Hlavní obsah

Co obnáší vymazání z registru dlužníků?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: freepik.com
6. 11. 7:48

Existuje řada registrů, které sledují dlužníky. Každý má své specifika a obsahuje odlišné informace. Seznamte se s různými registry používanými v ČR. Dozvíte se, jak dlouho jsou v nich data uchovávána a kdy jsou dlužníci z těchto registrů odstraněni.

Článek

Jaké registry jsou relevantní?

Existuje mnoho registrů, a proto je důležité znát jejich specifika. V každém z nich najdete různá data, která mohou mít odlišný dopad na vaši finanční historii. Nyní vám představíme některé z nejdůležitějších registrů.

Bankovní registr klientských informací (BRKI)

BRKI, což je zkratka pro Bankovní registr klientských informací, shromažďuje informace o úvěrových závazcích klientů vůči bankovním institucím. Kromě toho zde můžete najít informace o nepovolených debetních stavech na běžných účtech a o transakcích s debetními kartami.

V BRKI lze nalézt data odrazující skutečnou finanční situaci klienta. Zahrnuje jak kladné, tak i záporné záznamy. Najdete zde informace o úspěšně splacených půjčkách, ale i o těch, které byly zamítnuty. Tyto údaje mohou mít vliv na rozhodování bank při posuzování nových úvěrových žádostí.

Pokud jste zodpovědný klient, který pravidelně splácí své závazky, nepočítáte s prodleními ani nejste v situaci předlužení, banka vás bude vnímat jako spolehlivého a bonitního klienta. To může znamenat rychlejší schválení půjčky a příznivější úrokovou sazbu ve srovnání s klientem, o kterém banka nemá žádné informace.

Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

NRKI je registr, který zaznamenává informace o finančních produktech klientů, například u leasingových společností nebo u nebankovních poskytovatelů půjček. Pokud požádáte o úvěr, poskytovatelé často prověřují oba registry - jak BRKI, tak NRKI.

Stejně jako v BRKI, díky NRKI mohou finanční společnosti zjistit, zda řádně splácíte své dluhy. Pokud nejsou zaznamenány žádné prodlení ve splácení, můžete být považováni za spolehlivého klienta, kterému lze půjčit peníze za výhodnějších podmínek.

SOLUS

SOLUS je sdružení právnických osob, které shromažďuje informace o vašem platebním chování u různých poskytovatelů služeb. Často se týká služeb jako telefon, plyn, elektřina a mnoho dalších. SOLUS spravuje dva specifické registry:​

Pozitivní registr a Negativní registr

V pozitivním registru jsou zaznamenány informace o správném platebním chování, například když včas splatíte půjčku nebo zaplatíte faktury telefonním společnostem či dodavatelům energií. Pokud své závazky řádně splníte, můžete získat bonusové body, které mohou pozitivně ovlivnit vaše šance na získání úvěru.

Pokud však neplníte své závazky včas, vaše data budou zahrnuta do negativního registru SOLUS. Do tohoto registru se dostanete za následující důvody:

  • Pokud nesplatíte tři po sobě jdoucí splátky.
  • Pokud nesplatíte fakturu od mobilního operátora do tří měsíců.
  • Pokud vaše půjčka byla prohlášena za nesplacenou.

Centrální evidence exekucí (CEE)​

Pokud probíhá exekuční řízení ve vašem jméně, vaše údaje budou zahrnuty do Centrální evidence exekucí. V této situaci je pravděpodobné, že vám banka neposkytne úvěr. Tuto evidenci spravuje Exekutorská komora České republiky.

Insolvenční rejstřík (ISIR)

ISIR, což je zkratka pro informační systém insolvenčního řízení, je spravován Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Pokud jste v insolvenci, což je proces oddlužení, vaše údaje budou zahrnuty do tohoto rejstříku.

Centrální registru úvěrů (CRÚ)

Česká národní banka spravuje Centrální registru úvěrů. Jak název napovídá, tento registr shromažďuje úvěrové závazky právnických osob i fyzických osob podnikajících. CRÚ také zahrnuje informace o úvěrech v Evropské unii, USA a dalších zemích. Zahraniční banky a jejich pobočky mají k tomuto registru také přístup.

Je důležité podotknout, že pro běžné občany CRÚ nemá přímý význam. Je zde zmíněn spíše pro informaci, aby bylo jasné, že takový registru úvěrů skutečně existuje.​

Co se vlastně do registrů zaznamenává?

Registry mohou obsahovat jak pozitivní, tak negativní záznamy. Kromě informací o výši vaší půjčky a společnosti, u které máte půjčku, může být zaznamenáno i vaše chování při splácení. Pokud výrazně zmeškáte splátku, je pravděpodobné, že se to do registru zapíše.

Registry také zaznamenávají informace o tom, kdy jste požádali o půjčku, u které společnosti a zda byla vaše žádost schválena či zamítnuta. Pokud máte několik zamítnutých žádostí v krátkém časovém období, doporučuje se nežádat o další půjčky alespoň po dobu šesti měsíců.

Jak dlouho jsou záznamy v registru relevantní?

Zpravidla se k záznamům v registru dlužníků přihlíží za posledních pět let. Toto období je pouze orientační a počítá se od okamžiku dokončení záznamu. To znamená, že pokud si půjčíte peníze na sedm let, po jejím splacení bude tato půjčka v registru viditelná ještě dalších pět let.

Je důležité být opatrný, zejména pokud plánujete žádat o hypotéku. Jakékoli negativní záznamy, i ty starší, mohou vést k automatickému zamítnutí vaší hypoteční žádosti. Toto může být pro žadatele velkým překážkou.​

Konsolidace půjček může být řešením

Pokud máte několik aktivních půjček, může být vhodné přemýšlet o jejich refinancování. Výsledkem je, že všechny vaše půjčky budou sjednoceny do jednoho většího závazku.

Sjednocením vašich půjček často dosáhnete nižší úrokové sazby a také snížení měsíčních splátek. To může pomoci vašemu domácímu rozpočtu a vaše zápisy v registrech budou jasnější. Větší jednotná půjčka často vypadá lépe než mnoho menších.

Postup pro vymazání z registru dlužníků

Chcete-li být vymazáni z registru dlužníků, je nezbytné uhradit veškerý dluh, který vás do tohoto registru zapsal. To zahrnuje zaplacení hlavní částky, úroků a všech poplatků spojených s vymáháním dluhu. Pokud si nejste jistí, kdo vás do registru zapsal, měli byste požádat o jeho výpis.

Až budete vědět, kolik a komu dlužíte, co nejrychleji začněte s vyrovnáním dluhů. Jakmile dluh u konkrétní společnosti zaplatíte, žádejte o potvrzení o zaplacení. Poté ukončete smlouvu a stáhněte souhlas s uchováváním vašich osobních dat. Po těchto krocích můžete požádat o vymazání z registru dlužníků.

Zdroje:

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz