Hlavní obsah
Internet a technologie

Důvěřovali byste umělé inteligenci v nemocnici?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: JakubZ: zdroj midjourney (Creative Commons)
19. 12. 2022 0:00

Preferujete onkologa se zkušeností diagnózy stovek snímků, anebo několika milionů? Ten druhý vám ruku nepodá, je to totiž umělá inteligence.

Článek

Umělá inteligence je považována za jednu z nejdůležitějších technologií 21. století a její uplatnění je v mnoha odvětvích, včetně zdravotnictví. AI může být pro zdravotnictví velkou výhodou, zejména v oblastech, kde je nutná rychlost a přesnost. Například porovnávání radiologických snímků je pro lékaře často nesnadné a časově náročné, ale pro AI je to jednodušší a rychlejší, navíc může porovnávat mnohem větší množství snímků ve své databázi, což zvyšuje pravděpodobnost přesné diagnózy. AI může také pomoci s hlídáním kontraindikací léků, a to i těch zahraničních, které nejsou v dané zemi běžné. Díky schopnosti AI rychle prohledat velké množství informací může také pomoci s diagnostikou, stačí jí zadat příznaky a vyhledá i málo pravděpodobné nemoci. Navíc AI nezná únavu a nepotřebuje dovolenou, takže může pracovat nonstop.

Dalším příkladem využití AI v zdravotnictví je použití robotických systémů pro chirurgické zákroky. Tyto systémy jsou schopny provádět jemné a přesné pohyby, které jsou pro lidské ruce nesmírně náročné. Navíc jsou schopny pracovat s přesností, kterou lidský chirurg nedokáže dosáhnout. AI může také pomoci s plánováním a organizací chirurgických zákroků, což může vést ke snížení chyb a ke zlepšení výsledků zákroků. Kromě toho může AI pomoci s vyhledáváním a analýzou relevantních medicínských záznamů a dat, což může pomoci lékařům při předepisování léčby a při rozhodování o dalším postupu.

AI může také pomoci s prevencí zdravotních problémů a s monitorováním zdravotního stavu pacientů. Například může být využita pro analýzu dat z chytrých hodinek nebo fitness náramků, které měří tep, spánek nebo pohyb, a pomoci tak lékařům při včasné detekci možných zdravotních problémů. AI může také pomoci s automatizací rutinních úkonů v nemocnicích, jako je například vyplňování formulářů nebo správa lékových záznamů, což umožní lékařům věnovat se více pacientům.

Použití AI v zdravotnictví může mít ale také své omezení a výzvy. Jednou z největších obav je, že AI může nahradit lidské zdravotnické pracovníky a tím způsobit ztrátu pracovních míst. Je třeba vzít v úvahu, že AI ještě není schopna nahradit lidského lékaře v plném rozsahu a že lékaři jsou stále nezbytní pro rozhodování a léčbu pacientů. Je tedy důležité, aby bylo použití AI v zdravotnictví řízeno tak, aby se maximalizoval přínos pro pacienty a zároveň se minimalizovaly možné negativní dopady. Další výzvou je také to, že AI je pouze tak dobrá, jako jsou data, na kterých je trénována, a pokud jsou data neúplná nebo nevyvážená, může to vést k nesprávným nebo neúplným výsledkům. Je tedy důležité zajistit kvalitu a vyváženost dat, která jsou AI k dispozici.

Strojové učení funguje tak, že se vytváří model, který je schopen se učit z existujících dat, která mu jsou poskytnuta. Tento model je poté schopen předpovídat výsledky na základě nových dat, která mu jsou zadána.

V případě lékařských dat, jako jsou například radiologické snímky, může být strojové učení využito k vytvoření modelu, který je schopen rozpoznávat různé patologie na snímcích. Pro tento účel se nejprve vybere velké množství radiologických snímků s různými patologiemi a bez patologií. Tyto snímky jsou poté označeny jako příklady s patologiemi nebo bez patologií. Model je poté trénován na základě těchto příkladů a učí se rozpoznávat patologie na snímcích. Poté, co je model dostatečně trénován, může být použit k analýze nových snímků a k předpovědi, zda na nich jsou patologie nebo ne. Tento proces může pomoci lékařům při diagnostice a může také pomoci snížit chyby při rozpoznávání patologií.

Je tedy za dveřmi doba kdy přijdete do nemocnice a budou všude kolem jen roboti? To jistě ne. Ale šance, že se potkáte s AI během své nemoci je již dnes vysoká.

zdroj: https://www.radiologytoday.net/archive/rt0118p10.shtml

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz