Hlavní obsah

Médium.cz je otevřená blogovací platforma, kde mohou lidé svobodně publikovat své texty. Nejde o postoje Seznam.cz ani žádné z jeho redakcí.

www.sos-psychoterapie.cz

Psychoterapeut, hypnoterapeut

Jsem kandidátní člen České asociace pro psychoterapii , členem Psychiatrické společnosti a České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s. Členství udržuji i v České kriminologické společnosti, z. s. V Českém helsinském výboru jsem členem předsednictva.

www.adicare.cz