Hlavní obsah
Umění a zábava

Potřebujeme evropskou armádu!

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pixabay.com
1. 8. 9:54

Dnes o nutnosti zřízení celoevropské armády, jejíž vznik je v zájmu nás všech, kdo chceme prosazovat hlubší evropskou integraci.

Článek

Vznik společné evropské armády je převratným nápadem. A především velice potřebným, a to nejen jako symbol naší společné celoevropské jednoty, ale i z praktických důvodů.

Představte si například, že by se občané některé evropské země začali inklinovat k ideím, které se neslučují s našimi evropskými hodnotami, a dokonce by získali natolik na síle, že by ohrozili samotné členství jejich státu v Evropské unii a západních strukturách. Pro národní vládu by bylo velmi těžké bojovat proti těmto tendencím nasazením vlastních bezpečnostních složek, neboť tito vojáci by mohli mít v onom ruskými dezinformacemi zmanipulovaném davu své známé či přímo příbuzné, což by jim bránilo v provedení efektivního zásahu. Tím samozřejmě nemám na mysli nějaké střílení do lidí, jak se tomu děje v mnohých barbarských kulturách, nýbrž zásah, který by jasně ukázal, kde jsou hranice naší tolerance k totalitním tendencím.

Pokud budou ozbrojené složky fungovat na evropské úrovni, tak tento problém odpadá. Do Polska můžeme poslat třeba německé vojáky, kteří budou samozřejmě jednat s veškerou civilizovaností hodnou vyspělé západní země, avšak současně i dostatečně nekompromisně, aby lidé v Polsku (nebo České republice nebo třeba i Rakousku) rychle pochopili, že vzpírat se vznešeným myšlenkám evropského humanismu a multikulturalismu se nemusí vyplatit.

Vznik evropské armády by tak znamenal velký pokrok pro nás všechny a velkou ochranu procesů evropské integrace. A co si budeme povídat, všechny rozvraceče demokratického zřízení by už samotná její existence odradila od nežádoucího jednání.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz