Hlavní obsah
Bydlení

Co to je a jak funguje tepelné čerpadlo?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: JakubZ: midjourney
21. 12. 2022 0:00

Přemýšleli jste někdy nad tím jak funguje tepelné čerpadlo? Vlastně jen zvyšuje, či snižuje tlak a o zbytek se postarají fyzikální zákony.

Článek

Tepelné čerpadlo je zařízení, které využívá teplo z okolního prostředí k  vytápění budov nebo k ohřevu teplé vody. Principem tepelného čerpadla je přeměna tepla z jedné zdrojové teploty na vyšší teplotu, která je pak využita k vytápění. Tepelné čerpadlo se obvykle instaluje do budovy, ale může být také součástí vytápěcího systému pro venkovní plochy nebo bazény. Existují různé typy tepelných čerpadel, které se liší podle zdroje tepla, ze kterého čerpají teplo. Nejčastěji se používají tepelná čerpadla vzduch-vzduch, voda-voda nebo země-voda.

Tepelné čerpadlo funguje na principu chladicího zařízení. V místě, kde se odebírá teplo, je médium (látka proudící potrubím čerpadla) roztaženo, čímž dojde k jeho vypaření a akumuluje do sebe teplo z okolí, tedy ochladí okolí. Proč by se ale mělo médium vypařit za nízkého tlaku? No fyzika je neúprosná a i horolezci vědí, že voda se vysoko v horách vaří při méně než 100°C. Čerpadlo samozřejmě dokáže snížit tlak výrazněji, než okusí zmíněný horolezec, a tedy bod varu je nižší než teplota okolí, zmíněný horolezec by se taky necítil dobře. Ohřáté médium následně dostaneme potrubím tam, kde chceme něco ohřát (třeba zásobník vody). Zde dojde ke stlačení média, tím se z plynu stane opět kapalina a teplo je odevzdáno do okolí (tím je voda ve zmíněném zásobníku). Může se výše zmíněný jev dít sám od sebe? Nemůže, je třeba elektřiny, která pohání celý popsaný děj za pomoci kompresorů. Tepelné čerpadlo může fungovat jak v režimu vytápění, tak v režimu chlazení, přičemž v závislosti na nastavení lze přepínat mezi těmito režimy podle aktuálních potřeb.

Tepelné čerpadlo je obvykle poháněno elektrickým motorem, který spouští kompresor, který je zodpovědný za přeměnu tepla. Výkon tepelného čerpadla se vyjadřuje v kJ/h nebo kW a závisí na velikosti a typu zařízení. Tepelné čerpadlo je účinné především při teplotách okolního vzduchu nad nulou a jeho účinnost klesá s klesající teplotou. Většinou se udává, že pod -20°C tepelné čerpadlo nemá smysl používat.

Mezi hlavní výhody tepelných čerpadel patří nižší náklady na vytápění oproti klasickým zdrojům tepla, jako jsou plyn nebo uhlí. Tepelné čerpadlo využívá teplo z okolního prostředí, které je zdarma a nevyčerpatelné, a přeměňuje ho na teplo pro vytápění budovy nebo ohřev teplé vody. Navíc tepelné čerpadlo produkuje minimální množství emisí skleníkových plynů, což přispívá k ochraně životního prostředí.

Další výhodou tepelných čerpadel je jejich nízká hlučnost a snadná údržba. Tepelné čerpadlo se obvykle instaluje venku na stěnu budovy nebo na střechu a je tedy vzdáleno od obytných prostor, takže neobtěžuje hlukem. Navíc tepelné čerpadlo vyžaduje pouze minimální údržbu a obvykle stačí jej jednou ročně prohlédnout a vyčistit.

V neposlední řadě tepelné čerpadlo poskytuje vysokou míru komfortu v budově. Díky možnosti nastavit teplotu v jednotlivých místnostech a v režimu chlazení je možné v létě i v zimě udržovat příjemné teploty v budově a snadno je regulovat dle potřeb jako je denní doba či zda zrovna svítí slunce.

zdroj principu tepelného čerpadla: https://www.viessmann.cz/cs/rady-a-tipy/tepelne-cerpadlo-princip.html

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz