Hlavní obsah
Lidé a společnost

Tajemství jeskyně Es Càrritx: barvení vlasů před pohřbem, ukryté nádoby a drogy

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Image by Roman Grac from Pixabay

Prameny vlasů byly nalezeny ukryté v jeskyni Es Càrritx na ostrově Menorca.

8. 4. 20:35

Lidé v Evropě užívali drogy již před 3000 lety. Ukazuje na to analýza vlasů nalezených v jeskyni na Menorce, která v době bronzové sloužila jako pohřebiště.

Článek

Psychoaktivní látky provázejí člověka již tisíce let. O tom, že se lidé snažili navozovat omamné stavy již v pravěku, svědčí příslušné nástroje, jako jsou dýmky a hmoždíře, chemické stopy některých rostlin v hliněných nádobách a jejich umělecké ztvárnění.

Dosud nejstarší důkazy o konzumaci opia nalezl izraelský výzkumný tým v nádobách v kanaánských hrobech ze 14. století př. n. l. Nepřímé důkazy o raném užívání konopí pocházejí například z Číny. Zbytky v dřevěných kadidelnicích naznačují, že marihuana byla spalována a inhalována již před 2500 lety.

Jeskyně z doby bronzové

Přímé důkazy o přítomnosti drog v lidských ostatcích jsou však vzácné, upřesňují vědci pod vedením Elisy Guerra-Doce ze španělské Universidad de Valladolid v časopise Scientific Reports. Spolehlivých důkazů o užívání omamných látek je nedostatek, zejména z Evropy. Nálezy, které byly nyní analyzovány, by měly naše znalosti o užívání drog na našem kontinentu doplnit. Jedná se o prameny červených vlasů z jeskyně Es Càrritx na baleárském ostrově Menorca.

Jeskyně začala být využívána před 3600 lety a oddělená komora sloužila jako pohřebiště až do doby před 2800 lety. Bylo zde pohřbeno 210 jedinců všech věkových skupin – s výjimkou dětí mladších tří měsíců a těhotných žen. První ostatky z doby bronzové byly objeveny v 90. letech 20. století.

Posmrtné barvení vlasů

Dle autorů nedávno zveřejněné studie, byly během posledních 300 let, kdy jeskyně sloužila jako prostor pro pohřbívání, prameny vlasů některých zemřelých podrobeny zvláštní proceduře: jednotlivé chomáče byly po smrti obarveny na červeno. Rostlinné pozůstatky naznačují, že se k tomu používala barviva z ambrózie luční a pámelníku baleárského. Vlasy se pak učesaly, jednotlivé kadeře ostříhaly a následně byly uloženy do kulatých zdobených nádob ze dřeva a rohoviny. Obvykle byla uzavřená nádoba umístěna v blízkosti zemřelého.

V jeskyni Es Càrritx byly v malé dutině nalezeny prameny vlasů deseti lidí spolu s dalšími artefakty, např. dřevěným hřebenem. Studie naznačuje, že byly všechny tyto věci záměrně ukryty. Pozůstatky pravděpodobně pocházejí od několika vybraných jedinců. Načervenalé kadeře jsou dlouhé až 13 centimetrů. Guerra-Doce a ostatní specialisté nyní tři vzorky prozkoumali na přítomnost psychotropních látek, které jsou ve struktuře vlasů uloženy ještě týdny a měsíce po konzumaci.

Foto: ASOME-Universitat Autonoma de Barcelona/PA

Jeden z nalezených pramenů vlasů.

Pomocí hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením a vysokoúčinné kapalinové chromatografie hledali vědci atropin, skopolamin a efedrin. První dva jmenované alkaloidy se nacházejí v rostlinách rodu lilkovitých a mohou vyvolávat bludy, halucinace a pozměněné vnímání reality. Efedrin, který se nachází v některých keřích a jehličnanech, zvyšuje vzrušivost a fyzickou aktivitu konzumenta, podporuje koncentraci a omezuje hlad. Všechny tři látky byly zjištěny v pramenech vlasů, z čehož vyplývá, že zemřelí museli po nějakou dobu před smrtí omamné látky užívat. Podle týmu pravděpodobně pocházely z rostlin, jako je mandragora obecná, kopretina bílá nebo jitrocel kopinatý.

Léčivé rostliny pro obyvatele

Obyvatelstvo doby bronzové na Baleárských ostrovech mohlo tyto rostlinné drogy používat k léčebným účelům, uvádí studie. Mandragora se například používala jako anestetikum při operacích. Její kořen se dříve používal také jako prášek na spaní. Zajímavé je, že v jeskyni Es Càrritx byly nalezeny také tři mužské lebky s otvory, které byly pravděpodobně ještě za života podrobeny trepanaci (při níž dochází k proražení či provrtání lebky za účelem vytvoření otvoru v ní). Není však jasné, zda se jednalo o bývalé nositele tří zkoumaných pramenů vlasů.

Omamné látky pro šamany

Podle týmu Guerra-Doce však existují důkazy, které naznačují, že omamné látky nebyly používány jako léky, ale skutečně jako omamné látky. Nalezené látky jsou jen stěží účinné proti mnoha běžným onemocněním té doby, jako jsou těžké zubní kazy, abscesy nebo onemocnění kloubů. Jsou také velmi toxické. K zacházení s nimi a k nalezení správné dávky tak bylo zapotřebí vysoce specializovaných znalostí. Těmi obvykle disponovali tehdejší šamani, kteří rostliny pravidelně používali k navození jiného stavu vědomí, například k vidění do budoucnosti.

Nálezy ze sousední jeskyně naznačují, že podobné šamanské rituály byly v té době na Menorce běžné. Mezi nálezy patří nádoba, na níž je vyobrazena lidská tvář s parohy – pravděpodobně symbol proměny bytosti po požití psychoaktivních látek, doplňují vědci. Je možné, že šamani nebo jejich ostatky byli uctíváni zejména při pohřbech. To by vysvětlovalo, proč se v jeskyni Es Càrritx uchovávaly pouze obarvené prameny vlasů vybraných jedinců.

Na víku dřevěných a rohových nádob jsou také vyobrazeny soustředné kruhy – zde je možnost odkazu na rozšířené zornice pod vlivem drog, předpokládá tým. Zobrazení očí je také považováno za metaforu vizí nebo změněných stavů vědomí. Podle badatelů docházelo v té době na Menorce k velkým společenským změnám, což je možná důvod, proč byly nádoby s chomáčky vlasů tak dobře ukryty - aby se dávné tradice zachovaly pro budoucí generace.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz