Hlavní obsah
Názory a úvahy

Příznivá tvář

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Seznam.cz

Obrázek naprosto odpovídá. Někdy příznivou tvář vidíme, jindy ji můžeme pouze odhadovat…

19. 9. 12:31

Dnešní písemná zastávka je prozatím poslední, která byla věnována oblasti vnějšího vzhledu. Jak často nastavujeme příznivou tvář? A měli bychom? A co upřímnost?

Článek

Název možná není úplně správný. Moderní pisatel by dodal - nejedná se o úplně šťastné vyjádření. Já sám najisto nevím. Snad bude v následujících řádcích řečeno něco, co přinese objasnění. A patrně také pokles napětí.

Smyslem je, že bychom měli na sebe a na ostatní vědět, že se obvykle sobě a jiným a oni zpětně nám nastavuje příznivější tvář. Neděje se tak pokaždé a u všech lidí. Tady bych připomněl pojem - plačky. Kdo se narodil o dost dříve a je vlastně dnes už starý, bude vědět, že kráčelo o osoby, které chodily profesionálně plakat na místní pohřby. Jejich úkolem bylo podílet se na jímavé atmosféře truchlení, aby dostala náležitý chmurný a zádumčivý obsah, vzhled a charakter. Dnes je možné uvedeného slova použít na jedince, kterým se v podstatě nic zlého nestalo a neděje, ve skutečnosti jim nic není, ale přesto si stěžují. A ne málo. Jak mají málo peněz. Jak jim ubližují v práci. Jak jejich pracovní přístroje jsou na nízké technické úrovni a jak ostatní mají lepší. Co mají starostí s dětmi. Jak nepěkně se k nim chovají sousedé. Nemluvě o hrozných činech lokálních politiků. Jak na ně doléhá drahota. Když se zamyslíte, jistě v předchozích větách někoho poznáte. Aby ne - vždyť jsou skoro všude kolem nás. Jako kdyby se nadále šířila známá „blbá nálada“ a málo lidí si umělo vypěstovat a praktikovat optimistický postoj.

Oklika k „nepříznivákům“ nebyla zbytečná. Nikdo mě nyní nemůže podezírat, že bych viděl pouze jednostranně. Vrátíme se k vytváření příznivější tváře. Nemusí jít o doslovný proces, jak ho známe vlivem častého úsilí našich žen. Jak se ví, mnohé z nich na veřejnost nevycházejí se svým skutečným obličejem. Na odiv dávají jakousi náhradu, o níž jsou přesvědčeny, že je lepší než podoba pod make-upem. Možná nebude nadsazeno prohlásit, že nás uvádějí v omyl. Podobně se děje s oblečením. Ač je tvář o kus výše, stejně ji jako analogii můžeme využít. Všimněme si, že část žen ho nosí tak, aby na nich něco vyniklo. Máme rovněž opačné případy, kdy se snaží leccos na sobě zakrýt. Zajisté by bylo zajímavé zkoumat důvody. Nechtějí se dostat do řečí? Nerady slyší kritiku? Mají potíže přijmout upřímně myšlenou pochvalu? Chtějí se vyhnout oslovení ze strany mužů? Těžko říct. Užitek přinese vzpomínka na plot a make-up.

Abych nebyl nespravedlivý, podobné kroky činí rovněž muži. Nosí-li volné košile, jde o proces, kdy je jejich úkolem zakrýt vzdouvající se břicho. Až na výjimky s ním nic nedělají. Přitom cesta k jeho zmenšení je jasná a prověřená. Ne, „raději“ sáhnou po větší košili. Samostatnou kapitolou jsou vousy na zjizvené tváři, kosmetické prostředky k zakrytí zápachu, vlasové přehazovačky, přibarvování zbytků vlasového porostu apod. Jinou skupinou jsou oděvní součástky, které se zjevně nehodí k jejich věku. Často se jejich vlivem snaží vypadat mlaději… Ne vždy se jim podaří dojem dotáhnout do žádoucí podoby a rozsahu.

Ještě mě napadá další souvislost, u níž je rozhodně užitečné se aspoň krátce zastavit. Nelze se nezastavit u problému upřímnosti a poctivosti. Jestliže osoba klame zatajováním osobních - byť „jenom“ tělesných - informací, co od ní můžeme očekávat v praktické rovině, jako je projednání - nejen pracovní - záležitosti? Bude mít myšlenky a úmysly něco skrýt při dojednávání záležitostí pro rodinu, kontraktů pro firmu, podmínek pro obec? Co když by se časem podařilo vystopovat a dohledat tzv. pokoutní kroky? Třeba v místě bydliště. Leckdo by mohl začít uvažovat o intrikách, nitkách, vodění loutek. Je správné nechat padnout pojem přetvářka? A co přelud a šalba? Zároveň vnímejme, čemu nás učí etika a zásady slušného společenského chování. Tam se přece licoměrnost předpokládá, úmyslně plánuje a projevuje. A lidé jsou za přetvařování kladně hodnoceni. Na rozdíl od soudní síně. Tam se uvedení druhého v omyl trestá! Asi si každý bude muset svoje přístupy promyslet…

Současně jsem si plně vědom existence zákona na ochranu osobních informací, ale… Měla by nám být nadměrná péče o image konkrétním signálem? S vysokou pravděpodobností nebude vhodné se dopouštět zjednodušení ve smyslu - čím pečlivěji a třeba výstředněji upravené vlasy a navoněný oděv, tím si máme dát větší prostor na manipulaci a riziko podvodu. Kdyby tak procesy fungovaly, stačilo by se převléci za nenápadnou kancelářskou myš, ne?

Vidíme, že vytváření příznivější tváře má svoje přirozené a pochopitelné důvody. Mívá jasné kladné dopady - lidé se o sebe více starají, aby lépe vypadali v položce oblečení, obličeje a zřejmě také obecného přehledu. Na druhé straně se snažme být ve střehu. Jedna známá lidová moudrost nás upozorňuje - „podle sebe soudím tebe“. Jenže velkým problémem je, že každý člověk je jiný, a proto existuje mnoho variant individuálních přístupů. Proto se pokusme neusnout na pomyslných vavřínech naší zkušenosti a domnělé neomylnosti.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz