Hlavní obsah
Psychologie

Sexuálním aktivitám vězňů není ve veřejném prostoru věnována pozornost

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Marcello Rabozzi, Pixabay

Se sociální a fyzickou izolovaností vězeňského prostředí jde řada mýtů a stereotypů, které se k životu za mřížemi váží. Jedním z úkolů penitenciární sociologie je tyto stereotypy vyvracet a poodkrývat roušku tajemna, která vězeňský svět halí.

13. 7. 13:42

Vězeňský svět představuje část společenského prostoru, který je od většinové společnosti oddělen mřížemi. Jedná se však o jednu z klíčových oblastí života společnosti, která dlouhodobě přitahuje pozornost nejen sociálních vědců.

Článek

Oblast penitenciární sociologie není v kontextu české sociologie příliš reflektována. Studium penitenciární sociologie a života ve vězení se stalo součástí společenskovědních disciplín. Zejména sexuálním aktivitám vězňů však není v českém veřejném prostředí věnována velká pozornost. Přitom gender a sexualita hrají v tomto prostředí významnou roli a mohou výrazně ovlivnit bezpečnost, provoz a dynamiku celé instituce vězeňství. Tento článek má přispět k probíhající diskusi na toto téma. Podle literatury, sdělení a výpovědí propuštěných vězňů a zaměstnanců jsou v českých mužských věznicích častější dobrovolné sexuální aktivity než nucené.[1]

K této činnosti vedou vězně biologické a ekonomické motivy, jako je potřeba uspokojit sexuální potřeby a nedostatečný přístup ke zboží a službám. Tento výměnný obchod může vězňům také poskytovat další vrstvu ochrany.

Ačkoli znásilnění není běžné, dochází k němu, zejména u osob, které si odpykávají trest za sexuální trestné činy vůči nezletilým. Humanizace vězeňského systému a zavedení určitých opatření snížily výskyt znásilnění. Přesto zůstává vysoká nedůvěra dozorců k odsouzeným a znásilnění zůstávají často nepovšimnuta. Z hlediska sexuální orientace může být vězení bezpečnějším prostředím pro coming out než běžná společnost, a to v závislosti na postavení jednotlivce v nepsané vězeňské hierarchii.[2]

Vězeňský personál však obvykle zastává silně homofobní názor. Pokud jde o sexuální vztahy mezi vězni a zaměstnanci, nejčastěji se jedná o aktivity vězňů mužského pohlaví s civilními zaměstnankyněmi. Tyto vztahy mohou být založeny na vzájemné náklonnosti nebo na záměru vězně manipulovat s personálem za účelem získání určitých výhod. Výzkumu sexuality v mužských věznicích by měla být v českém vědeckém prostředí věnována větší pozornost, protože by mohl přinést cenné a zajímavé poznatky o životě za mřížemi.[3]

Sexuální trestné činy nejsou jediným typem trestných činů páchaných ve věznicích. Zatímco vězni mají právo na dobrovolný sex, provozování jiných sexuálních aktivit je přísně zakázáno. Vězeňský systém nerozlišuje mezi dobrovolnými a nedobrovolnými akty. Všechny sexuální aktivity jsou považovány za sexuální útok, i když jsou jejich účastníky dospělé osoby, které s tím souhlasí. Ve veřejném prostoru chybí více informací o právním postavení sexuality ve vězení.[4]

_________

[1] Se sociální a fyzickou izolovaností vězeňského prostředí jde řada mýtů a stereotypů, které se k životu za mřížemi váží. Jedním z významných úkolů penitenciární sociologie je tyto stereotypy vyvracet a poodkrývat roušku tajemna, která vězeňský svět halí.

[2] SINKULOVÁ, TEREZA. 2021, Podoby a významy sexu za mřížemi českých věznic, dostupné z: http://hdl.handle.net/11025/43908

[3] MERTL, JIŘÍ. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Praha, dostupné z: https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2020/04/04.pdf

[4] DIRGA, LUKÁŠ. Sociologie za mřížemi? Penitenciární sociologie v České republice, dostupné z: https://sreview.soc.cas.cz/

Anketa

Je sexuálním aktivitám vězňů ve veřejném prostoru věnována dostatečná pozornost?
Ano, dostatečná
25,9 %
Ne, není dostatečná
74,1 %
HLASOVÁNÍ SKONČILO: Celkem hlasovalo 686 čtenářů.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz