Hlavní obsah
Práce a vzdělání

Jak to bylo s digitalizací přijímacího řízení na SŠ aneb Čtyři roky marnosti…

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Janek Wagner
29. 7. 16:12

Důkaz neschopnosti ministra Roberta Plagy a jeho týmu, kteří ignorovali nejen demografickou křivku, ale i dokument Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-23. Ten požadoval digitalizaci přijímacího řízení na SŠ do roku 2022.

Článek

Dne 15. července 2023 byla Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy doručena žádost Radka Sárköziho, prezidenta Pedagogické komory, z.s.,  informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s dotazy k dosavadnímu průběhu příprav digitalizace přijímacího řízení. Odpovědi jsou jen dalším důkazem neschopnosti ministra školství Roberta Plagy a jeho týmu, kteří ignorovali nejen demografickou křivku, ale i vládou schválený Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-2023, který dokončení digitalizace přijímacího řízení na SŠ „ve formě webového rozhraní pro elektronické podání přihlášky“ ukládal do roku 2022.

Odpovědi Ing. Bc. Petra Bannerta, Ph.D., ředitele odboru středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání, na položené dotazy:

1. Proč v roce 2022 nedošlo k plánované elektronizaci systému podávání přihlášek na SŠ a z jakých důvodů nebylo zprovozněno webové rozhraní pro elektronické podání přihlášky?

Digitalizace byla součástí Plánu hlavních úkolů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále také ,,CZVV“ nebo „Centrum") na rok 2022. Původní koncepce zavádění elektronické přihlášky prostřednictvím systému Centra se ovšem proměnila ve prospěch komplexnějšího projektu, který počítal s elektronizací přihlášky jako součást nově budovaného elektronického Registru dětí, žáků a studentů. Systém podávání přihlášek měl využívat zdroje z Registru a zároveň Registr měl v této oblasti shromažďovat informace o přijímání žáků pro statistické potřeby. Reálný termín, kdy by mohl být registr spuštěn s právní oporou byl rok 2025.

2. Kteří pracovníci MŠMT (případně Cermatu) měli tento úkol na starosti?

S ohledem na postupující digitalizaci v návaznosti na vládní záměr Digitální Česko a výstavba e-governmentu a zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, bylo zavedení elektronické přihlášky součástí postupné digitalizace agend, gesčně šlo tedy napříč ministerstvem a Centrem (Sekce vzdělávání a mládeže, Odbor středního, vyššího a dalšího vzdělávání; Sekce informatiky, statistiky a analýz; Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání).

3. Co tito pracovníci udělali pro splnění daného úkolu v jednotlivých letech 2019, 2020, 2021 a 2022?

V roce 2019 byl vytvořen materiál se základním konceptem elektronické přihlášky. V roce 2020 probíhaly analytické činností souvisejících s nastavením cesty digitalizace procesů v návaznosti na vládní záměr Digitální Česko, vyjednávání se zapojenými institucemi. V roce 2021 byla ustavena pracovní skupina k digitalizaci přijímacího řízení, která tak zahájila svoji činnost. Téma Elektronické přihlášky bylo součástí Plánu hlavních úkolů Centra pro rok 2021. V roce 2022 pokračovala jednání pracovní skupiny k digitalizaci přijímacího řízení.

4. Co udělalo MŠMT (případně Cermat) pro splnění tohoto úkolu v první polovině roku 2023?

V lednu 2023 byl schválen Plán hlavních úkolů Centra pro rok 2023, který mimo jiné obsahuje úkol související s poskytnutím podpory MŠMT pro vytvoření a spuštění Registru dětí, žáků a studentů s maximální integrací mezi systémy MŠMT a CZVV, zejména pak činnosti související s elektronickou přihláškou na střední školu. Započaly intenzivní práce související se vznikem Registru dětí, žáků a studentů.

V období od 22. března 2023 do 6. dubna 2023 probíhalo dotazníkového šeření, které se týkalo kritérií přijímacího řízení do oborů vzdělání v denní formě vzdělávání (včetně víceletých gymnázií) konaného ve školním roce 2021/2022, tj. pro vzdělávání od školního roku 2022/2023. Z důvodu uvažované digitalizace přijímacího řízení a možnosti podávat více přihlášek do středních škol nás rovněž zajímalo, jakým způsobem by školy řešily navýšení počtu uchazečů v jedné škole ve stejném časovém období, kdy je nutné pro všechny realizovat školní přijímací zkoušku, pokud je stanovená v kritériích přijímacího řízení, což s sebou přinese určité organizační komplikace jak s vlastním konáním, tak s termíny a jejich překryvem.

Vedením ministerstva byla stanovena priorita zajistit alespoň částečnou elektronizaci procesů spojenou s přijímacím řízením v dřívějším termínu, než dojde ke spuštění Registru dětí, žáků a studentů, v rámci něhož bude tato agenda zajištěna komplexně. V souvislosti s tím byla v rámci MŠMT byla ustavena interní pracovní skupina v čele s náměstkyní člena vlády.

V květnu a červnu vzniknul věcný záměr zásadních změn přijímacího řízení v roce 2024. Záměr byl projednáván v rámci interních jednání mezi útvary MŠMT a Centrem, a dále s přizvanými externími odborníky. Zároveň proběhla konzultace se zástupci školských asociací.

Co k tomu dodat, na neschopnosti ministra školství Roberta Plagy a jeho týmu v řadě oblastí jsme dlouhodobě upozorňovali, stejně jako řada dalších subjektů i médií. Neřešením problému kapacity žádaných středních škol a nesplněním nutné digitalizace přijímacího řízení zbytečně poškodil desetitisíce žáků a rodičů. Zařadil se tak bezesporu k Josefu Dobešovi na pozici nejhoršího ministra školství ČR všech dob.

Zdroj: MŠMT.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz