Hlavní obsah
Práce a vzdělání

Krev z nezvládnutého školství máte i na svých rukou

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: unsplash.com
2. 9. 10:07

Téma stokrát skloňované. Zdá se, že řešení je na dosah každými volbami. S další vládou přicházíme o iluze a vracíme se do reality. Řeč není o ničem jiném než o výuce moderních dějin!

Článek

Moderní dějiny se neučí. Podle učitelů jde o období posledních tříd ZŠ o mimořádně zaneprázdněné. Na prvním místě obsazeny přípravami na přijímací zkoušky, školními akcemi spjatými s odchodem z dané školy. Řada hodin dějepisu tak odpadá a na rozdíl od dějin starověku či středověku a novověku, probíraných v nižších ročnících, se výuka soudobých dějin zredukuje natolik, že látku nelze probrat. Musíme mít na mysli také to, že logika řazení látky jednoduché řešení tohoto problému neumožňuje.1

Nedostatkem je i špatné plnění kontrolní funkce ředitelů škol. Mnozí ani nemají tušení o tom, že se u nich ve škole neplní učební osnovy. Ředitelé škol jsou potom překvapeni, když jsou inspekcí obeznámeni o porušení zákona. Pokud se ve výuce neobjeví nejnovější dějiny, stala se zásadní chyba.2

Výuku moderních dějin měl zachránit projekt Dějepis +

https://www.npi.cz/projekty/4588-dejepis-plus.

Jednalo se nástroj k obohacení výuky. Ověřovaly se zde metody výuky dějepisu a nové způsoby jak je podpořit. Patřil také do Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Pilotní projekt ovšem na konci tohoto roku končí. Ministerstvo nevysvětlilo proč.

Další znepokojující fakt je, že podle výroční zprávy ČŠI

https://csicr.cz/CSICR/media/Prilohy/2022_p%c5%99%c3%adlohy/Dokumenty/Vyrocni-zprava_2021_2022_everze.pdf
Česká školní inspekce

na 27 % škol, vyučují neaprobovaní učitelé. Dějepis také vyšel procentuálně nejhůře v žákovském hodnocení. „Nedostatek učebních úloh a přetížení vzdělávacího obsahu je pravděpodobnou příčinou velmi nízkého výskytu daných znaků v předmětech dějepis, zeměpis, přírodopis a fyzika“ říká ČŠI. Nejhůře dějepis také dopadl v individualizaci během výuky.

Z uvedeného výčtu je zřejmé, že řešení situace je v rukou samotných učitelů a ředitelů. Dokud si kantoři neuvědomí, že výuka novodobých dějin je nedílnou součástí historie, nikam se jako společnost neposuneme. Ale jak dostat na pedagogické fakulty správné učitele? Jak zabránit tomu aby učitelé do deseti let nevyhořeli?

Anketa

Co by českému školství pomohlo k lepším kantorům?
vyšší plat
28,8 %
těžší přijímací zkoušky na VŠ
0 %
povinná roční pauza po odučených deseti letech
48,1 %
změna výuky na pedagogických fakultách
16,3 %
zpopularizování učitelského povolání
6,8 %
HLASOVÁNÍ SKONČILO: Celkem hlasovalo 104 čtenářů.

Často přemýšlím nad tím, kdy se studenti odborných oborů či učilišť dozví, co bylo po roce 1989 či jaký je rozdíl mezi většinovým a poměrným volebním systémem, pokud jim to nikdo během povinné školní docházky neřekne. Jako společnost narážíme na skutečnost, že často volí lidé, kteří nejsou dobře informováni nebo rychleji skáčou na populistické navijáky. Poté bohužel slýcháváme teorie typu - volebního práva pouze pro dostatečně vzdělané. Obávám se, že chyba není na straně málo vzdělaných nebo samotných kantorů. Domnívám se, že chyba je na straně každého jedince, který nevyvíjí tlak na dostatečnou výuku moderních dějin. Vinu tedy nese každý z nás.

Školství má v sobě obrovský potenciál, mohlo by být lékem téměř na vše. Na podchycení kriminality, závislosti na drogách a dalším. Bohužel jej necháváme ležet ladem a hasíme již vzniklé požáry. A to už je pak pozdě.

1) ČERNÝ, Karel. Učitelé dějepisu: výuka nejnovějších dějin, historické vědomí a legitimizace školní výuky dějepisu [online]. Praha, 2012. Dostupné z: https://karolinum.cz/data/clanek/5022/OS_1_2012_final_Cerny.pdf.Empirické studie. Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

2) VAGENKNECHT, J.: Situace ve vyučování nejnovějších dějin v základních a středních školách. In: Národnostní menšiny. Historické souvislosti některých aktuálních problémů v Evropě a v ČR. XII. letní škola historie. Porta linguarum, Praha 2000, s. 143-150.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz