Hlavní obsah
Právo a státní správa

Právní rady - zkušební doba

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Petr Kolman
26. 9. 8:05

Někteří zaměstnavatelé zkouší na zaměstnance vyzrát. Jaká jsou pravidla pro uplatnění zkušební doby?

Článek

Právní rady - zkušební doba

Někteří zaměstnavatelé zkouší na zaměstnance vyzrát. Jaká jsou pravidla pro uplatnění zkušební doby?

Pro informační komplexnost je dobré zmínit, že pro cizince (lhostejno, zda z členské země EU či jiného státu, třeba Ukrajiny nebo Ruska) platí stejná pracovně-právní úprava zkušební doby jako pro občany ČR.

Co je smyslem zkušební doby?

Zkušební doba by měla v celém svém rozsahu sloužit k vzájemnému ověření vhodnosti nově uzavřeného pracovního vztahu. Dále pak k ověření pracovních schopností vás jako zaměstnance i existujících pracovních podmínek u zaměstnavatele. Jestliže jedna ze smluvních stran není s pracovním vztahem spokojena, je možné ho v rámci zkušební doby velmi snadno ukončit.

Zkušební doba v ČR nesmí být delší než 3 měsíce. A to po sobě jdoucí měsíce ode dne vzniku pracovního poměru. Výjimka je možná na maximálně 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru, pokud nastupujete na pozici vedoucího zaměstnance.

Kdy se sjednává?

Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce. Důležité upozornění – sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována. A to ani na základě oboustranné dohody smluvních stran.

O dobu celodenních překážek v práci, pro které nekonáte práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se ale zkušební doba prodlužuje. Další omezení chránící zaměstnance – zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru.

Možno sjednat zkušební dobu i ústně?

Nikoliv, v ČR musí být sjednána vždy písemně. Je to tak v ČR uzákoněno v zájmu právní jistoty zaměstnavatele i vaší. Ústní forma je zde tedy absolutně neplatná, a pracovníka k ničemu nezavazuje.

První praktický příklad

Paní Bc. Marcele Kudrnové nový zaměstnavatel tvrdil, že zkušební doba musí začínat vždy prvního  v kalendářním měsíci. Měl pravdu?

Zobecněme dotaz: Musí den, kdy počíná běh zkušební doby, být vždy shodný s prvním dnem kalendářního měsíce?

Může začít běžet např. 15. 10. 2023, či až od 1. 11. 2023?


Nikoliv – den nástupu do zaměstnání, a tedy i den, kdy běh zkušební doby začíná, nemusí být vždy shodný s prvním dnem kalendářního měsíce. Tedy je možný i zmíněný začátek 15. 10. 2023.

Druhý praktický příklad

Den nástupu do práce pana Karla Přikryla byl sjednán na 11. 10. 2023 , od tohoto data byla sjednána i zkušební doba v délce 3 měsíců. Kdy skončí? A co když lhůta skončí v sobotu či ve státní svátek?

Zkušební doba v tomto případě skončí 10. 1. 2024 zcela nezávisle na tom, zda jde o tzv. den pracovního klidu (sobotu, neděli, či státní svátek).

Třetí praktický příklad

Pan Karel P., kterého známe již z minulého příkladu, byl během zkušební doby 8 dnů nemocen, což řádně doložil potvrzením od svého praktického lékaře. Jaký to má vliv na jeho zkušební dobu? Začne po nemoci běžet od začátku?

Nikoliv, nemocí se zkušební doba neanuluje, jak občas „blafují“ někteří vykutálenější zaměstnavatelé, kteří využívají pracovně-právních neznalostí .

Pakliže ve zkušební době sjednané od 1. 1. do 31. 3. 2023 zaměstnanec kvůli své pracovní neschopnosti zameškal 8 pracovních dnů, zkušební doba se mu legálně prodlouží o 8 pracovních (nikoliv kalendářních) dní.

Čtvrtý praktický příklad

Pan Svatopluk by si během zkušební doby rád vzal dovolenou a jel s rodinou na rekreaci k moři. Je to dle českého práva možné?

Přímý právní nárok na to pan Svaťa nemá. Čerpání dovolené může zaměstnavatel zaměstnanci ve zkušební době sice povolit, ale právní nárok na ni nemá.

Obecně platí, že je třeba splnit podmínku pro vznik nároku na dovolenou za kalendářní rok (tj. odpracování alespoň 60 dnů).

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:
Lhůta

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz