Hlavní obsah

Zase mravenci „faraoni“ - škody způsobují nejen v domácnostech

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: ArmyRepelent

Mravenci faraoni nejsou chráněni a můžete je hubit

25. 4. 17:12

Mravenci každoročně způsobují nejen škody v domácnostech, zahradách, nemocnicích ale i jinde..

Článek

Mravenec faraón (Pharaoh ant) může způsobovat různé škody v domácnostech, nemocnicích, hotelových zařízeních a jiných budovách. Tito mravenci mají rádi teplé a vlhké prostředí, což znamená, že se často vyskytují v kuchyních, koupelnách, zařízeních pro péči o zdraví a jiných vlhkých prostorách. Mezi nejvýznamnější škody, které mohou způsobit, patří:

  • Kontaminace potravin: Mravenci faraóni se živí potravinami, jako jsou cukr, med, tuky a proteiny, a mohou kontaminovat potraviny svými výkaly a slinami, což může vést k bakteriálním infekcím a jiným zdravotním problémům.
  • Poškození elektrického zařízení: Mravenci faraóni mohou žrát izolační materiály a ovlivnit tak funkčnost elektrických zařízení, což může vést k poškození a v horších případech k požáru.
  • Šíření chorob: Mravenci faraóni se mohou šířit po chorobách v nemocnicích a jiných zařízeních pro péči o zdraví, což může zvýšit riziko infekce u pacientů.

Je tedy důležité brát případnou přítomnost mravenců faraónů vážně a zabývat se jimi co nejdříve.

Zákon na ochranu zvířat proti týrání neřeší problematiku hmyzu, to však neznamená, že hmyz nepožívá zákonnou ochranu. Upozornil na to dnes mluvčí Státní veterinární správy ČR (SVS) Josef Duben s tím, že ochrana se týká i mravenců. „Jde o zákon o ochraně přírody a krajiny. Výslovně je například zapovězeno poškozovat přírodní původní biotopy kde hmyz žije a ničit dospělce i jejich vývojová stádia. Z toho například vyplývá, že je zakázáno rozhrabovat mraveniště ve volné přírodě a vybírat mravenčí kukly za účelem získávání krmiva pro exotické ptáky,“ upozornil mluvčí. Sběr mravenčích kukel byl sice podle Dubna v minulosti obvyklý, a ve středověku to i bylo speciální profesí. Tito prodavači kukel byli například rozpoznatelní podle rukou, které měli rozežrané kyselinou mravenčí. Dnes je ale podle Dubna na trhu dostatek nejrůznějšího krmení pro exotické ptactvo, že o této eventualitě není nutné vůbec uvažovat. Naše v přírodě původně se vyskytující druhy mravenců požívají zákonné ochrany. „Výjimkou jsou například mravenci faraoni, kteří škodí ve skladech, či v domácnostech, jsou druhem nepůvodním a je možné je hubit,“ podotkl Duben.
Duben.
22. 5. 2008

Tedy jasně a stručně : „Výjimkou jsou například mravenci faraoni, kteří škodí ve skladech, či v domácnostech, jsou druhem nepůvodním a je možné je hubit.“

Jak se zbavit mravenců faraon?

Mravenec faraon (Monomorium pharaonis) pochází původně z Indie. Je to teplomilný druh mravence, který je v současnosti rozšířený po celém světě. U nás se velmi často vyskytuje v bytech panelových domů. V následujícím článku se dozvíte, jak mravenci žijí, a jak se jich nejlépe zbavit.

Popis mravence faraon

Královny mravence faraon jsou velké 3,5 – 4,8 mm, tělo mají žlutohnědé, přičemž hlava je o něco tmavší. Dělnice jsou na rozdíl od královny sterilní. Jejich tělo je menší, přibližně 2,5 mm dlouhé. Barvu mají stejnou jako královna, přičemž zadeček mají tmavší. Délka životu královny je 12 měsíců, dělnice i samci žijí jen 20 týdnů.

Jak poznám mravence faraony?

Faraony od ostatním mravenců rozlišíte celkem snadno hlavně díky velikosti a barvě.

Faraoni jsou oproti normálním mravencům poloviční. Zatímco „klasický mravenec“ (mravenec obecný) je velký asi 5mm, tak faraoni mají jen 2,5mm.

Mravenec obecný má tmavě hnědou až černou barvu, ale zabarvení faraonů je většinou pískové nebo žlutohnědé.

Jak vypadá mravenec faraon?

Foto: ArmyRepelent

Mravenec faraon

Mravenci faraoni mají typický způsob rozmnožování jako většina mravenců. Královna mravenců faraonů klade vajíčka, ze kterých se líhnou larvy. Ty se pak vyvíjejí přes několik stadií, než se stanou dospělými jedinci. Když jsou dospělí jedinci plně vyvinutí, mohou se pářit a samice klást další vajíčka a proces se opakuje.

V mraveništi mravenců faraonů může být více královen, což zvyšuje schopnost rozmnožování celé kolonie. Tento druh mravenců má také schopnost štěpit kolonie, což znamená, že když kolonie naroste na příliš velkou velikost, některé mravenci se oddělí a založí novou kolonii jinde. Tento proces se nazývá „budding“.

Jak mravenec faraon škodí?

Ano, faraoni jsou považováni za nebezpečné. Přenášejí totiž řadu onemocnění přenositelných na člověka. Jde například o bakterie salmonelu a streptokoky. Vrcholně nebezpečné jsou tito mravenci v nemocnicích, kde mohou infikovat otevřené rány pacientů.

Faraony přitahuje vše sladké a tučné. Tuto znalost lze využít při jejich lokalizaci.

Dobrou zkušenost mám s armyrepelentem ( lze najít na google zadat stačí armyrepelent tečka cz ).

Po nástřiku v domácnosti, nezbyl ani jeden živý a efekt trvá zatím již druhý měsíc.

Mravenci faraoni sami o sobě nejsou nebezpeční pro člověka, ale mohou představovat riziko šíření nemocí a infekcí. Vyhledávají potravu v domácnostech a nemocnicích, kde mohou přenášet zárodky různých chorob. Také mohou být nepříjemní pro pacienty s otevřenými ranami nebo pod obvazy krvácejících zranění, kde mohou způsobit podráždění nebo infekci.

Je tedy důležité minimalizovat přítomnost mravenců faraonů v domácnosti a  ve zdravotnických zařízeních pomocí prevence, jako je uklízení a  skladování potravin, zapečetění prasklin a trhlin v budovách a vynesení odpadků z domácnosti. Pokud se problém s mravenci faraony nezvládá sám, měli byste kontaktovat profesionálního deratizátora nebo dezinfektora.

Zkuste použít repelent, než si zavoláte profesionálního deratizátora.

Výhodou je také použití na oděvy do přírody, a také jako pomoc při léšbě svrabu, vší, roztočů, much, molic, rybenek a dalšího.Jak bylo zmíněno je toxický pro kočky a vodní organismy.

Prevence ?

Prevence před výskytem mravenců faraon spočívá především v dodržování základních hygienických zásad při skladování potravin. Především je nutné udržovat potraviny řádně uzavřené na chladných místech. V případě, že vás přesto jednou tito škůdci navštíví, existuje několik možností, jak se zbavit mravenců faraonů. Někdy se využívá kombinace bariérového postřiku spolu s insekticidy obsahující permetrin, tetrametrin, methoprén, sulforamid či filpronil.

Pro úplné vyhubení mravenců faraonů se používají prostředky obsahující juvenoidy, které porušují vývoj plodu v královnině těle. Tyto přípravky mravence nezabijí hned, ale asi po 14 dnech dojde k vyhynutí celé mravenčí kolonie.

Postupy uvedené záleží na vaší volbě a uváženosti, který využijete. Osobně mám velmi dobrou zkušenost s armyrepelentem kde byla cena kolem 375 korun za půlitr. Jestliže máte však problém se škudci v domácnosti většího rozsahu, kontaktujte deratizační firmu.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz