Hlavní obsah
Finance

Zvýšení cen elektřiny je asi neodvratné. Éra dekarbonizované energetiky

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Seznam.cz

Poslední úspory.

5. 11. 12:13

Domácnosti s průměrnou spotřebou 3 MWh si připlatí 4200,- Kč. Platba za systémové služby se zdvojnásobí na 313,- Kč za MWh. Vrátí se platba za obnovitelné zdroje 600,- Kč za MWh. Vše včetně DPH.

Článek

Úderná tisková konference profesora Fialy.

V posledním říjnovém dnu vystoupil, mimořádně, sám pan premiér Fiala, a ihned na úvod ujistil celý národ, že ceny elektrické energie stoupnou o několik procent. „Lidé budou platit jako letos, maximálně o jednotky procent navíc.“ Toto své prohlášení opírá o skutečnost, že cena silové elektřiny stále klesá. Nekompromisně se vyjádřil, že ti, kteří hovoří o drastickém zdražování cen elektrické energie, lžou. Tedy hlavně současná opozice.

Prohlášení a skutečnost.

Jaká je realita? Ceny silové elektřiny se mění podle nabídky a poptávky na trhu, který je ovlivněn mnoha faktory, jako jsou například: počasí, výroba z obnovitelných zdrojů, spotřeba, dostupnost paliv, politická situace a další. Ceny silové elektřiny se také liší podle toho, kdy a kde se s ní obchoduje. Například na německé burze v Lipsku se cena silové elektřiny v poslední době opravdu snižuje. To je dáno tím, že se zlepšila situace s dodávkami plynu, který je hlavním zdrojem pro výrobu elektřiny v Německu. Také se zvýšila produkce elektřiny z větrných a solárních elektráren, které mají nízké náklady a snižují potřebu spalování fosilních paliv. Nicméně, ceny silové elektřiny nejsou jediným faktorem, který ovlivňuje to, kolik zaplatíme za elektřinu. Na našich fakturách jsou také poplatky za přenos a distribuci elektřiny, za podporu obnovitelných zdrojů, za služby související s provozem elektrizační soustavy a další. Tyto poplatky jsou regulovány Energetickým regulačním úřadem, který navrhl pro rok 2024 jejich navýšení o 71 procent.

Co to znamená?

To by znamenalo, že bychom platili více za elektřinu, i kdyby se ceny silové elektřiny snižovaly. Premiér Fiala tvrdí, že zvýšení regulovaných cen, které vyjde v základním tarifu cca na 1.400, - Kč za MWh, umaže pokles ceny silové elektřiny. Proto bychom, podle pana Fialy, měli platit stejné ceny jako letos, nebo navíc maximálně o jednotky procent.

Poručíme větru, dešti. Znáte to taky?

Premiérova vize o zachování cen elektřiny je evidentně opřena o předpoklad, že se ceny silové elektřiny:

1.  budou nadále snižovat a

2. že se nezmění další podmínky na trhu.

To je však nejisté, protože ceny silové elektřiny se mohou kdykoliv změnit v závislosti na vývoji situace.

Otázky, otázky, otázky.

Pane premiére, tvrdíte, že ceny zůstanou v zásadě stejné, i kdyby, například, došlo k nějakému výpadku výroby, k narušení dodávek plynu, k zhoršení počasí, k zvýšení poptávky nebo k jinému neočekávanému jevu?

Pane premiére, jste přesvědčen, že se ceny elektrické energie nezvýší, pokud neočekávaně stoupnou další poplatky, které nejsou v kompetenci ERÚ, jako jsou například poplatky za emise CO2, které platí výrobci elektřiny? Vždyť i tyto poplatky se promítají do cen elektřiny.

Pane premiére, cena elektrické energie stoupne maximálně o několik procent tedy i zákazníkům, kterým končí několikaletá fixace?

Odpovědí se nedočkáme.

Nespoléhejme na plytké politické proklamace. Řešení je na nás.

Nelze s jistotou říci, zda ceny silové elektřiny klesají nebo ne, ani zda budou klesat i v budoucnu. Je to otázka, která závisí na mnoha proměnných, které se mohou kdykoliv změnit. Proto je třeba sledovat vývoj cen silové elektřiny na trhu a porovnávat je s cenami, které nabízejí dodavatelé elektřiny. Také je dobré si uvědomit, že ceny silové elektřiny tvoří jen část toho, co platíme celkem, a že na naše faktury mají vliv i další poplatky, které se mohou lišit podle toho, jaký tarif máme a jakou máme smlouvu s dodavatelem.

Pokud chceme ušetřit na elektřině, můžeme také zvážit změnu dodavatele, změnu tarifu, snížení spotřeby nebo investici do vlastního zdroje elektřiny, jako je například solární panel.

Platit budeme totiž tak jako tak my, a ze svého.

Zdroj:

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz