Hlavní obsah
Lidé a společnost

Kuchařová a Brzobohatý míří k církevnímu soudu. Proč řeší intimní detaily?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: David Sedlecký, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27525762
24. 5. 7:50

Římskokatolická církev rozvod nezná. Její soudy ale zkoumají, zda existují důvody pro zrušení platnosti manželství uzavřeného v kostele.

Článek

Bývalí manželé Taťána Kuchařová a Ondřej Brzobohatý v posledních dnech vévodí předním stránkám senzacechtivých médií. Před více než rokem občansky rozvedený pár čeká ještě církevní anulace sňatku a právě v souvislosti s ní se bulváru dostala do rukou žaloba, kterou Kuchařová církevnímu soudu předložila. Kromě jiného v ní řeší intimní detaily svého vztahu, jako je schopnost počít dítě či skutečnost, že se měl Brzobohatý převlékat do ženských šatů. Proč něco takového zajímá církevní soud a z jakého důvodu k němu již jednou rozvedený pár vůbec míří?

Rozvod nestačí

Žaloba údajně leží u pražského Metropolitního církevního soudu od loňského listopadu, doručena tam tedy byla osm měsíců po občanském rozvodu. Důvodem, proč se jí soud bude zabývat, je skutečnost, že pár byl v roce 2016 církevně oddán. Obřad proběhl v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v pražském Strahovském klášteře a aby se vůbec mohl konat, musel předtím aspoň jeden ze snoubenců projít křtem a nesměl být v té době platně církevně oddán. Brzobohatý měl přitom už jeden sňatek za sebou. Ten neměl být veden církví, ale pouze mu měl požehnat unitářský duchovní, což zřejmě z hlediska církve nebylo nepřekonatelnou překážkou pro uzavření manželství nového.

Během církevní svatby snoubenci před Bohem pronášejí tento závazek: „Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti.“ Vážnost takového slibu vylučuje rozvod, a to z hlediska církve jakýchkoliv důvodů. I přesto, že občanská rozluka- tak jako v případě zmíněného páru - proběhne, římskokatolická církev nadále považuje dvojici, která sňatek už jednou uzavřela, za manžele na věky“ . Uzavřít další církevní sňatek je v takovém případě vyloučeno. Ten, kdo by takto rozhodl nebo žil v partnerství s jiným člověkem, žije podle církevních autorit v hříchu.

Anulace u církevního soudu

Jedinou cestou, jak lidé mohou z církevního manželství vystoupit, proto není rozvod, možná je pouze anulace sňatku neboli prohlášení manželství za neplatné už od samého počátku. Takový pojem zná i občanské právo. Tam lze za neplatné manželství považováno například ten svazek, který byl uzavřen nesvéprávným jedincem nebo jedincem s omezenou svéprávností, dále v případě, že jeden z manželů je již v manželství nebo v registrovaném partnerství s jinou osobou, a také v případě, pokud byl na jednoho z manželů vytvořen nátlak v podobě vyhrožování či násilí a pod tímto nátlakem byl sňatek uzavřen.

Existují ještě další důvody pro možnou anulaci církevního manželství. Vzhledem k tomu, že účelem církevního manželství je mimo jiné i plození dětí, platí, že manželství může být zrušeno v případě, že slib nebyl dokonán pohlavním stykem. Dalším důvodem pak může být situace, kdy byl jeden z manželů uveden v omyl z hlediska zdravotního stavu, který brání plnit manželské povinnosti. Překážkou pro platné manželství je i situace, kdy jeden odmítá hodnoty manželství jako je věrnost, nerozlučnost a zrození potomků. Pomoci mohou i další překážky v manželství mezi které patří i blíže nespecifikované škraloupy na veřejné počestnosti.

Sexuální orientace i automaty

Výčet překážek soužití, které bere církevní soud v potaz v případě procesu zneplatnění, obsahuje i mentální důvody, které jednomu z partnerů brání převzít podstatné manželské povinnosti. Ty církevní právo zohledňuje od roku 1983, kdy se v jeho kodexu objevil nový kánon stanovící vady manželského souhlasu z psychických příčin. Patří mezi ně nezodpovědnost, nezájem o rodinu, upřednostňování kamarádů nebo kamarádek před rodinou, nezájem o komunikaci, psychická labilita. Dále pak závislost na alkoholu či hracích automatech, ale také na rodičích. Důvodem může být i agresivita a nezvládání stresu či duševní nemoci jako je například maniodepresivita. Podstatnou překážkou je i sexuální orientace nebo neschopnost intimního styku z psychických příčin.

Důvody, které se objevily v žalobě, kterou Taťána Kuchařová poslala k Metropolitnímu církevnímu soudu, pak mohou souviset s některou ze zmíněných překážek. Zmínky o převlékání do dámských šatů, které měl mít její exmanžel v oblibě, může například naznačovat vyhraněnou sexualitou, která by mohla být považována za výše zmíněnou psychickou překážku pro platné manželství. Nejasnou roli pak hrají údajné problémy s plodností, které Kuchařová ve své žalobě také zmínila. Tvrzení, která se tam objevila, nepochybně nejsou samoúčelná, ani jejich smyslem není zostuzení expartnera (byť takovou motivaci mohl mít ten, kdo takový dokument poskytl bulváru). Je možné, že žalobkyně radu uvést tyto intimní detaily dostala od svého advokáta u církevního soudu, kterým je Ronald Němec, či od kněze a blízkého spolupracovníka kardinála Dominika Duky Romualda Štěpána Roba, který v procesu bude vystupovat jako její svědek. Oba nepochybně znají fungování soudů a vědí nakolik soud k jednotlivým „překážkám“ přihlíží.

Půjde žaloba až do Vatikánu?

K čemu všemu soud přihlédne, nevíme. Jednání je samozřejmě neveřejné a tajné. Samotný fakt, že se žaloba dostala do rukou bulvárních médií, je sám o sobě zarážející. „Nedokážu si představit, že by to udělal někdo, kdo u církevního soudu pracuje. To považuji za naprosto vyloučené,“ uvedla Marie Kolářová, advokátka Metropolitního církevního soudu v Praze s tím, že zveřejňování natolik citlivých dokumentů je považováno za hrubé porušení pravidel.

Žalobce i žalovaný si obvykle volí advokáty, kteří je u soudu zastupují. Před soudem budou vystupovat také svědci, což bývají obvykle přátelé obou manželů. Ti před soudem vypovídají poté, co přísahali na Bibli. Metropolitní soud v Praze je první instancí, anulaci vždy musí potvrdit soud druhého stupně. Pokud by byl jejich verdikt rozdílný, konečné slovo by měl soud třetího stupně, kterým je Tribunál Římské roty v Římě.

V Česku je momentálně zneplatňováno kolem 100 manželství ročně. „Je to hodně, víc ani nestihneme. Celý proces totiž trvá až tři roky,vysvětlil před časem pro Novinky Jiří Čepl, soudce Metropolitního církevního soudu. V případě, že by se kauza dostala až před soud třetí instance, mohl by se celý případ protáhnout ještě více.

A jaká je vůbec motivace podstupovat další soudní jednání, aby byl sňatek církevně zrušen? Obvykle to bývá potřeba mít možnost uzavřít nový církevní sňatek, případně touha vstoupit do nového partnerství s uzavřenou minulostí a takzvaně „čistým štítem“. Mnohem důležitější je tento akt tedy pro praktikující katolíky než pro člověka, který církevní svatbu volil jen jako formalitu.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz