Hlavní obsah
Aktuální dění

Lídrem evropského projektu. Brno se učí, jak lépe spolupracovat s obcemi

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: BRNOmycity

Brno se stalo vedoucím partnerem evropského projektu MECOG-CE

30. 8. 15:09

Na dobu tří let se Brno stalo vedoucím partnerem projektu evropského významu MECOG-CE. Spolu s dalšími městy a institucemi řeší jeho zástupci meziobecní spolupráci. S tou již mají zkušenosti díky fungování tzv. Brněnské metropolitní oblasti.

Článek

Jde o opravdu velkou věc. „Lead“ partnerem projektu v rámci programu Interreg Central Europe, který se zaměřuje na spolupráci ve střední Evropě, se Brno stalo vůbec poprvé. Ba co víc, podobnou čest dosud nemělo žádné jiné město v České republice.

Řeč je o projektu MECOG-CE: Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě. Pro Brno představuje především příležitost získat know-how o tom, jak zlepšit meziobecní spolupráci v rámci Brněnské metropolitní oblasti (BMO). Toto území sdružuje 183 obcí plus samotné Brno do svazku, v němž se řeší problémy, které přerůstají komunální úroveň, ale zároveň nedosahují krajského významu. O Brněnské metropolitní oblasti jsme psali zde.

Podobné metropolitní oblasti existují v celé Evropě, kde ve srovnání s Českou republikou fungují mnohem déle. Mezi hlavní cíle projektu tak patří sdílení dobré praxe s dalšími městy a oblastmi, díky čemuž získají účastníci projektu cenné znalosti i zkušenosti. Pro Brno je to důležité zejména ve vztahu k integrovanému přístupu, který je pro rozvoj BMO zásadní. Tento přístup je totiž postaven na vzájemné spolupráci více aktérů tak, aby se pomocí jednoho projektu vyřešilo více záležitostí. Pod takovými projekty si lze představit například přestupní terminály propojující všechny myslitelné druhy dopravy.

Foto: BRNOmycity

Po dobu tří let se města a metropolitní oblasti budou navzájem inspirovat

Palčivé problémy? Změna klimatu nebo participace

Jednotliví partneři zapojení do MECOG-CE se nyní budou až do roku 2026 potkávat a intenzivně řešit problematiku meziobecní spolupráce. Za sebou již mají představení toho, jak vypadá situace v jejich městech a metropolitních oblastech. K tomu došlo na prvním mítinku projektu, který se odehrál na konci května letošního roku v Brně.

Do jihomoravské metropole se sjelo 30 zástupců, kteří si vyslechli příspěvky odborníků o historii vývoje meziobecní spolupráce ve střední Evropě. V průběhu setkání se uskutečnily také dva workshopy pod vedením Univerzity Karlovy a Slezské univerzity, během nichž se zjišťovaly výzvy, jimž jednotliví partneři čelí. Ukázalo se, že mezi nejpalčivější problémy měst a metropolitních oblastí patří adaptace na klimatickou změnu, udržitelná mobilita nebo nastavení spolupráce mezi městem a obcemi v jeho okolí tak, aby se zajistila co největší míra participace.

Foto: BRNOmycity

Úvodní setkání partnerů zapojených do projektu proběhlo v Brně

Výstupy programu shrne ucelená strategie

Po úvodním setkání dojde k vyhodnocení příkladů dobré praxe a nástrojů, které se jednotlivým partnerům osvědčily a které lze dál rozvíjet. Na základě tohoto vyhodnocení se utvoří tzv. učící klastry, které budou prohlubovat sdílení zkušeností s vybranými příklady dobré praxe. Tyto nástroje a metody pak jednotlivá města a oblasti také pilotně otestují, aby zjistily, zda je mohou využít i pro řešení vlastních výzev.

Hlavním výstupem z tříletého potkávání se stane ucelená Strategie pro posilování metropolitní spolupráce a řízení v rámci střední Evropy. Tuto strategii lze chápat jako „příručku“ pro další středoevropská města, která se taktéž rozhodnou zlepšit spolupráci s okolními obcemi. Dokument tedy může být inspirací i pro české municipality. Jednotlivá města a metropolitní oblasti zapojená do projektu vypracují také akční plány pro své vlastní účely, jimiž se budou v následujících letech řídit.

Foto: Interreg Central Europe

Projekt sdružuje města, metropolitní oblasti a výzkumné instituce ze střední Evropy

Spolupráce s městy a oblastmi z Polska, Německa či Itálie

MECOG-CE podporuje Evropská unie prostřednictvím finančního programu Interreg Central Europe. Ten usiluje o lepší mezinárodní spolupráci ve střední Evropě tím způsobem, že financuje projekty, u nichž je důležitá kooperace různých zemí.

Spolu s Brnem se do MECOG-CE zapojily také další středoevropská města jako Ostrava, Varšava a metropolitní oblasti Turín, Milán, Stuttgart, Berlín–Braniborsko a Hornoslezská metropolitní oblast. Své místo mají v projektu také výzkumné instituce: pražská Univerzita Karlova, Slezská univerzita v Katovicích a budapešťský Metropolitní výzkumný institut. A připočíst je třeba i další partnery: Unii polských metropolí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a instituce reprezentující evropské sítě a struktury – organizaci evropských měst Eurocities a síť evropských metropolitních oblastí Metrex.

Projekt pracuje s rozpočtem ve výši více než jednoho a půl milionu eur (necelých 40 milionů korun). Evropský fond pro regionální rozvoj financuje tuto částku z 80 procent, pět procent pak tvoří státní dotace. Další setkání partnerů se uskuteční letos v říjnu ve Varšavě, kde se účastnici přiblíží nalezení zmíněných příkladů dobré praxe.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz