Hlavní obsah
Práce a vzdělání

Kantorům dnes začal nový školní rok. Děti chtějí mobily do lavic

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: pexels.com

Po snídani mohou děti nechat telefon doma.

28. 8. 10:40

Letos není prvním školním dnem pro žáky a studenty 1. září, ale až příští pondělek. Učitelé však šupajdili do škol většinou už dnes. Zahřívání sboroven začíná. Stejně jako příprava na nové žáky a otázky těch starších.

Článek

Vyučující již dnes rozebírají, jak prožili prázdniny a seznamují se s novinkami škol, ve kterých učí. Ředitelé svolávají první porady a zasedají první předmětové komise.

Pravidla určuje školní řád

I když už nejsem aktivním ředitelem, rád na hektické začátky školního roku vzpomínám: „Dnes se podíváme do třídy a navštívíme odborný výcvik. Pokud něco někde schází, sepište seznam, do konce týdne pořídíme nové,“ opakoval jsem vždy na konci prázdnin a s kolegy procházel místa, která jim byla dokonale známá.

První školní den jsem pak žáky seznámil s třídními učiteli, každý dostal svůj rozvrh hodin a prvácí se dozvěděli harmonogram střídání odborného výcviku s teoretickým vyučováním.

Vymezování žáků vůči kantorům a naopak začíná s prvním zazvoněním. Je potřeba mít trpělivost a neustále vysvětlovat, co se smí nebo nesmí a na začátku používat i školní řád. Každý si musí uvědomit, že je na půdě školy, kde platí pravidla stanovená ředitelem.

O elektronických zařízeních rozhoduje ředitel

Rozdíly mezi školami by měly být nepatrné, odpovědi podobné. Příprava žáka na vyučování může obsahovat i písemné procvičování v podobě domácích úkolů. Kdo tomu nerozumí, ať si vzpomene a zamyslí se, jestli by dnes vůbec uměl latinku, pokud by nad ním nestáli doma rodiče a neříkali, ať píše.

Podobně je tomu u znalosti poezie nebo obsahu literárních děl. Dítě by se mělo naučit číst bez zadrhávání a ostych z vystoupení před druhými by mělo zahodit.

Často diskutovaná otázka mobilních telefonů je pak v pravomoci ředitele školy, pokud rozhodnutí zapracuje do školního řádu. Elektronické přístroje v rukách žáků na půdě školy mohou být omezeny nebo zakázány. Jakékoliv protesty jsou tak zbytečné. Výjimku z přísného nařízení tvoří zdravotní omezení žáka nebo studenta.

Zvonění telefonu narušuje výuku

Argumenty dětí povětšinou začínají lidskými právy, následuje vlastnické právo. Jde přece o jejich majetek, o kterém by škola neměla vůbec rozhodovat!

Pak na řadu přichází potřeby. V matematice mohou přece k rychlejšímu vyřešení příkladů použít kalkulačky, u předmětu Výpočetní technika je pak obsluha mobilu jednou z otázek jejich počítačové gramotnosti…

V každém případě když komukoliv zazvoní telefon během vyučování, ruší to nejen vyučujícího, ale i ostatní žáky ve třídě.

Odchylky se musí řešit

Žáci škol všech typů se tak musí připravit na to, že pravidla jsou závazná pro každého. Plošný zákaz také může výrazným způsobem pomoci při prevenci rizika návykového chování. Od bezelstného hraní her je pak totiž již jen krůček k nesmyslnému kupování herních doplňků. To již může vést i k vybílenému účtu žáka, kterému pak místo kapesného zbydou jenom oči pro pláč!

Škola by měla být bezpečným místem pro každého. Pokud se v ní objeví jakákoliv anomálie, měla by se hned řešit.

Je otázkou, kolik ředitelů českých škol k plošnému zákazu sáhne. Pokud tomu tak bude právě na škole, kterou navštěvuje vaše dítě, mají rodiče možnost doma mu vše vysvětlit. Mobily v práci nepoužívají ani řidiči autobusů či tramvají během jízdy, nezavolá si ani operující lékař z nemocnice či hasič při zásahu. Proč by tedy právě žáci měli mít nějakou výjimku?

Anketa

Jaký je váš názor na mobilní telefony dětí ve škole?
Souhlasím s řediteli, kteří žákům a studentům zakáží mobilní telefony ve škole úplně.
80,4 %
Myslím si, že by o přestávkách mělo mít každé dítě ke svému telefonu přístup.
15,7 %
Jde o majetek rodiny, škola by měla vyučovat a ne dětem cokoliv zakazovat.
1,2 %
Pokud nějaký učitel zakáže monily ve své hodině a zdůvodní to, nejsem proti, ale plošné zákazy nic neřeší.
1,9 %
Dítě by se mělo samo rozhodnout, jestli bude mobilní telefon potřebovat nebo ne. Učí se tak zodpovědnosti a samostatnosti.
0,8 %
Celkem hlasovalo 1533 čtenářů.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz