Hlavní obsah
Lidé a společnost

Uherský revolucionář měl být tajným milencem slavné Sissi. Kdo byl charismatický hrabě Andrássy?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

včera 10:00

Guyla Andrássy byl významným uherským šlechticem, přidal se však na stranu revoluce a málem kvůli tomu přišel o hlavu. Později se z něj stal významný politik a údajně také milenec císařovny.

Článek

Sympatický Maďar

Tento významný šlechtic se narodil 3. března roku 1823 do vážené uherské rodiny Andrássyů jako druhorozený syn. Jeho otcem byl vlivný šlechtic Karel Andrássy a jeho matkou byla bohatá dědička Etelka Szápáryová. Jeho celé jméno zní Gyula Karóly Andrássy de Csikszentkirály et Krasznahorka. Na tom se zamotá jazyk že? Vystudoval gymnázium v Sátoraljaújhely a už tehdy byl považován za velmi inteligentního a výřečného studenta. Po absolvování gymnázia se věnoval studiu práv na univerzitě v Pešti. Mezi lety 1844-1845 se vydal na svou kavalírskou cestu po Evropě a navštívil například Španělsko, Francii, Itálii či Anglii. Díky své otevřenosti, vstřícnosti a veselé povaze si získal mnoho přátel po celé Evropě. Mezi nimi byli také velice významní šlechtici či vysoce postavení politici. Po smrti svého otce se v roce 1845 vrátil do Uher a s vervou se zapojil do politického a společenského života. Byl obdivován pro své vystupování, což se mu v pozdějším životě hodilo při náročných politických jednání. Také byl vyhlášeným jezdcem.

Hrdý účastník revoluce

Od roku 1847 působil na pozici poslance uherského zemského sněmu za Zemplínskou župu, kde jeho rodina vlastnila statky a rozsáhlé pozemky. Na sněmu se setkal s Lájosem Kossuthou a připojil se k radikální opozici, v jejímž čele stál právě Kossutha. Byl jedním z předních účastníků maďarské revoluce, která se odehrála v letech 1847-1848. Na sněmu také hlasoval pro nezávislost Uher a požadoval sesazení Habsburků z uherského trůnu. I přes své mládí byl jednou z nejvýznamnějších osobností uherské politické scény. Jeho názory a politické schopnosti byly považovány jak ostatními šlechtici či dalšími politiky, tak také obyčejným lidem. Byl důstojníkem jezdectva a vedl zemplínskou domobranu v bojích proti rakouské armádě. Přišel také s nápadem na spojenectví Uher s osmanskou říší. Jako vyslanec uherské revoluční vlády tedy odcestoval do Istanbulu, kde se mu však ani přes jeho výřečnost a schopnost vyjednávat nepodařilo získat tureckou podporu. Mezitím se nad hrabětem začala stahovat temná mračna poté, co se Rakousku s Ruskou pomocí podařilo potlačit maďarskou revoluci. Andrássy tedy odjel do exilu v Paříži. Byl předvolán před vojenský soud do Pešti, tam se však nedostavil a i přes svou nepřítomnost byl odsouzen k testu smrti. V Paříži se snažit upevnit svá přátelství s vlivnými osobnostmi a navazovat nová. Pokusil se také vyjednat podporu Napoleona III. pro uherské záležitosti, avšak neuspěl. Díky vlivu své matky a manželky byl ruku 1857 omilostněn a mohl se vrátil do své vlasti. V Uhrách se i po svém návratu účastnil politického dění, odklonil se však od Kossuthova radikalismu.

Významný politik

Jako jeden z předních aktérů se účastnil jednání o rakousko-uherském vyrovnání, které bylo úspěšné poté, co Rakousko prohrálo válku s Pruskem. A tak v roce 1867 vzniklo Rakousko-Uhersko. Andrássy se dokonce stal prvním ministerským předsedou uherského království. V roce 1867 byl také jmenován císařsko-královským tajným radou. U příležitosti korunovace Franze Josefa a Elisabeth Bavorské obdržel čestný velkokříž Řádu sv. Štěpána. Namísto odvolaného Friedricha Beusta byl jmenován rakousko-uherským ministrem zahraničí, zároveň byl také ministrem císařského domu a předsedal společné rakousko-uherské ministerské radě. Mezi lety 1871-1872 a znovu v roce 1876 dočasně spravoval společné rakousko-uherské ministerstvo financí. Následně později působil v mnoha dalších významných politických či vojenských funkcích. Také za svou oddanou a vytrvalou práci získal celou řadu čestných ocenění a to nejenom v Rakousko-Uhersku, ale i v dalších Evropských mocnostech. Mezi ty nejvýznamnější patří například Řád zlatého rouna, který získal v roce 1877, pruský Řád černé orlice či portugalský Řád věže a meče.

Milenec císařovny Sissi

Hrabě Andrássy se jako významný šlechtic a politik nejčastěji pohyboval ve Vídni či na svých panstvích v Uhrách. Ty si také zamilovala císařovna Elizabeth Bavorská, která je spíše známá pod přezdívkou Sissi. V Uhrách se cítila šťastně, neboť tam nebyla svázaná přísnou dvorní etiketou, jaká panovala ve Vídni a tak se tam velmi ráda vracela. Hrabě Andrássy se s císařovnou znal z Vídně, mnohokrát se však setkali i v Uhrách. Andrássy si se Sissi velmi rozuměl a měli spolu blízký vztah. V některých zdrojích se dokonce uvádí, že spolu měli milenecký poměr. Tyto zdroje však nebyly nikdy potvrzeny. Tvrzení o mileneckém poměru nabyla na síle především díky několika filmům či seriálům, které byly o Elisabeth natočeny. Ovšem původ těchto tvrzení sahá až do doby života hrabě Andrássyho a císařovny Sissi, kdy si o jejich vztahu šuškali lidé v Rakousku i v Uhrách. Andrássy měl být také údajným otcem nejmladší dcery císařovny Sissi, která se narodila v Uhrách a dostala pro rod Habsburků poměrně netradiční jméno Marie Valerie. Toto jméno se však často vyskytovalo mezi členkami rodu Andrássy. Sama Marie Valerie však nikdy neměla příliš blízký vztah k Uhrám a hraběte Andrássyho také zrovna ráda neměla. Povahově byla Marie Valerie velice podobná svému (oficiálnímu) otci císaři Franzi Josefovi, se kterým si byla hodně blízká. Otcovství Andrássyho tak nebylo nikdy potvrzeno.

Zajímavosti

Angažoval se dokonce i ve vedení Uherské akademie věd a byl jejím čestným členem. Publikoval také řadu odborných článku v maďarštině, němčině a francouzštině. Tiskem byly také vydány jeho parlamentní projevy. Byl rytířem Maltézského řádu a španělským Grandem I. třídy. Na jeho počest a jako připomínka jeho zásluh mu byl postaven památník, který se nachází u budovy maďarského parlamentu.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz