Hlavní obsah
Internet a technologie

Rychle a snadno, s AI změníme svět k nepoznání

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Josef Čáp
19. 11. 7:48

Vstupujeme do éry umělé inteligence, která přináší revoluci v profesích, vzdělání, a soudnictví. Umělá inteligence slibuje spravedlivější a efektivnější svět bez korupce. Jak se promění naše společnost a ekonomika, a co to znamená pro nás všechny?

Článek

Ještě nám to ani nedošlo, ale současná civilizace je už za horizontem dřívějšího světa. Ano, již nežijeme v transformačním věku, jak jsem často zdůrazňoval ve svých předchozích úvahách, protože nyní vstupujeme do zcela nového zítřka, který bude oproti všem předchozím civilizacím podstatně odlišnější, než si dokáže kdokoliv představit. Jediné, co zbývá říct, je: „Posaďte se, dámy a pánové, pořádně se připoutejte, neboť vyrážíme do fantastické vize, v níž zažijeme dosud nevídané a dosud nepředstavitelné prožitky.

Máme rádi filmy s Louis de Funèsem, které daboval František Filipovský

Ano, vůbec první film s Louis de Funèsem, kterému propůjčil český hlas František Filipovský, byl pravděpodobně snímek: Výhodná koupě. O několik měsíců později, tedy v roce 1963, nadaboval František Filipovský Louise de Funèse podruhé, a to ve filmu Ďábel a desatero. A protože byl hlas Františka Filipovského nejpřesvědčivější, můžeme říci nejpoutavější k přiřazenému hlasu francouzského herce Louis de Funèse, logicky přicházelo českému dabérovi jedno oznámení za druhým, že pro něj mají dalšího Funèse.

Avšak k neoddělitelnému spojení mezi Františkem Filipovským a  Louisem de Funèsem došlo na začátku 70. let, kdy se Československá televize chystala zařadit do vysílání první filmy s tehdy už velmi slavným francouzským hercem. Po odvysílání Četníků a Fantomase, lze se proto přiklonit k názoru, že Louise de Funèse, respektive pana Filipovského nemůže nikdo po hlasové stránce v českých zemích nahradit.

Nyní bych se vyjádřil k dvěma velmi úspěšným filmovým snímkům od Louise de Funèse, které již nebyly dabovány Františkem Filipovským. Jde o tyto dva pozoruhodné snímky (Zelňačka a Rabín Jákob), které byly bohužel ochuzeny o zlatý hlas Františka Filipovského, jehož nelze nikým nahradit. Možná budete se mnou souhlasit, že jinak těmto vynikajícím filmům něco zásadního chybí?

Hlas ze záhrobí

Zas se budu opakovat a ještě k tomu přidám vlastní názor, že tyto dvě výše uvedené komedie nelze bez oblíbeného dabéra jaksi vstřebat. Po celou dobu, kdy sledujete tyto vtipné komedie, očekáváte jen ten okamžik, kdy konečně uslyšíte nezapomenutelný hlas Františka Filipovského. Bez něho se totiž na plátně zdá, že Louis de Funès, jakoby tam vlastně vůbec nebyl, že ano.

A teď se asi země pořádně zatřese, protože vám přináším senzační zprávu, že s trochou nadsázky můžeme oživit Františka Filipovského - alespoň jeho hlas. S tímto hlasem bychom mohli znovu obohatit zmíněné dvě filmové komedie. Opravdu, s využitím AI technologií dokážeme věrně simulovat hlas Františka Filipovského tak, že není možné odlišit ho od originálu.

Takže je pouze otázkou času, než se nějaké filmové studio chopí tohoto úkolu a nadabuje Louise de Funèse hlasem Františka Filipovského. Přestože se ve zprávách dočítáme o zneužívání umělé inteligence, včetně možného využití k hlasovým simulacím, je nadevše jisté, že pokud je pokrok využíván k dobrým účelům, nelze chybovat.

Umělá inteligence je tady: Co nám přinese?

Vážení čtenáři, nechci bezvýsledně velebit současnou éru, která nám poskytla umělou inteligenci, od níž nevíme, co očekávat. Nicméně, je tu pro nás všechny - naděje, s níž můžeme změnit svět k lepšímu. Pokud budeme chtít!

Skutečně jsme dosáhli pozoruhodného vzestupu, který bude vyvrcholením změn v mentalitě, ale také potenciálu, který nás dovede k světu tvořenému pouze jedničkami a nulami. Známe celkem sedm dob: Doba kamenná, Doba bronzová, Doba železná, Středověk, Renesance, Průmyslová revoluce, Doba informací.

A nyní vstupujeme do éry umělé inteligence, což je označovaná doba AI. Co můžeme od této nově započaté doby očekávat? Nastane úplný zvrat ve všem, od jídelníčku až po pracovní prostředí? Nyní to tak ještě nevypadá, ale posouváme se od nehmotného ducha k duchu digitálnímu, který bude bez komentáře vytvářet prostor pro duchovní vývoj a rozvoj vzestupujícího či upadajícího člověka.

Tato éra obohacená o umělou inteligenci přináší obrovskou příležitost pro všechny jednotlivce, aby se prosadili v oblastech, ve kterých vynikají nejvíce. Dnes je většina rozhodnutí ovlivněna finančními zájmy, ale v dohledné budoucnosti budou o vašich kvalitách spravedlivě rozhodovat umělé inteligentní systémy.

Uveďme si konkrétní příklad. Vždycky jsem tvrdil, že moderní výuka (školství) je neuvěřitelně pokřivená. Pro vykonávání povolání lékaře je třeba dosahovat vynikajících výsledků v oborech, které s touto profesí vůbec nesouvisí. Zbytečně se pak studenti učí znalostem, které neovlivňují jejich profesionalitu.

Proč by nebylo možné studovat medicínu a další specifické obory na základě testů a výzev?Cílem je, aby zájemce o medicínu prokázal svou odhodlanost, sílu a schopnost pracovat ve prospěch zdravotnictví, což představuje v podstatě životní poslání jednotlivce.

Jak bylo řečeno? Pokud je lékařství lukrativní obor, pak je logické, že budou mít zájem o něj i lidé, kteří nejsou přirozenými doktory podle své povahy. Možná se tomu zasmějete, ale nějaký dlaždič Fero by mohl být kvalitnějším lékařem než student lékařství, který studuje šest let, a přitom by raději pracoval jako popelář.

Pozn. Herec Martin Pechlát chtěl být popelářem, herec Jan Cina chtěl být také popelářem, Ortoped Petr Jurka chtěl být jako malý popelářem, atd.

Nová éra spravedlnosti s nástupem umělé inteligence

Kdyby všechno mohlo fungovat přesně tak, jak naznačuji, divili bychom se tomu, kolik, popelářů a dlaždičů by nahradilo s nadsázkou současné lékaře a další odborníky.

A teď si představte, že obor lékaře je s ohledem na umělou inteligenci již profesí na ústupu, protože za chvíli budou tyto dnes vážené profese nahrazeny umělou inteligencí, která bude daleko kvalitnější a efektivnější než lidští a přirozeně, chybující lékaři.

Profese, které může umělá inteligence efektivněji zastat

1. Průmyslová výroba
2. Zpracování dat
3. Logistika a doprava
4. Účetnictví a finanční analýza
5. Rutinní práce v kanceláři
6. Rutinní práce v oblasti zdravotnictví
7. Obchodní podpora a zákaznický servis
8. Rutinní práce v právní oblasti
9. Rutinní práce v oblasti vzdělávání
10. Rutinní práce v oblasti stavebnictví
11. Rutinní práce v oblasti IT správy
12. Rutinní práce v oblasti personalistiky
13. Rutinní práce v oblasti marketingu
14. Rutinní práce v oblasti managementu
15. Rutinní práce v oblasti vědeckého výzkumu


Vzhledem k tomu, že korupce světem vládne, jak se lidově říká, nabídne nám umělá inteligenci absolutně bez korupční prostředí, v němž uplácení nebude již možné. Chápejte, když nějaká organizace vypíše konkurs na ředitele, nebudete moct jedničky a nuly uplatit. A to se týká všech oborů a profesí viz výše uvedené.

Když si představím, kolik různých studií bylo vypracováno na vejce, která byla ještě nedávno označována za průšvih v našem stravování, neboť zvyšovaly prý nebezpečný cholesterol, říkám si, čemu máme věřit? Dnes patří vejce a máslo mezi tzv. superpotraviny, a nikdo se nad tím ani nepozastaví.

Takže si můžete svobodně vybrat tu či onu odbornou studii, ovlivněnou záměrem zadavatele, a můžete jíst vejce nebo ne. Jenže za nedlouho na tyto otázky nalezneme odpověď z jiného zdroje, jímž se stane umělá inteligence. Ta může pochopitelně také chybovat, ale nebude ovlivňována zadavatelovými penězi, jestli mi rozumíte.

Chybné či záměrně zkreslené studie a výzkumy v podstatě oslabují náš civilizační rozvoj a evoluční vzestup, ale s nástupem umělé inteligence tomu bude jinak. Stejně tak to platí i pro ekonomiku států, kterou často negativně ovlivňují zásahy politiků. Hospodaření bude brzy řízeno umělou inteligencí, což představuje další pozitivní krok pro vzestup celé společnosti a globální ekonomiky.

V každém případě konec korupce vyžene ze světa bídu, hlad, války a konflikty– prostě všechno, co stávající civilizaci existenčně ničí a posílá do úpadku, protože i úpadek je pro někoho vždy prospěšný. Pod taktovkou umělé inteligence nebude něco takového možné, čímž myslím korupci a podplácení.

Může někdo oficiálně prohlásit, že bude vyvíjet umělou inteligenci k účelu korupce? Možné je všechno, ale veřejně se tím chlubit nikdo nebude, protože i ti největší korupčníci nechtějí být takto vnímáni.

Konec dobrý, všechno dobré…

Na závěr bych chtěl prohlásit, že proměna stávajícího světa bude dramatická, zvlášť když nebudeme chodit k lékaři, nýbrž k AI. Vzdělávat nás bude umělá inteligence, nikoliv učitelé, protože ta nebude zvýhodňovat lidskou sympatičnost a nesympatičnost, čímž se vymýtí protekce, což je zásadní potíž potlačující civilizační rozvoj.

To samé platí v soudnictví, neboť budeme souzeni nejspravedlivějším způsobem, a to neúplatnými algoritmy. Umělá inteligence se nemusí obávat o svůj život, že by se stala obětí kvůli svému verdiktu ze strany mafiánských bossů a podobně.

Jistě, ve světě algoritmů nezůstane nic z toho, co jsme znali. A pokud člověk díky tomu konečně najde skutečný smysl existence, nemohli jsme pochybit ani s obávanou umělou inteligencí. Koneckonců, když už džin byl jednou vypuštěn z lahve, nemusíme z něj vytvářet prostředek k naší zkáze, ale naopak, pomocníka k našemu vzestupu a prosperitě.

Zda nás umělá inteligence (AI) povýší do nevídaného světa, jakési rajské dimenze, kde lidé již nebudou trpět hladem, válkami ani nemocemi, podobně jako penicilín v minulosti vytlačil mnohé choroby ze zemského povrchu, zůstává otázkou naší společné budoucnosti.

Článek také vyšel na: www.odrazy-tajemna.wz.cz

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz