Hlavní obsah
Aktuální dění

Setkání nad propasti Mezi generacemi. Perspektivy a porozumění

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: tým Mezi Generacemi
16. 5. 15:46

V rámci nedávného eventu „Mezi generacemi“ se konaly dvě panelové diskuze, které se zaměřovaly na mezigenerační perspektivy v oblasti duševního zdraví a života ve světě médií. A aby toho nebylo málo, na závěr bylo společné posezení u ohně s kytarou.

Článek

Dnešní rychlý vývoj technologií a změny ve společnosti přinášejí nové výzvy a příležitosti pro různé generace. Experti z různých oborů v rámci panelové diskuze představili své názory a zkušenosti a společně s účastníky se snažili porozumět tomu, co nás spojuje a co nás rozděluje, a jak s tím můžeme pracovat. Součástí akce bylo také prozkoumání mezigeneračních mýtů a stereotypů.

První diskuzní panel se zaměřil na vztah mezi generacemi a duševním zdravím. Na této panelové diskuzi se představily psycholožka Klára GramppováLinky seniorů a terapeutka a ředitelka organizace Nevypusť duši Barbora Pšenicová. Diskuze se soustředila na to, jaké vlivy mají generace na naše duševní zdraví a jak můžeme spolupracovat napříč generacemi, abychom si navzájem pomohli. Byly diskutovány otázky související s předáváním zkušeností, porozuměním různým životním etapám a zvládáním výzev, které se objevují v různých generacích.

Foto: Karina Kazarina

První panelová diskuze. Van Anh Tranová, Klára Gramppová, Barbora Pšenicová.

Druhá panelová diskuze se zaměřila na vztah mezi generacemi a médii. Diskuze se zúčastnili ředitel centra pro seniory Elpida a šéfredaktor časopisu Vital Jiří Hrabě, autorka knihy „Hry, sítě, porno“ a proděkanka FF UK Michaela Slussareff a expert na mediální vzdělávání v organizaci Transitions Jaroslav Valůch. Diskutovalo se o tom, jak různá generace používají média, jak se na média dívají a jak se s nimi dokážeme lépe vyrovnat. Panelisté rozebírali témata jako je digitální gramotnost, vliv sociálních sítí na mezigenerační interakce a způsoby, jak využít média k prospěchu všech generací.

Foto: Karina Kazarina

Druhá panelová diskuze. Jan Žabka, Jiří Hrabě, Michaela Slussareff.

Po skončení diskuzí následovala neformální část programu, která přinesla příjemné překvapení. Účastníci se sešli u ohniště, kde se rozhostila atmosféra uvolnění a přátelství. Hudebníci Vladimír MertaJan Dužda předvedli svůj hudební talent a přímo u ohně předávali své příběhy prostřednictvím storytellingu a písní. Na tomto eventu jsme dokázali most mezi generacemi překlenout a dosáhnout vzájemného porozumění.

Foto: Karina Kazarina

Posezení u ohně. Jan Dužda, Františka Hanousková, Vladimír Merta.

Tento event připomněl důležitost respektu a otevřenosti v mezigeneračních vztazích. Bylo zdůrazněno, že každá generace má své vlastní zkušenosti a perspektivy, které mohou přispět k bohatšímu a plnějšímu životu. Je důležité překonávat mýty a stereotypy, které nás mohou rozdělovat, a hledat společné cesty, jak se lépe porozumět a podporovat. Jak to udělat? Komunikovat a spolupracovat bez předsudků, navzájem neznehodnocovat problémy a obavy druhých, vzájemně se učit a si naslouchat. Zní to jednoduché, ale v praxi je to složitější. Však spolupráce mezi generacemi tak může vést k vzniku synergií a inovativních řešení, a je to klíčové pro vytváření harmonické a plodné společnosti.

Akce vznikla v rámci kurzu Živá laboratoř spolupráce, který na Univerzitě Karlově pořádá Centrum pro přenos poznatků a technologií.

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz