Hlavní obsah
Práce a vzdělání

Zubním ordinacím rostly tržby i v období pandemie

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Ri_Ya/Pixabay
28. 8. 7:55

Tržby zubních ordinací v roce 2020 i přes nižší počet provedených výkonů v meziročním srovnání rostly. Zatímco počet ošetřených pacientů poklesl o 4 %, tržby zubních ordinací ve stejném období vzrostly o 6 %.

Článek

V roce 2020, kdy v České republice probíhaly první vlny epidemie COVID-19, se tuzemská ekonomika potýkala s výraznými problémy. Výkon tuzemské ekonomiky v roce 2020 poklesl o 5,6 % a jednalo se tak o nejvýraznější propad hrubého domácího produktu od vzniku samostatného státu.

Častokráte celá odvětví bojovala s propadem tržeb, která byla vyvolána opatřeními přijatými k omezení šíření onemocnění a případným následným poklesem poptávky. Například tržby průmyslu podle údajů ČSÚ klesly v roce 2020 v meziročním srovnáním s rokem 2019 o téměř 7 %, tržby maloobchodu klesly přibližně o 1 % a odvětví služeb se potýkalo dokonce s meziročním poklesem tržeb o výrazných 12 %.

Ale ne všem tržby pouze klesaly, našla se odvětví, kde tržby i za epidemie rostly.

Tržby zubních ordinací meziročně vzrostly o 6 %

Tržby zubních ordinací v roce 2020 v meziročním srovnáním s rokem 2019 vzrostly o 6 %. Toto číslo uvádí nejen ČSÚ v publikaci: Výsledky zdravotnických účtů za rok 2020, ale vyplývá i z analýzy dokumentů o hospodářských výsledcích, které právnické osoby poskytující služby v oboru zubního lékařství uložily do Sbírky listin při Veřejném rejstříku.

Celkem se jednalo o dokumenty od 651 z 5953 subjektů poskytující služby zubního lékařství, které jsou registrovány v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb skrze celou Českou republiku. Ze srovnání byly vyjmuty subjekty, které poskytují i jiné zdravotnické služby, a které nemají poskytování služeb zubního lékařství jako svou stěžejní činnost. Byly vyjmuty také ty ordinace, které neposkytovaly dostatečné meziroční srovnání.

Zubní ordinace se tak řadí například k informačním činnostem, jejichž tržby rostly v uvedeném období podobným tempem. To jest ve srovnání s rokem 2019 o 6 %. Na absolutního vítěze epidemie, ale zubní ordinace nemají. Nejvíce totiž rostly tržby za zboží prodávané přes internet či prostřednictvím zásilkové služby, a to o úctyhodných 28,2 %.

Tržby rostly, ale jen některým

Růst tržeb, ale nebyl rovnoměrný ve všech krajích. Nejvíce průměrně rostly tržby v Praze, naopak nejméně vzrostly tržby v Ústeckém a Libereckém kraji, kde dokonce klesaly. Průměrný nárůst, či pokles tržeb poskytovatelů zubního lékařství v jednotlivých krajích zachycuje tabulka níže.

Tržby rostly malým i velkým poskytovatelům zubního lékařství. Malé ordinace s méně než třemi zaměstnanci zaznamenaly průměrný růst tržeb téměř shodný se zbytkem souboru, a to o 5 %.

Foto: CESS.cz

Tabulka změna tržeb - kraje

Mezi lety 2019 a 2020 stouply tržby více než polovině ordinací, konkrétně 57 % z nich. Z této části nejvíce rostly tržby ordinacím do 10 %. Vyšší nárůst tržeb než 10 % zaznamenalo 28 % zubních ordinací. A 15 % poskytovatelů služeb zubního lékařství zaznamenalo nárůst tržeb dokonce výraznější než o 20 %.

Zároveň ale platí, že 16 % zubních ordinací zaznamenalo pokles tržeb vyšší než 10 %. A pouze 5 % zubních ordinací zaznamenalo pokles tržeb vyšší než 20 %. V průměru se jednalo o nárůst tržeb o 6 %.

Zubní ordinace patří k ekonomickým vítězům pandemie, kdy některé přečkaly období bez výraznějších ekonomických ztrát

Růst tržeb českých zubních ordinací během epidemie koronaviru je překvapivou zprávou i v mezinárodním srovnání. Například v Německu ve stejném období podle publikace německého statistického úřadu tržby zubních ordinací stagnovaly. Případně ve Francii, kde v roce 2020 o 7 % meziročně poklesly. Nebo v porovnání s Rakouskem, kde Vídeňská komora zubních lékařů hovoří o poklesu tržeb o přibližně 8 %. Či s Polskem, kde podle analytické společnosti PMR poklesl v roce 2020 trh stomatologických služeb o výrazných 18 %.

Zdá se tedy, že i přes všechny obtíže a omezení, která pandemie přinesla, zubní praxe v České republice si dokázaly během epidemie udržet ekonomickou stabilitu a mohly prosperovat i přes menší počet ošetřených pacientů.

Tržby v české stomatologii rostly i přes nižší počet ošetřený pacientů

Podle průzkumu, který provedla tuzemská stomatologická komora, poklesl počet pacientů v zubních ordinací během první vlny od března do května 2020 u téměř poloviny respondentů (46,5 %). A přibližně jedna třetina dotazovaných (34,5 %) také uvedla pokles počtu pacientů i v období od 1. září 2020 do 9. května 2021. Za pravdu tomu dávají i data Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Ta ve své ročence pro rok 2020 udává pokles počtu ošetřených pojištěnců v zubních ordinací v meziročním srovnání o 4 %.

Poklesl i počet provedených výkonů. Podle údajů VZP poklesl počet vykázaných výkonů pojišťovně v meziročním srovnání o 12 %. Například počet provedených preventivních prohlídek pojištěncům v roce 2020 v meziročním srovnání poklesl o 8 %. Počet zhotovených plastických výplní poklesl o 9 % a počet vykázaných extrakcí stálého zubu klesl o 6 %.

Podobně poklesl počet provedených stomatologických výkonů i v zahraničí. Například v již zmíněném Německu podle organizace KZBV, která zastupuje v Německu zájmy více než 61 000 zubních lékařů, kteří se podílejí na smluvní stomatologické péči, počet výkonů obecné, konzervativní a chirurgické léčby ve stomatologii poklesl ve sledovaném roce 2020 o 6,4 % v porovnání s rokem 2019.

Dá se tak předpokládat, že naprostá většina růstu tržeb byla realizován spíše díky vyšším účtovaným cenám a vyššími úhradami od zdravotních pojišťoven než zvýšením produkce. Průměrná celková úhrada za jednoho ošetřeného pojištěnce byla u VZP v roce 2020 vyšší o téměř 7 %. Z toho úhrada za samotné stomatologické výkony narostla o 10 % oproti roku 2019. Na opačnou stranu se v roce 2020 vydala průměrná úhrada za protetiku (zubní náhrady), kterou zubní lékaři nakupují u zubních laboratoří a jejíž úhrada v přepočtu na jednoho pacienta poklesla o více než 7 %.

Foto: CESS.cz

Tabulka změna úhrad - kraje

Kdo v české stomatologii prohrál za covidu?

Ačkoliv tržby zubních ordinací v roce 2020 rostly, tak se tento efekt nepromítl v ostatních částech české stomatologie. Tam měla epidemie a následná omezená poptávka ze strany zubních lékařů na tržby výrazně negativní vliv. Například tržby dodavatelů dentálních materiálů a technologií za stejné období poklesly v průměru o 9 %.

Také zubní laboratoře se musely popasovat s poklesem poptávky po zubních náhradách. Počet odevzdaných zubních náhrad podle údajů VZP v roce 2020 poklesl o 17 % ve srovnání s rokem 2019. KZBV oproti tomu udává pokles protetických řešení v daném období v Německu pouze o polovinu ve srovnání s Českem, to jest o 8,6 %. A podle údajů RBP zdravotní pojišťovny meziročně poklesl počet zhotovených snímatelných náhrad v roce 2020 o 13 %, kdy ani rok 2021 neznamenal oživení a počet zhotovených snímatelných náhrad byl stále o 11 % nižší ve srovnání s předepidemickým rokem 2019. 

Zubní ordinace tedy patří ve stomatologii k ekonomickým vítězům pandemie. Byly schopné kompenzovat pokles produkce nejen za pomoci veřejných rozpočtů, ale i zvýšením cen za své služby a tím zvětšit své celkové tržby. To vše na rozdíl od ostatních subjektů v oblasti stomatologie, jako byly zubní laboratoře a dodavatelé zubních materiálů a technologií.

Zdroje:

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz