Hlavní obsah
Názory a úvahy

Migrace jako řízený proces. Je to úplná konspirace?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Český rozhlas

Logo kampaně Českého rozhlasu nazvané „Společnost nedůvěry“.

29. 7. 23:41

Český rozhlas nám podsouvá, že teorie o řízené migraci je konspirací. Migrace je však z evropského prostředí podporována ideologicky založeným motivačním systémem. Je to řízení svého druhu.

Článek

Český rozhlas přišel nedávno s kampaní Společnost nedůvěry, jejímž cílem je boj proti konspiračním teoriím. Jednou z nich je dle Českého rozhlasu teorie, že migrace z afrických zemí je řízeným procesem s cílem smísit původní evropské obyvatele s Afričany. Nebo teorie, že George Soros se snaží rozvrátit evropskou kulturu.

Foto: Český rozhlas

Otázka v projektu Společnost nedůvěry podsouvající, že teorie o migraci jakožto organizované akci je konspirací.

Český rozhlas nám touto kampaní říká, že věřit konspiracím je špatné, nebezpečné a vlastně také směšné. Měl by se tedy ten, koho napadá, že masová migrace je proces, kterému nějaké struktury uvnitř Evropy nějak napomáhají, stydět? Měl by se stydět ten, kdo si myslí, že George Soros má radikální cíle a používá své peníze k jejich prosazování?

Základní příčiny masové migrace jsou skutečně v Evropě. Systém přebujelých lidských práv, dotační business politických neziskovek a sociální systémy jsou podstatné motivační faktory přitahující migranty jako vosy na med. Ani se jim nedivím. Jejich pohledem lze v evropských sociálních systémech bezstarostně žít v několikanásobně vyšším standardu než v jejich zemích. A pokud se náhodou stane, že nedostanou azyl, jsou zde bohaté politické neziskovky vždy připravené svou zemi soudně položit na lopatky. Systém lidských práv zklame jen málokdy. Nemluvě o pašeráckém businessu ve Středozemním moři. Provoz letadel a lodí politických neziskovek je drahý, ale přesto peníze odněkud stabilně tečou.

Foto: Český rozhlas

Otázka z projektu Společnost nedůvěry podsouvající, že teorie o tom, že George Soros usiluje o rozvrat západní kultury, je konspirací.

Mnoho aktivistů politických neziskovek své aktivity vnímá jako ideologický boj za revolučně nový svět. Primárně sledují ideologické cíle, kterých lze dosáhnout jedině rozvratem nenáviděné západní společnosti. Migranti jsou pro ně především nástroj, silný chaotizující faktor, který jim pomůže tohoto zvráceného cíle dosáhnout. Mnoho z těchto politických neziskovek je napojeno na neprůhlednou, celosvětově působící dotační mašinerii George Sorose. Mnoho politických neziskovek je napojeno na veřejné rozpočty spravované podobně smýšlejícími politiky a úředníky.

Nelze tvrdit, resp. není mně znám jediný důkaz, že jde o proces řízený z nějakého mocenského nebo vlivového centra, případně z několika takových center. V tomto smyslu masová migrace skutečně řízena není. A teorii o takovém řízení bych také nazval konspirací. Ovšem současně nelze ani tvrdit, že jde o proces neřízený.

Řídicím a spojujícím faktorem je ideologie multikulturalismu. Nástrojem jsou různé motivační faktory, viz výše, a umetání cesty (odborněji by se mohlo říci "pull faktory"). Jde o rozprostřený proces napříč Evropou mezi různé organizace, úřady, politické neziskovky, aktivisty a politiky. Jedni na lodích migranty převážejí, druzí je zastupují u soudů, jiní ve svých úřadech vypisují dotační tituly a tak dále.

Je to, nebo není, řízený proces? Podle mého názoru v určitém smyslu to řízený proces je a je třeba jej takto vnímat. Není řízen centrálně, ale rozprostřeně, či chcete-li, distribuovaně. Ne autoritativně, ale na základě progresivistické ideologie, dotačních titulů apod. Postupem času legislativou, veřejnou správou evropských zemí i částí soukromého sektoru prorostl systém vzájemné podpory osob, organizací a aktivitit směřujících k posilování imigračních toků. Existují subjekty, které do krevního řečiště tohoto systému nalévají živiny, tj. potřebné peníze. Jedním z nich je právě George Soros. Je to, nebo není snaha o rozvrat západní kultury, jak ji známe? Podrobněji se tématu věnuji ve své knize Politické neziskovky, na kterou si zde dovoluji odkázat (viz obrázek pod článkem).

Kampaň Společnost nedůvěry plošně shazuje každého, koho napadá, že masová imigrace není samohybný proces. Možná však je tato hanebná kampaň jen dalším důvodem vidět problém tak, jak píšu v tomto článku. Chtěl jsem naznačit, že Český rozhlas debatu o migraci nepřijatelně zplošťuje a že problém není tak jednoznačný.

Foto: Tomáš Babický

Kniha Politické neziskovky, která autorovi článku vyšla v roce 2021.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz