Hlavní obsah
Internet a technologie

Jak by umělá inteligence vyřešila důchody?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Tomáš Prop/Monica Artist
10. 11. 9:41

Jak vidí umělá inteligence důchodový systém naší země? Jak by vyřešila udržitelnost a brala by vůbec ohledy na důchodce?

Článek

Poslední roky snad nic nehýbe naší společností víc než důchody a důchodová reforma, které se vlády už desetiletí obávají a zodpovědnost za ni přehazují na další volební období.

Setkal jsem se s mnoha názory – zrušit důchody, nic neměnit, zavést větší spoluúčast občanů, větší role státu… Naši penzisté byli často přirovnávání k polobohům, kteří si zaslouží pořádný důchod, protože přeci celý život makali a vlastníma rukama vybudovali náš stát. Nebo naopak přirovnávání k nevděčníkům, kteří umí jen natahovat ruce, když jediné co dokázali je vybudovat neprosperující ekonomiku s bídnou přidanou hodnotou.

Proto mě napadlo obrátit se na umělou inteligenci (či nástroj, který se k ní zvolna blíží), která stejně jako naši penzisté bývá buď glorifikována jako prostředek, který lidstvo posune dál nebo naopak démonizována jako prostředek, který zapříčiní zkázu lidstva.

Jak tedy vidí AI problematiku důchodového systému naší země? Bude s důchodci sympatizovat nebo je uvidí jako hrozbu pro budoucnost našeho státu?

Zná AI náš důchodový systém?

Použil jsem pro tento pokus AI asistenta Monica využívající GPT-4. Na úvod jsem si otestoval, zda má Monica informace o našem důchodovém systému a zeptal se na to, jakým způsobem je financován důchodový systém v České republice.

Foto: Tomáš Prop/Monica AI, GPT-4

Všiml jsem si, že AI má o této problematice větší ponětí než naši občané, což vlastně není nic překvapivého.

Správně uvádí, že hlavním zdrojem financování důchodového systému je povinné sociální pojištění, které hradí pracovně aktivní část populace, ale správně podotkla, že sociální pojištění se dělí na několik částí. I když důchody pochopitelně tvoří drtivou část, ze sociálních odvodů se platí i nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Detail, ale detail, který je často opomíjen a snadno vznikne dojem, že se na důchody přece musí vybrat dost.

Další zajímavostí, které jsem si všiml je formulace druhého bodu – když příspěvky ze sociálního pojištění nestačí na pokrytí všech důchodů, může být důchodový systém dotován ze státního rozpočtu. Opět detail, který lidem často uniká. Stát opravdu nemá povinnost dotovat důchodový systém ze státního rozpočtu. To, že tak téměř každý rok činil, je důsledkem neřešené důchodové reformy, kterou si vlády přehazují jako horký brambor.

Zhodnocení situace v naší zemi

Definice důchodového systému je sice hezká věc, ale chtěl jsem se zeptat jaký názor má AI na stav našeho důchodového systému. Proto jsem uvedl data uveřejněné v publikaci Ministerstva financí – Státní rozpočet 2023 v kostce, která zmiňovala jednotlivé plánované příjmy a výdaje pro letošní rok. Konkrétně data o celkových příjmech/výdajích a schodku důchodového účtu.

Foto: Tomáš Prop/Monica AI, GPT-4

Je vidět, že Monica mluví jako rozený politik: „zvýšíme příjmy, snížíme výdaje“. Ale na rozdíl od populistických vyjádření politiků, kteří se třesou o co nejlepší volební preference, uvádí i co konkrétně by to znamenalo – zvýšení příjmů zavání zvýšením daní, snížení výdajů znamená snížení výdajů na zdravotnictví, infrastrukturu, vzdělávání, sociální dávky…

V případě důchodového systému nezmiňuje nic nového – uvádí, že rostoucí schodek může souviset s demografickým vývojem populace či valorizací penzí. Uvádí ale jedno varování, na které se momentálně neklade takový důraz – schodek důchodového účtu může znamenat, že budoucí důchody mohou být nižší - odvody budou pokrývat menší podíl potřebných výdajů a státní rozpočet si nebude moci dovolit financovat rozdíl v plné výši bez ohrožení dalších kapitol rozpočtu.

Co by AI poradila vládě?

Dá se říct, že stav našich financí ani stav důchodového účtu AI moc nenadchl. Ostatně nic jiného se ani očekávat nedalo. Co ale s tím? Jak by si Monica představovala řešení této nezáviděníhodné situace, do které se naše země po zásluze dostala?

Foto: Tomáš Prop/Monica AI, GPT-4

A zde přicházíme k jednoznačnému zjištění, že AI by nemohla být politikem. Ve výčtu možností pro zlepšení udržitelnosti důchodového účtu naráží totiž na hlavní důvody, proč si jednotlivé vlády přehazují odpovědnost za důchodovou reformu.

Pro určitou část naší populace totiž tyto návrhy působí jako nejhrubší obscénní urážky. Zvýšení odchodu do důchodu, aby se snížil počet výdajů na důchody a zvýšily se odvody? Vždyť jsem celý život poctivě pracoval! Kapitalizace místo průběžného přerozdělování? To jako mám mít větší zodpovědnost za svůj důchod místo toho, aby se o mě ve stáří staral stát? Zvýšení sociálních odvodů, abychom mohli ufinancovat narůstající počet důchodců? To mám jako pracující mít menší výplatu, protože budu vyživovat důchodce? Imigrace a integrace cizinců, kteří by pomohli svými odvody financovat bobtnající důchodový účet? Vždyť nám budou akorát tak brát práci a k tomu ještě vyžírat sociální dávky!

Alespoň že Monica přiznává, že každé z těchto řešení má své výhody a nevýhody a že vyžadují politickou a sociální rovnováhu.

Změna je potřebná

Vypadá to, že i dle AI je momentální fiskální situace našeho státu neradostná a existují obavy z budoucnosti a udržitelnosti jak státního rozpočtu, tak důchodového systému. Je nad slunce jasné, že nějaké změny budou muset být konečně implementovány.

Je dle mého zajímavé, že ty neradostné návrhy, které zaznívají od odborníků či od vlády, sdílí i AI, takže je jasné, že tyto návrhy si nikdo nevycucal z prstu za účelem poškodit důchodce či pracující. V této nezáviděníhodné situaci jsme si ocitli vlastním zapříčiněním - netlačili jsme na své volené zástupce natolik, aby provedli důchodovou reformu včas. A jak to bývá pravidlem - čím později začneme, tím víc nás to bude bolet - jak důchodce, tak i nás, pracující.

Jaký má AI názor na důchodce?

A jak vlastně vidí Monica důchodce? Jako přínos nebo přítěž? Máme jim zatnout tipec nebo je hýčkat?

Foto: Tomáš Prop/Monica AI. GPT-4

Vskutku diplomatická odpověď na závěr. Možná jsem se spletl a AI by některé politiky mohla strčit do kapsy. A vlastně možná i nás, kteří často při vynášení verdiktů zapomínáme, že jednou také budeme důchodci, případně že i současní senioři zapomínají, že i oni bývali v pracovně aktivním věku.

Zdroje:

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz