Hlavní obsah
Finance

Daňové přiznání: Termín už klepe na dveře, tak nezapomeňte na všechny slevy

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Seznam.cz
28. 3. 1:14

Termín, do kdy je nutné podat daňové přiznání, ať už vám k jeho podání vznikla povinnost, nebo jej podáváte dobrovolně, se blíží. V daňovém přiznání si můžete uplatnit řadu slev, které vám výslednou daň mohou znatelně snížit. Tak na ně nezapomeňte!

Článek

Letos je možné daňové podání v tištěné podobě podávat až do 3. dubna, neboť standardní datum 1. dubna připadá na sobotu. Elektronické přiznání k dani z příjmu je možné podat až do 2. května. Je však třeba vzít v potaz všechny slevy, které v něm můžete uplatnit, aby následná daň k úhradě byla co nejmenší.

V praxi existují dva typy daňového zvýhodnění. Jsou to odčitatelné položky od základu daně, které vám sníží základ daně, ze kterého se daň vypočítává. To tedy znamená, že se nám daň nesníží o celou hodnotu odčitatelné položky, ale pouze o její poměrnou část. Druhým typem jsou pak slevy na dani, které nám snižují již vypočítanou daň. A co si tedy všechno můžete uplatnit?

Do odčitatelných položek od základu daně můžeme zařadit:

  • dary (hodnota bezúplatného plnění)
  • odečet úroků z hypotéky či překlenovacího úvěru
  • penzijní připojištění, penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření
  • soukromé životní pojištění
  • odborové příspěvky
  • úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
  • výzkum a vývoj
  • odpočet na podporu odborného vzdělávání

Všechny tyto odčitatelné položky a nárok na ně je třeba v daňovém přiznání prokázat, jinak vám na ně nárok nevzniká. O součet těchto odčitatelných položek si můžete ponížit základ daně, ze kterého se bude vypočítávat daňová povinnost.

Dary

Můžete si odečíst maximálně 30 % základu daně, avšak částka takovýchto darů musí překročit 2 % základu daně, nebo být alespoň 1 000 Kč.

Do darů patří i darování krve, krevních destiček nebo orgánů. Za odběr krve máte nárok na snížení základu daně o 3 000 Kč, za darování destiček nebo orgánu je to 20 000 Kč.

Úroky z úvěru na financování bytových potřeb

Zde si můžete základ daně snížit maximálně o 300 000 Kč zaplacených na úrocích, pokud byl úvěr sjednán před 1. lednem 2021. Pokud byl sjednán od 1. ledna 2021 počínaje, pak si můžete uplatnit pouze 150 000 Kč.

Penzijní produkty

U penzijního připojištění si můžete odečíst až 24 000 Kč, které jste uhradili na příspěvcích nad 12 000 Kč. Pokud tedy na penzijní produkt zasíláte měsíčně pouze 1 000 Kč, v této položce si nic neodečtete. Obdobně je to u doplňkového penzijního spoření a u penzijního pojištění. Pozor! Vždy si ověřte, zda váš penzijní produkt splňuje požadavky, aby uhrazené příspěvky byly daňově uznatelné.

Životní pojištění

Zde si můžeme uplatnit 24 000 Kč uhrazených za životní pojištění. Opět je ale třeba ověřit daňovou uznatelnost uhrazených příspěvků.

Odbory

Od základu daně je možné si odečíst i členské příspěvky uhrazené odborům. Tato částka však může dosahovat maximálně 1,5 % daňového základu a nesmí přesáhnout 3 000 Kč.

Zkoušky

Vzděláváte se? Tak si poplatky za zkoušku můžete také odečíst. Jen doložte potvrzení o úhradě za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Takto si základ daně můžete snížit až o 10 000 Kč. Zdravotně postižení lidé I. a II. stupně si mohou odečíst až 13 000 Kč, III. stupně dokonce 15 000 Kč.

Po odečtení těchto odčitatelných položek od základu daně si jednoduše spočítáte daň, kterou je třeba uhradit. Daň z příjmu fyzických osob je v Česku ve výši 15 % základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny dolů.

Výsledná daň se naopak zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Pozor! Výsledná daň nemusí být částkou, kterou bude třeba skutečně uhradit. Můžete si ji ještě snížit. Existuje k tomu řada instrumentů.

Základní sleva na poplatníka

Základní slevu na poplatníka ve výši 30 840 Kč si může uplatnit každý a nekrátí se. Pokud jste ale měli v práci podepsané prohlášení, tak už byla sleva uplatněna v průběhu roku, každý měsíc po jedné dvanáctině slevy. To platí i pro některé další slevy, které zde můžeme uplatnit.

Sleva na manžela/manželku

Pokud příjmy vašeho manžela či manželky nepřevyšují 68 000 Kč za celé zdaňovací období, můžete si uplatnit tuto slevu na dani ve výši 24 840 Kč, případně její část za určité časové období. Pokud je manžel či manželka držitelem průkazu ZTP/P, pak je sleva dvojnásobná, tedy ve výši 49 680 Kč.

Sleva na invaliditu

Pokud jste v průběhu roku neuplatňovali slevu na invaliditu, můžete ji taktéž uplatnit v daňovém přiznání. Daň si snížíte o 2 520 Kč za I. a II. stupeň invalidity, za III. stupeň je to 5 040 Kč. Pokud jste držiteli průkazu ZTP/P jedná se o 16 400 Kč.

Sleva na studenta

Pokud jste student do 26 let, náleží vám další daňová sleva ve výši 4 020 Kč za celé zdaňovací období.

Sleva za umístění dítěte

Daňovou povinnost je možné si snížit i o tzv. školkovné, tedy výdaje spojené s umístěním dítěte do předškolního zařízení. Takové zařízení ovšem musí být na seznamu zařízení, u kterých je možné takovou slevu uplatnit. Za každé takto umístěné dítě je možné si snížit daňovou povinnost o zaplacené školkovné, nejvýše však 16 200 Kč za jedno dítě.

Sleva na vyživované dítě

Tuto slevu si smí uplatnit pouze jeden z rodičů, nebo si ji mohou uplatnit oba rodiče, každý z nich však v jiných měsících než druhý z rodičů. Na první dítě činí taková sleva za celý rok 15 200 Kč, za druhé dítě je to 22 320 Kč a za třetí a každé další dítě 27 840 Kč. Pokud jsou děti držiteli průkazu ZTP/P, pak náleží sleva v dvojnásobné výši.

Jakou daň tedy nakonec uhradíte? Co je to daňový bonus?

Pokud vám vyjde například daňová povinnost ve výši 62 000 Kč, ale daňové slevy kromě slevy na vyživované dítě činí více, například 70 000 Kč, pak není nutné hradit žádnou daň, protože slevy na dani jsou vyšší, než je vypočtená daňová povinnost. Těch 8 000 Kč, o které je však sleva na dani vyšší než vypočtená daňová povinnost, žádným způsobem získat nemůžete.

Jedinou výjimkou je sleva na vyživované dítě. Pokud to demonstrujeme na stejném příkladu, kdy vypočtená daňová povinnost bude 62 000 Kč a sleva na dani 70 000 Kč, z čeho bude 15 200 Kč sleva za vyživované dítě, pak taktéž nehradíte žádnou daň a ještě vám bude 8 000 Kč vyplaceno jako daňový bonus. To platí u slevy na vyživované dítě vždy.

Tak teď už jen zbývá zjistit, na jaké slevy máte nárok, a doložit k nim všechny potřebné dokumenty. Daňové přiznání totiž nepočká.

Reklama

Související témata:
Termíny

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz