Hlavní obsah
Zdraví

Kolik dentálních hygienistek se ještě uživí v Česku?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Monfocus/Pixabay.com
13. 8. 16:47

Trh dentální hygieny po letech vytrvalého růstu míří ke svému nasycení. Dá se očekávat, že v blízké budoucnosti přestane být výrazná většina zákazníků schopna přijímat další vznikající nabídku služeb dentální hygieny.

Článek

Obor dentální hygieny provází od svého vzniku bouřlivý rozvoj. V České republice se jedná o poměrně mladé odvětví, jehož historie v tuzemsku začala až v roce 1996. A i dnes, přes neustále rostoucí počet praktikujících dentálních hygienistek, stále zůstává na první pohled poptávka po službách dentální hygieny vysoká. O studium dentální hygieny je mezi uchazeči podobně vysoký zájem, mnohdy je studium dentální hygieny u posluchačů prezentováno jako studium první volby a lidé mají velký primární zájem spojit s oborem dentální hygieny svůj profesní život. Vidí v něm pracovní potenciál a stabilitu do budoucna.

V současnosti se obor dentální hygieny dá studovat na 14 vzdělávacích institucích, což je téměř trojnásobný počet oproti studiu zubního lékařství, jež se dá studovat pouze na 5 lékařských fakultách. Nelze se tak divit, že počet úvazků praktikujících dentálních hygienistek roste.

Počet úvazků dentálních hygienistek zatím stále roste

Počet úvazků dentálních hygienistek od roku 1996 každoročně stabilně rostl. Například v roce 2021 jejich přepočtený počet dosáhl čísla 1447, to je o 154 více než v roce 2020 a více jak trojnásobek počtu před deseti lety v roce 2012, kdy jejich počet činil pouze 433.

Zdá se, že zájem po službách dentálních hygienistek zatím není dostatečně saturován a poptávka v tomto oboru výrazně převyšuje nabídku. Nabízí se ovšem otázka, kde je ten bod, kdy nabídka plně uspokojí poptávku, dojde k nasycení trhu a počet úvazků dentálních hygienistek začne stagnovat.

Pro odpověď se budeme muset podívat do zahraničí na trhy, které jsou výrazně starší a kde k jejich saturaci již došlo. Jedním z takových trhů je například Nizozemsko.

Dentální hygiena v Nizozemsku

Vzdělávání v oblasti dentální hygieny v Nizozemsku začalo již v roce 1968 po dlouhé politické debatě o rolích, funkcích a pracovní náplni dentální hygienistky. Z pomalého startu, jež probíhal ve škole s pěti studenty založené na americkém modelu, která měla dvouletý učební plán, je v současnosti vzdělání v oblasti dentální hygieny čtyřletým vysokoškolským studiem. Ke studiu dentální hygieny se přijímá přibližně 300 studentů ročně. Absolventi získávají titul bakaláře zdraví na univerzitě aplikovaných věd.

Za 45 let své existence prošla profese dentální hygienistky v Nizozemí obrovskou změnou. Zpočátku pracovaly dentální hygienistky pod dohledem zubního lékaře, což se v roce 1992 změnilo na práci „na doporučení“ zubního lékaře. Další změna přišla v roce 2006, kdy začali být dentální hygienistky pro pacienty přímo dostupné i bez doporučení lékaře.

V současné době v Nizozemsku působí na 3569 dentálních hygienistek a hygienistů. Celková kapacita systému poskytování dentální hygieny v Nizozemsku po přepočtení na úvazky je 2739 úvazků.

Míra docházky k dentální hygienistce

Bariéry přístupu k čerpání služeb dentální hygieny jsou v Nizozemsku obecně nízké, například služby dentální hygienistky jsou u dětí a mladistvých do 18 let hrazeny ze zdravotního pojištění. Přesto v roce 2018 navštívilo v Nizozemsku dentální hygienistku pouze 36 procent lidí starších 12 let. Nejvíce k dentální hygienistce docházeli klienti mezi 40 až 65 roky, těch navštívilo dentální hygienistku 41,7 procenta z celé své věkové populační kategorie. Na opačném konci průzkumu jsou paradoxně zmínění děti a mladiství. Pouze 25,2 procenta dětí a mladistvých mezi 12 až 18 roky navštívilo v Nizozemsku v roce 2018 dentální hygienistku.

Podobnou docházku k dentální hygienistce uvádí i průzkum provedený pro kanadskou asociaci dentálních hygienistek. Ta uvádí, že v roce 2020 pouze čtyři z deseti Kanaďanů navštívili dentální hygienistku.

Je také nutno říci, že v Nizozemsku existuje přímá úměra mezi výškou příjmu a návštěvami dentální hygienistky. Lidé s nižší příjmy navštěvují dentální hygienistku méně často než lidé s vyššími příjmy.

Trh dentální hygieny v České republice míří ke svému nasycení

Pokud přeneseme zjištěnou míru nizozemské i kanadské docházky a časovou nákladnost tamních ošetření na českou populaci, můžeme zjistit velikost potencionálního trhu dentální hygieny v České republice a vytvořit prognózu jeho naplnění.

Celkový dostupný trh dentální hygieny v České republice se bude podle tohoto zjištění pohybovat někde mezi 1700 až 1900 úvazky dentální hygienistky. Což by znamenalo, že už mezi lety 2023 až 2025 může dojít k plnému nasycení trhu dentální hygieny se všemi jeho charakteristikami.

To jistě povede k přehodnocení obchodních modelů ordinací dentálních hygienistek, stagnaci cen za dentální hygienu, a větší orientaci ordinací dentální hygieny na zákazníka. Více bude narůstat kvalita služeb dentálních hygienistek než jejich ceny a solventní zákazník si bude moci více vybrat, kde utratí své peníze. Dojde také ke snížení provozních marží a prodloužení návratnosti investic do podniků nabízejících dentální hygienu. Výrazně naroste soutěžení jednotlivých subjektů na trhu mezi sebou o nové zákazníky, protože získat je na saturovaném trhu, půjde pouze formou přebrání od konkurence.

Bude to také výrazná výzva pro poskytovatele vzdělání v oblasti dentální hygieny, jestli se dokáží tomuto trendu přizpůsobit a předat svým posluchačům dostatek kompetencí, aby ti na tomto naplněném trhu dokázali uspět. A samozřejmě i pro samotné studenty dentální hygieny, že uplatnitelnost v oboru již nebude taková, jako byla dříve, a jak pravděpodobně očekávali.

Anketa

A jak často chodíte k dentální hygienistce vy?
Ještě jsem u ní nebyl.
35,4 %
Jen jsem to zkusil.
13,5 %
Chodím 1x ročně.
17,8 %
Chodím 2x ročně.
29,3 %
Chodím více než 2x ročně.
4 %
HLASOVÁNÍ SKONČILO: Celkem hlasovalo 1465 čtenářů.

Zdroje:

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz