Hlavní obsah
Finance

Jak „vydělat“ na těhotenství? (srovnání pojistek)

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pixabay.com
8. 1. 13:58

Během těhotenství lze získat peníze z komerčního pojištění. Odlišnosti mezi pojišťovnami jsou veliké. Podmínky jsou dnes také mnohem přísnější, než tomu bylo v minulosti.

Článek

S těhotenstvím může být spojena řada zdravotních komplikací: krvácení, zvracení, otoky nohou, dorzopatie, infekce močové a pohlavní soustavy, potíže s krevním tlakem, cukrovka a mnoho dalšího. Žena se může dostat do krátkodobé i dlouhodobé pracovní neschopnosti, a to v závislosti na charakteru zdravotních potíží. A v takovém případě je možné po komerční pojišťovně požadovat plnění z pojištění pracovní neschopnosti, pokud je tedy sjednáno.

Pojišťovací odborníci a finanční poradci vědí, že před lety na tomto pojištění „vydělaly“ klientky Allianz pojišťovny či Airbank, resp. BNP Paribas Cardif pojišťovny. Obě tyto pojišťovny měly v minulosti benevolentní podmínky pro plnění během těhotenství. To dnes již neplatí. Přesto se ženy často ptají, která pojišťovna má nejlepší podmínky pro plnění během těhotenství, resp. rizikového těhotenství.

Mezi základní odlišnosti mezi pojišťovnami patří:

1)      Čekací doba

Pojišťovny se různí v tom, jak dlouhou čekací dobu pro rizikové těhotenství uplatňují. Během této doby nevzniká nárok na pojistné plnění. Nejčastěji pojišťovny mají čekací dobu v délce osm měsíců. Výjimečně se lze setkat s dobou delší (např. dva roky u některých tarifů Uniqa pojišťovny) nebo s dobou kratší (např. dva měsíce u některých tarifů ČSOB Pojišťovny či Generali ČP pojišťovny, tři měsíce u Slavia pojišťovny). U některých pojišťoven lze tak překvapivě pojistit již těhotnou ženu a pojistná ochrana bude funkční.

2)      Podmínka hospitalizace

Dále se pojišťovny odlišují v tom, zda pro vznik nároku na plnění požadují splnění hospitalizace pojištěné osoby. Můžeme se setkat s požadavkem na tři až šest dnů hospitalizace:

  • tři dny hospitalizace (některé tarify Generali ČP, Koooperativy, MetLife či YouPlus)
  • čtyři dny hospitalizace (některé tarify Allianz či ČSOB Pojišťovny)
  • pět dnů hospitalizace (Simplea)
  • šest dnů hospitalizace (Pillow pojišťovna)

Mezi produkty, které nepožadují hospitalizaci, patří některé tarify České podnikatelské pojišťovny, Kooperativy, Komerční pojišťovny, pojišťovny NN, Slavia pojišťovny a pojišťovny Uniqa. Pojištění bez požadavku na hospitalizaci má zjevnou výhodu, neboť rizikové těhotenství nemusí být nutně spojeno s několikadenní hospitalizací.

3)      Maximální doba plnění

Jsou pojišťovny, které nijak délku maximálního plnění neomezují. Běžnější však je, že pojišťovna vyplatí plnění za omezený počet dnů pracovní neschopnosti. Například pouze za:

  • 21 dnů (některé tarify NN pojišťovny)
  • 30 dnů (Generali ČP, Kooperativa, Slavia)
  • 60 dnů (ČSOB Pojišťovna)
  • 90 dnů (Česká podnikatelská pojišťovna)

Je běžné, že pojišťovny, které mají volnější podmínky (nepožadují hospitalizaci), tak současně omezují výši maximálního možného plnění. Na druhou stranu pojišťovny, které neuplatňují limit plnění, mají podmínky přísnější.

4)      Ostatní výluky

Pojišťovna může také uplatňovat přísnější definici nemoci. V takovém případě může být uplatněna například výluka na obtíže související s těhotenstvím, které nelze doložit vyšetřením provedeným objektivními vyšetřovacími metodami (zobrazovacími, laboratorními apod.). Za pojistnou událost se nemusí považovat ani pracovní neschopnost z důvodu faktorů Z00 až Z99 podle MKN-10 (to je například vystavení rizikovým faktorům v zaměstnání apod.).

Lze se setkat s výlukou na umělé přerušení těhotenství, pokud nebylo provedeno z lékařského hlediska jako nezbytné k záchraně života pojištěné. Někdy pojišťovna může plnit pouze za vyjmenované komplikace.

Tyto výluky jsou již individuální a pochopitelně platí, čím méně těchto výluk, tím lépe.

Jaká pojišťovna tedy má nejlepší krytí rizikového těhotenství?

Na rovinu je potřeba říct, že dnes jsou podmínky pro pojistné plnění přísnější, než tomu bylo dříve. Pojišťovny, které v minulosti měly vstřícné podmínky, na tom totiž prodělaly.

Nadstandardní podmínky v tomto ohledu mají tarify Neon od České podnikatelské pojišťovny (čekací doba 8 měsíců, bez požadavku na hospitalizaci a bez nestandardních výluk, maximální plnění ale jen za 90 dnů) a pojištění Pro Zdraví od Slavia pojišťovny (čekací doba 3 měsíce, bez požadavku na hospitalizaci a bez nestandardních výluk, maximální plnění za 30 dnů). Lepší podmínky tak mají pojišťovny, které uplatňují limit plnění.

Pokud je cílem vybrat pojištění bez tohoto limitu, je bohužel nutné se smířit s přísnějšími podmínkami, o kterých je nutné předem vědět, aby nedošlo k nežádoucímu nesouladu mezi očekáváním a pojišťovací realitou.

V neposlední řadě je nutné upozornit na to, že mezi produkty pojištění pracovní neschopnosti najdeme mnohem více odlišností a ženy by se při výběru vhodné pojistky neměly orientovat jen podle toho, jak daná pojišťovna přistupuje k případnému těhotenství.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz