Hlavní obsah
Názory a úvahy

Proč se dělíme na občany dvou kategorií? Práva sexuálních menšin

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pexels
17. 8. 17:16

Segregace obyvatel provázela celou historii lidstva. Dělili jsme se dle původu, ekonomické situace nebo rasy. Proč tomu v 21. století neuděláme přítrž a nenecháme všechny žít svobodně podle svých představ.

Článek

I přes fakt, že jsme na tom s právy sexuálních menšin lépe než jiné části světa, je stále co zlepšovat. Například v arabských zemích je za homosexualitu trest smrti, nebo v Rusku byl momentálně přijat nový zákon zakazující operativní změnu pohlaví. Nezbývá se nic jiného než ptát se, proč má stát nebo církev potřebu ovlivňovat životní uspořádání lidí.

Tradiční rodina

Častým argumentem konzervativně smýšlejících osob je zachování takzvané tradiční rodiny. Co ale znamená tradiční rodina a opravdu se definice nemění a zůstává stejná? Od pravěku se podoba rodiny liší dle kulturních zvyklostí a konkrétního období. Nebylo neobvyklé mnohoženství a mnoho kultur se odvíjela od mužské linie rodu. Mnoha kulturách byly sňatky prováděny pouze za účelem získání vlivu a majetku bez jakéhokoliv citu. Například ve starověkém Římě bylo běžné provozování homosexuálních vztahů starších mužů s mladými chlapci, což bylo obecně společensky přijímáno.

Když se podíváme do blízké minulosti posledních století uvidíme, že ani tehdy nebyla „tradiční“ rodina stejná, jako ji obhajují nynější konzervativci. Od Rakouska-Uherska bylo obvyklé, že rodinu tvořili 3 až 4 generace v jedné domácnosti. Toto vnímání rodinného celku přetrvalo až do doby po 2. světové válce, kdy se různé generace rodiny více oddělovali, až se ustálil v podobě rodiče a děti, které se následně odstěhují a založí vlastní rodinu. Koncept rodiny tedy není rozhodně neměnný a tradiční rodina před 100 lety byla dosti rozdílná než ta v dnešní době.

Výhody manželství oproti registrovanému partnerství

Důvodů, proč registrované partnerství nestačí, je mnoho. V oblasti daní je pro manželé výhodou možnost sdílení daňové zátěže, což umožňuje lepší zvládání finanční situace. V oblasti financí a majetku je rovněž výhodnější, protože poskytuje lepší ochranu majetku v případě rozvodu nebo smrti jednoho z partnerů, obzvláště v případech, kdy neexistuje závěť. Jelikož je ve světě institut manželství rozšířenější, v případech stěhování a práce v zahraničí poskytuje lepší právní situaci manželům. Ve stáří se pak pár nemusí tolik strachovat o osud toho, který se dožije déle, protože stát poskytuje starobní a vdovský důchod. Proč by stát jednomu páru měl pomáhat ve stáří a na druhý se vykašlat? Jednou z posledních výrazných nevýhod je absence možnosti adopce a osvojení dětí páry v registrovaném partnerství.

V současnosti jsou dětské domovy plné a to hlavně kvůli nespolehlivým rodičům, kteří jsou často násilní, závislí a nezodpovědní. Je až k nevíře, že spousta lidí neschopných se o děti postarat, může mít dětí kolik chce a odsuzují je k životu ve stresu a násilí nebo v dětských domovech. Ti posvátnou tradiční rodinu tvoří, ale spořádaný homosexuální pár nemůže legálně a komfortně mít ratolest. Navíc státu by to ulehčilo s péčí o děti v dětských ústavech.

Ohrožuje nás rovnoprávnost homosexuálních lidí?

Není v čem by zrovnoprávnění všech lidí ohrozilo ty, co již právo na manželství mají. Celá debata o tomto ohrožení je s prominutím hloupá a naprosto stejná jako diskuze před 100 lety o zrovnoprávnění žen. Tehdy také byly argumenty, že to tak historicky nikdy nebylo. Rovněž jako nyní proti tomuto bojovala církev. Tyto argumenty jsou, a vždy byly, pouze zástupné, aby konzervativci nemuseli přiznat, že se prostě bojí změny a pokroku.

21. Století bude stoletím svobody

Nezbývá než utopisticky doufat, že v tomto století, a již za našich životů dojde k poskytnutí všech svobod všem lidem na planetě. Přestaňme se rozdělovat na novodobé kasty a přestaňme se bát odlišností. Všichni jsme stejní a nikdo není méněcenný, nikdo nemá právo někomu jinému upírat to jeho na spokojený a svobodný život - o tom hovoří i první článek Základní listiny práv a svobod . Pouze společenská debata může přinést štěstí všem lidem.

Zdroje:

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz