Hlavní obsah
Seberozvoj

Karma, minulé životy a provázanost se současnými vztahy

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Vilemína Blanche Valois

mraky

12. 5. 9:23

Hluboko v našem podvědomí jsou ukryté prožitky, které si sebou přinášíme z minulých životů. Jenom do nich pouhým okem nedokážeme nahlédnout. Ale provázanost s momentálním životem nabízí určité indicie.

Článek

Je to už hodně let zpátky, co za mnou přišla sedmadvacetiletá dívka, jestli bych jí pomohla se zásadní životní změnou.

Dívenka byla jako víla. Vyzařovala z ní určitá křehkost, jemnost a také obrovská nejistota. Byla vniřně neklidná. Těkala očima, často se zhluboka nadechovala a v řeči se zadrhávala. Oblečena byla velmi elegantně s dokonale sladěnými detaily a při chůzi se doslova vznášela nad zemí. Sedla si proti mě a začala povídat. V očích měla bolest, při prvních slovech slzy, protože vše se jí hluboce dotýkalo. Jakoby nedokázala žít v reálném světě.

Vztah s partnerem byl plný žalostných scén, rozvedení rodiče na ní neměli moc času a otec se před dvěma lety bezdůvodně odmlčel. Neměla rodinu, ani děti, nemohla sehnat práci. S muži, se kterými se v životě potkávala, nemohla založit rodinu, protože v nich nenacházela  zodpovědnost. Nedokázali by se postarat o potomky. A navíc v ní samotmé nebyla ta síla , která z křehké ženy udělá silnou bytost, jenž sama vychovává děti a která by sama dokázala s nimi zvládat všechny problémy.

Prožitek minulého života

Návratem do minulého života se ocitla v roce 1870 ve Francii, kde byla velmi úspěšnou podnikatelkou. Byla vdaná a měla malého synka.

Malovala návrhy šatů, měla vlastní výrobu modelů a práce jí tenkrát natolik pohltila, že neměla čas na svou rodinku. Manžel byl se synem většinou sám. Žili v přepychu, ale podstatné jim chybělo. Být spolu, užívat si jeden druhého.

Neuměla si den rozdělit na pracovní a soukromou část. Neuměla odpočívat a žila jenom pro svou práci.

Byla silnou osobností a ve svém oboru velmi ambiciózní. Dokázala si poradit s každou situací i s každým soupeřem. Jedním z nepříjemných konkurentů, se kterým v minulém životě neustále válčila, byl muž, kterého si v tomto životě vybrala jako svého otce.

 V tomto životě se narodila ve znamení Panny, do vínku dostala úžasný cit pro detail, kombinační schopnosti a vysokou inteligenci. To vše si přinesla z minulého života. A proto ke mě přišla dokonale oblečená podle poslední módy, jenom ta dravost v očích nebyla. V minulém životě všechnu sílu vyčerpala. Dnes je to snivá duše, má strach ze všeho a všech, kteří by ji mohli klást jakékoli překážky. Nemá sílu bojovat.

 Co měla řešit v tomto životě? Vážit si všech, kteří k ní patří, které má ráda a mít na ně čas. Nepovyšovat materiální statky nad duchovní.

Odblokace…

V momentě, kdy jsem se ponořila do jejího minulého života, cítila jsem, že si plně uvědomuje, kde dělala chyby . A když  jsem je změnila, změnily se i její pocity v tomto životě.

Výsledek mé práce

Za 14 dní mi volala a děkovala a začala povídat o změnách, které odblokace chyb z minulého života přinesly. Táta se najednou ozval a nabídl ji práci ve firmě, kde pracoval. Dále ji nabídl, že kdykoli bude potřebovat, může se na něho obrátit. Byla jako ve snách a plakala mi do telefonu štěstím, když mi dále říkala, že i v partnerském vztahu se vše posouvá k lepšímu.

Karma

V sanskrtu znamená slovo karma činnost. Být a konat je podle teorie totéž.

Co to Karma je?

 Je to etický zákon příčin a důsledků.

Hluboko v našem podvědomí jsou ukryté prožitky, které si sebou přinášíme z minulých životů tak zvaným převtělováním. Jenom do nich pouhým okem nedokážeme nahlédnout. Staří Tibeťané mají důkazy pro to, že se život jedince neomezuje pouze na jedno zrození. Ale že je to nekončící řetězec delších či kratších životních fází přerušovaných smrtí a následným „posmrtným mezistavem.“

Již v dávných dobách bylo dle východní filozofie převtělování klíčem k rozluštění nejobtížnějších hádanek lidského života. Podle učení starých mudrců je člověk obdařen nesmtrtelným duchem, který se pobytem na zemi neustále učí. Do těla vchází v lůně matčině mezi 6. až 8. týdnem po oplození vajíčka a z těla odchází mezi 2. až 7. dnem po smrti.

Pokud tělo umírá přirozeně, není nemocné nebo neprodělá těžký úraz, duše z těla odchází postupně i několik týdnů možná i měsíců. V reálném životě takový člověk kam si sedne, usíná. Zavírají se mu neustále oči, špatně slyší a na podněty reaguje pomalu.

Ti, kteří zemřeli násilnou smrtí sebeublížením, se z těla dostávají později a nesou si sebou karmické zatížení.

Buddhisté nespatřují ve smrti pouze vypovězení jistých životně důležitých funkcí. Vidí v ní především naplnění zákona karmy, nebo se dívají na smrt a nový život jako na důsledky životů předchozích. Co je podstatné, že buddhisté svou vírou v reinkarnaci nabízí takový model chování a způsobu života, který je založen na osobní zodpovědnosti. Tím zbavují člověka přeludů o zlých ďáblech, o různých obětních beráncích a dalších jiných bytostech. Buddhisté nic takového pro vysvětlení mnoha jevů našeho života, kterým člověk běžně nerozumí, nepotřebují.

Podle učení hindské náboženské filosofie představuje vesmír činnost, která vychází z jedinného zdroje. Každý tento zdroj nazývá svým způsobem. Pro někoho je Bohem či Manituem, Budhou ….. názvů je hodně, energie dokonalé kvality je jenom jedna.

Reinkarnace (doslovný překlad je znovuvtělování, převtělování) je filosofický a náboženský pojem, který označuje znovuzrození vědomí či mysl člověka po fyzické smrti v novém těle. Reinkarnace je procesem zákonu karmy, zákonu příčiny a následku.

Zákon karmy – fyzikální vysvětlení

Myšlenka je energie nesená subatomárními částicemi, schopná splnit záměr, který je jejím obsahem, i na velkou vzdálenost. Ovlivnit jiného člověka nebo nějaký děj, zvláště je-li nesena silným citem jako je láskou nebo nenávistí, není nic nereálného. Ba naopak. Naše činy, city a myšlenky jsou naplněny energiemi, které jsme sami vytvořili a které jsou součástí našeho energetického pole. Toto pole tvoří naši auru a teorie říká, že sahá až do vzdálenosti 7 metrů od nás. Je změřitelná, dá se vyfotografovat. Člověk se schopností vize ji vidí a dokáže určit její kvalitu i intenzitu.

V okamžiku, kdy vysíláme k nějakému jednotlivci či skupině energii, vytvoříme si mezi sebou energetické pole různé síly i různého rozměru.

Z fyzikálního hlediska je energie nezničitelná, je možné ji pouze změnit. V praktickém životě to vypadá takto: pokud se něčím proviníme, někomu ublížíme, na někoho zanevřeme, karmický dluh se nevytvoří ihned. Nejdříve je zde tak zvaná karenční doba, kdy má člověk možnost svůj skutek napravit. Každá nálada, každá myšlenka se nám promítne do aury, která změní byť na zlomek sekundy svou barvu. Každá pozitivní či negativní myšlenka způsobí vznik nového pohybu energie, který bude mít karmický dopad. Následovně za myšlenkou obvykle přichází čin, na který reaguje okolí a energie vyslaná od ostatních lidí se dostává do aury každého, kdo byl přítomný konkrétnímu okamžiku. Jak se změní barva aury, o tom rozhoduje momentální postoj každého jedince zvlášť a zároveň i karmický dopad si každý jedinec řídí svým myšlením i svými skutky. Čímž je i vyřčené slovo, které nebylo uskutečněné.

Každé slovo má velkou sílu a je potřeba s ním zacházet velmi citlivě. Pokud se provinilec snaží svou chybu napravit, změní se barva jeho aury a karmický dopad se zmírňuje. Do podvědomí klesá přesně taková informace, kterou jsme prožili a tím se vytváří energie pro karmický následek. Ke zpětnému dopadu nemusí dojít za našeho života, jemnější energie se vracejí dříve, silné a těžké později. Až i o několik životů.

Náš pojem času je v těchto dimenzích zavádějící. Tyto informace jsou součástí paměti naší duše, kterou naše tělo i náš rozum vnímá jako kódy, které řídí naše životní kroky. V každém z dalších životů dostáváme šanci špatné kódy zmírnit, nejlépe je napravit. Pokud nejsme schopni kód pochopit, tak se to v praktickém životě projevuje tak, že se dostáváme do velmi podobných situací s dalšími a dalšími lidmi a řešíme s nimi stejné principy. V momentě, kdy u posledního člověka pochopíme, kde děláme chybu, změníme svou auru a tím i svůj postoj. Následovně na to se změní v podvědomí i náš kód. A karmický dopad se změní také.

Minulé životy a jejich vliv na náš život.

Názorný příklad:

dvě ženy a obě prožívají stejnou situaci: jejich dítě mělo v noci bolesti a horečku a obě jsou nevyspalé. V noci každá volala lékaře, který nasadil léky a stav se do rána stabilizoval. Dítě je v dobrých rukách zodpovědné babičky a přitom každá žena bude jinak přemýšlet, proto bude vyzařovat jinou energii a jinak se chovat.

O té první si budete myslet : ta je ve svém životě spokojená, nemá problémy!

A o té druhé: ta zas měla pernou noc, kouká jako deset čertů. Radši se ji vyhnu!

Jak je to možné?

Vždyť u obou se vlastně už nic neděje a jsme ve třetím tisíciletí, máme komunikační techniku, o stavu svého dítěte se můžeme neustále informovat. Není čeho se bát. Ale ve skutečnosti se každá žena bude chovat úplně jinak, protože každou bude řídit jiný vzorec chování.

Ženě, které v minulém životě zemřelo dítě, bude celý den před očima probíhat hrůzostrašný obrázek, jak se jejímu drobečku zvedá horečka, jak babička nezareaguje včas, lékař bude mít svůj špatný den a nerozpozná diagnózu a jak dítě  umírá.

Druhá maminka, která nemá z minulosti takovouto zkušenost, bude vymýšlet, co dobrého přinese svému miláčkovi a ustarané babičce, aby jim i sobě udělala radost. Nebude si dělat zbytečné starosti, protože má na paměti, že babička ve svém životě vychovala své čtyři děti dobře a i když je dnes už starší, nikdy by nejednala nezodpovědně. V práci se zbytečně nestresuje a je jenom trošku nevyspalá. Ale v každém případě vyrovnaná.

Obě ženy mají probdělou noc za sebou a každou bude její okolí vnímat jinak. Díky tomu bude mít i každá úplně jiný život.

A proč?

Každý náš myšlenkový pochod vytváří energii s určitou kvalitou, kterou vyzařujeme do prostoru v podobě aury a pokud myslíme na někoho konkrétního, ovlivňujeme tím vzájemný vztah. A to ať je ten člověk jakkoli daleko. Je to ve své podstatě telepatické předávání informací. Ještě mocnější vliv na druhou stranu  má námi vyřčené slovo.

Ovlivnit člověka či děj není nic tak nereálného. O co větší je naše emoce, se kterou na člověka myslíme jako je velká láska či nenávist, o to je efekt intenzivnější. Málokdo z nás si uvědomuje, jakou sílu v sobě má a s jakou silou přání vysílá. A nikdo, kdo vysílá negativní myšlenky, nepočítá s návratností.

První žena bude mít neustále přehnaný úzkostlivý strach o své dítě a zároveň si bude přitahovat situace, kterými si bude vytvářet problémy v partnerském životě. A důvod je velmi jednoduchý. Žádného manžela nebude bavit neustále poslouchat nářky  vyděšené hysterické ženy. Zodpovědný muž nebude mít snahu odejít od rodiny, ale bude hledat nějaké odreagování podle svých možností, jiný si najde pohodovější partnerku a odejde. V obou případech bude tato žena velmi nešťastná. Odblokace by ji pozměnila kód, který řídí její reakce v krizových okamžicích a tím i energii, jenž vyzařuje. A samozřejmě by zaznamenala velmi zásadní změny ve svém životě. Nebála by se o své dítě a klidněji by reagovala v jakékoli situaci.

Druhá žena bude mít v sobě více pozitivní energie, kterou bude rozdávat kolem sebe. Okolí ji bude vnímat jako ženu činu s úsměvem na tváři a její život bude mít klidnější charakter.

Příklad č.2:

Žena se rozvede s mužem, který ji vyčítal a počítal každou korunu, kterou utratila bez rozmyslu a najde si jiného, se kterým po určité době začne řešit to samé. Jak je to možné?

Co vyzařujeme, to přitahujeme.

Jinak řečeno vrána k vráně sedá.

Žena si vyhledává dobře situované muže, ale nikdy se nedočká, aby jí muž opravdu miloval. Nakonec jí každý bude po určité době vyčítat, že rozhazuje jeho peníze, v horším případě jí přestane podporovat. Což bude důvodem hádek.

Pokud člověk nadřazuje materiální statky nad duchovní, v jeho auře je více energie chladné necitlivé energie a méně té citové a takový člověk se mnohdy chová ke svému okolí velmi nepříjemné, mnohdy i sobecky. Má problém se ohlížet na druhé lidi, upřednostňuje sebe.

A když začne požadovat od druhých ohleduplnost, lásku, těžko chápe, proč nepřichází

A pokud nezmění myšlení, potřeby, touhy a své životní principy, bude k sobě přitahovat stejné typy mužů tak dlouho, dokud nepochopí, proč se to tak děje.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz