Hlavní obsah
Aktuální dění

Sexuální otroctví, přetrvávající problém. Česko slouží jako tranzitní země

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Pexels
21. 7. 13:20

Pojem sexuální otroctví znamená nucené poskytování služeb prostituce nebo tvorby pornografie. Tento problém nezůstal v dobách dávno minulých ani v rozvojových zemích, bojovat proti němu je potřeba i u nás na evropském kontinentu.

Článek

Většina obětí jsou ženy a nezletilí. Nucená prostituce mnohdy bývá záležitostí organizovaného zločinu, ale zřídka se jí dopouštějí i jednotlivci. Vykořisťování se často týká osob z nízkých ekonomických poměrů a bez rozvinutých sociálních vazeb. Vede to ke zvýšené kriminalitě, která zadělává na další sociálně-ekonomické problémy.

Lidé, kterým se podaří utéci nebo jsou zachráněni, často trpí zdravotními problémy jako jsou pohlavní nemoci. Často mají i vnější zranění po fyzických útocích nebo mučení. Neobvyklé nejsou ani úrazy a úmrtí po nelegálně neodborně provedených potratech. Problémem jsou zároveň traumata psychického rázu. Oběti mohou hledat útěchu v alkoholu nebo jiných omamných látkách.

Evropa

Zprávy z pozorování sexuálního otroctví na území Evropy naznačují, že se objevuje ve většině zemí. Oběťmi se často stávají migranti nebo obyvatelé ghet a slamů. Tyto lidi mnohdy nikdo nepostrádá, nebo předpokládá, že odešli „hledat štěstí jinam“. Gangy obvykle oběti získávají pomocí vydírání, únosů a zastrašování. Neobvyklé není ani přesouvání unesených mezi zeměmi EU.

Evropský parlament i jednotlivé státy se snaží implementovat legislativu pro zefektivnění boje proti sexuálnímu otroctví. Rovněž OSN se snaží problém vyřešit pomocí investic do prevence, předcházení a pomoci obětem. Mnoho neziskových organizací se taktéž snaží iniciovat programy pro pomoc obětem hlavně v oblasti zdravotního a mentálního zdraví. Potřeba pomoci s návratem do normálního života je důležitou součástí řešení problému.

Česká republika

Naše území bývá často tranzitním bodem během převozu do konečných destinací. V některých případech jsme ovšem cílovou stanicí pro poskytování sexuálního otroctví i naše země. Oběti často bývají ženy z východních zemí. Obchod s lidmi je ještě umocněn nyní probíhající válkou na ukrajinském území.

Konkrétní příkladem může být odhalení skupiny poskytující ženy do sexuálního průmyslu v roce 2018. Policie tehdy díky zátahu na hlavní postavy organizované skupiny pronikla do fungování tohoto zločinu. Bohužel se proti tomuto druhu kriminality bojuje velmi obtížně, protože je často skryta běžné populaci. Pro předcházení je potřeba další podpora prevence a důsledné potírání zločinců.

Istanbulská úmluva

Plným názvem „Úmluva Rady Evropy o předcházení násilí vůči ženám a domácímu násilí“  je mezinárodní právní nástroj snažící se chránit ženy před sexuálními útoky. Snahou úmluvy je definovat všechny druhy sexuálního násilí a zavést příslušné trestní normy. Důležitá je také snaha o prohloubení mezinárodní spolupráce. Česká republika sice úmluvu podepsala v roce 2016, ale proces ratifikace se zasekl a nynější vláda nyní nejspíš umožní konečnou ratifikaci parlamentem.

Zdroje:

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz