z rozřešení problému nebo nějaké duševní tíže, těžkostí,potíží.. A……. teď už by chyběl jen epitaf.

Epitaf. Něco Vám prozradím: Děti své rodiče nejprve milují a zbožňují,, pak je začnou odsuzovat,, a nakonec jim některé dokonce i odpustí,, Jsem vykradač hrobů,živím se životem a myšlenkami.

Tak a končím- „Jsem vyškrtanej až na ámen“ Jak řekl blesk Ámos v Křemílkovi a Vochomůrkovi.

Jsem vykradač hrobů.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz