Hlavní obsah
Názory a úvahy

Politické jsou všechny neziskovky, nebo žádná

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: https://cz.pinterest.com/pin/817544138620930687/
21. 8. 15:44

Nezisková organizace nemusí být politická, přesto politicky aktivní. Neziskovky a společnost nemusí být v protikladu, škodí míchání rolí, odsuzující nálepky dávají lidé neznalí či se špatným svědomím. NNO mají hájit zájmy svých klientů - kdekoli.

Článek

V současnosti se hodně diskutuje o prospěšnosti neziskových organizací (NNO). Kritici často používají často termín politické neziskovky. Samotný termín však vysvětlují často velmi zmateně. Nejvíce z toho vyčuhuje to, že neziskové organizace mají poskytovat přímou péči svým klientům a mlčet.

To není možné. Z těchto důvodů:

  1. Neziskové organizace jsou tvořeny lidmi. Ti mají své názory a prefence. Samozřejmě je komunikují se svým okolím. Nejde funkčně oddělit projevování jejich názorů od poskytování pomoci. Pokud si klient před pracovníkem stěžuje, že je mu stát nezajišťuje dobrou péči, nemůže to přejít neutrálním výrazem. Poskytování sociálních služeb, je především sdílení lidství. Nemusí s tím souhlasit, ale vyjadřovat pochopení
  2. Poslání každé neziskové organizace je v hájení zájmu svých klientů, či členů. U neziskových organizací poskytující služby sociální péče to je uvedeno v zákoně č. 108/2006 Sb. Zde:
c) vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní osobám, kterým poskytují sociální služby, naplňovat jejich lidská i občanská práva, a které zamezí střetům zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální služby, d) zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně stanovení pravidel pro uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby,
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108#cast3

Další rozpracování je ve Standardech kvality sociálních služeb. Odkaz naleznete zde. Neziskové organizace jsou povinny se brát za zájmy svých klientů. To znamená, že pokud se dozví o nějakém znevýhodňujícím jednání úřadů. nesmí mlčet. stejně tak pokud zjistí, že je nějaký zákon napsaný špatně. To se hodně lidem nelíbí.

3. Pracovníci NNO se často pomáhají klientům při řešení různých úředních záležitostí. Tudíž mají více příležitostí poznat chyby současného právního stavu a mohou jej tak lépe kritizovat.

4. Nezávislý pohled na problematiku je pro politiky žádoucí (aspoň by měl být). Poslanec, či ministr nemohou být odborníky ve všech oblastech. Musí mít informace z terénu.

Nepochopení role neziskových organizací, je dle mého zapříčiněno tím, že zvedají nepopulární, či snadno populisticky uchopitelná témata. Informační zkratka nebývá vždy ta nejlepší.

Je snadné vykřikovat, že dluhy se mají platit, že lidé se mají naučit hospodařit. Co se špatně vysvětluje, že někteří z nás se prostě hospodařit nenaučí nikdy, nebo byly díky podmínkám smlouvy prachsprostě okradeni.

Dalším problémem je, že jak jsou pracovníci NNO lidé, tak stejně jsou jimi i ostatní. Proto jsou si někdy prostě nesymaptičtí a důvody se hledají až pak.

Samostatnou, smutnou kapitolou je snaha některých lidí neřešit sociální problémy vůbec. Doufají, že potřební vše zvládnou sami, odstěhují se či umřou. Takovým jsou neziskové organizace obzvláště nesymapatické. Zvedají totiž tato odložená, přehlížená témata a upozorňují na jejich neřešení. Ignorováním problému se ještě nikdy žádný nevyřešil. Občas jsou tyto problémy vytářeny pohodlností a rigidním vysvětlováním zákona, občas špatnou tvorbou zákonů. Neziskovky mají vnášení takových opomíjených témat v popisu práce.

Mohou to být jak neziskové organizace poskytující sociální služby, nebo fotbalový klub, či politická organizace. Všechny jsou účastny na veřejném dění a je dobře aby do něj vstupovaly.

Každá má však svou vlastní úlohu, ve které je nezastupitelná, což však neznamená, že jejich hlas má být umenšován. Chybou je jejich role směšovat.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz