Hlavní obsah
Víra a náboženství

Křesťanství ve školách v Texasu: Svoboda náboženství, nebo fundamentalismus?

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Levkemyk / DALL· E
24. 5. 16:26

Je vhodné, aby náboženství bylo součástí výuky ve školách v „křesťanském“ státě, který je součástí federace s dodržováním svobody vyznání?

Článek

V minulém měsíci texaští republikáni v Senátu navrhli tři zákony týkající se náboženství ve školách, které historici vidí jako opakování minulých událostí. První zákon, označovaný jako SB 1515, by nařizoval veřejným školám „umístění křesťanského Desatera přikázání na viditelném místě v každé třídě a to ve velikosti a písmu, které jsou čitelné pro osobu s průměrným zrakem odkudkoli ve třídě.“ Druhý zákon, SB 1396, by umožňoval veřejným školám vyhradit čas pro modlitbu a čtení Bible a dalších náboženských textů studentům i zaměstnancům. Třetí zákon, SB 1556, by zaměstnancům dával právo modlit se nebo se „zapojovat do náboženských projevů“ během pracovní doby.

Tyto opatření navazují na dříve přijatý texaský zákon SB 797, který byl v roce 2021 zaveden a požaduje umístění nápisu In God We Trust (Věříme v Boha) ve školách. Toto se odehrává v zemi, která se pyšní svobodou náboženského vyznání, zakotvenou v Prvním dodatku americké ústavy. Tyto zákony nejen ignorují práva ateistů, ale také nedbají na lidi s odlišným vyznáním, pro které může pobyt ve škole s takovými opatřeními být minimálně nepříjemný.

„Nutit veřejné školy, aby vystavovaly Desatero přikázání, je součástí křížové výpravy křesťanských nacionalistů, kteří nás všechny nutí žít podle jejich víry,“ řekla Rachel Laser, prezidentka a výkonná ředitelka neziskové organizace Americans United for Separation of Church and State. Mimo to by vystavení Desatera ve školách bylo jistě protiústavní. V roce 2005 Nejvyšší soud v případu „McCreary County v. American Civil Liberties Union“ rozhodl, že deset přikázání vystavených ve dvou soudních budovách okresu Kentucky porušuje klauzuli o zřízení prvního dodatku. V roce 1980, případ „Stone versus Graham,“ Nejvyšší soud rozhodl, že zákon Kentucky, který vyžadoval vyvěšení Desatera přikázání na zeď každé třídy veřejné školy ve státě, porušuje klauzuli o zřízení Prvního dodatku.

Texas, jižanský stát USA, kde ze skoro 30 mil. obyvatel je 77% křesťanů a stojí zde přes 28 000 kostelů (což je skoro 3× více než v Polsku), těmito svými zpátečnickými návrhy zákonů nijak nepřekvapil. Nepřekvapil ani zákonem, který umožňuje školním obvodům najímat náboženské kaplany namísto licencovaných poradců. Naopak překvapilo to, že návrh oněch 3 zákonů neprošel, ale nikoliv proto, že by byl zamítnut. Guvernér Dan Patrick, tvrdě pravicový republikán, ocenil návrh zákona jako „jeden krok, který můžeme podniknout, abychom zajistili, že všichni Texasané mají právo svobodně vyjadřovat své upřímně zastávané náboženské přesvědčení.“ A dodal, že „přinášíme desatero přikázání a modlitby zpět do našich škol.“ Ale nic z toho nepomohlo.

Poslední den zasedání texaské Sněmovny reprezentantů před koncem mandátu, který je naplánován na příští pondělí, přinesl zklamání pro zákon o Desateru přikázání, který minulý měsíc schválil Senát. I přes snahu republikánů, kteří spěchali s legislativním procesem, nedošlo k hlasování o tomto zákonu. Demokraté, kteří mají v této sněmovně menšinovou pozici, využili takzvanou taktiku „chubbing,“ kdy se opakovaně a dlouze vyjadřovali ke sporným opatřením, což zablokovalo hlasování. Senátní návrh 1515, který prosazoval náboženské předpisy ve školách, předtím překvapivě prošel Senátem s podporou guvernéra Dana Patricka. Navrhoval tuto legislativu jako prostředek k ochraně svobody náboženského vyznání pro všechny občany Texasu. Avšak tentokrát se časový limit ukázal jako překážka, neboť úterý 23. 05. 2023, byl posledním dnem, kdy bylo možné schvalovat zákony. „Tento zákon byl protiústavním útokem na naše základní svobody a jsme rádi, že selhal,“ uvedl v prohlášení David Donatti, právník Americké unie občanských svobod v Texasu. „První dodatek zaručuje rodinám a náboženským komunitám, ne politikům nebo vládě právo vštípit svým dětem náboženské přesvědčení,“ dodal Donatti. Opačně reagoval senátor státu Texas Mayes Middleton, který byl spoluautorem těchto náboženských zákonů. „Bůh a vláda nejsou absolutně odděleni, a o to v těchto návrzích zákonů jde. Když byly modlitby ze škol odstraněny, šlo to s nimi z kopce - kázeň, duševní zdraví. Je to něco, o čem jsem často slýchával, když jsem vedl kampaň. Je to něco, o čem jsem dlouho přemýšlel.“

Kritici těchto zákonů tvrdí, že tyto zákony vyjadřují přechod země do nové a nebezpečné fáze, kde se rovnováha mezi církví a státem narušuje a do popředí se dostávají lidé, kteří usilují o prosazení určitého modelu křesťanské dominance. Organizace zabývající se rozpory mezi církví a státem tvrdí, že v poslední době se zvyšuje a zintenzivňuje celostátní úsilí o financování a podporu určitého druhu křesťanství. Po přijetí texaského zákona z roku 2021, který nařizuje umístění nápisu In God We Trust ve veřejných školách, pokud jsou poskytnuty jako dar, razantně zvýšil odpor. Od té doby byly školám darovány tisíce takovýchto cedulí a ty následně umístěny ve školách. Toto opatření vyvolalo aktivismus u některých obyvatel Texasu a jiné přimělo dokonce opustit stát. Po 23 letech v Texasu plánuje například Sravan Krishna, přestěhovat svou rodinu ze státu předtím, než jeho dvě malé děti začnou na podzim chodit do školy. K odchodu ho také donutili i texaské zákony, zakazující některé knihy, tyto praktiky nazval „křesťanským nacionalismem“ . Dokonce i někteří křesťané s těmito zákony a cedulemi nesouhlasí. Například Zach Freeman, Texasan šesté generace, otec tří dětí z Colleyville, vyrůstal v nábožensky konzervativní části státu, kde byly modlitby běžné na veřejných školních akcích, a řekl „nemám problém s něčím soukromým vyjádřením, ale Ježíš řekl: ‚Jdi do místnosti a modli se soukromě.‘ Toto je falešné křesťanství, představující exteriér, který neodpovídá interiéru. Je to prezentováno, jako by to zahrnovalo křesťany, ale to, co dělá, je, že vylučuje všechny ostatní.“ Zach Freeman se nedávno stal fenoménem na sociální platformě TikTok díky dvěma videím, ve kterých vyjádřil nesouhlas s dvěma nedávnými náboženskými zákony v Texasu. Jeho videa získala minimálně 300 000 zhlédnutí. Freeman se obává, že organizovaná skupina pravicových aktivistů s finanční podporou poškozuje veřejné školství v Texasu.

Andrew Whitehead, odborník na náboženský nacionalismus z Centra pro studium náboženství a americké kultury na Indiana University-Purdue University Indianapolis, uvedl, že jeho výzkum ukazuje, že Američané mají složité a dokonce protichůdné názory ohledně vztahů mezi církví a státem. Podle jeho výzkumu se stále zmenšuje podíl Američanů, kteří souhlasí s prohlášeními jako „být křesťanem je pro Američana velmi důležité“ a „vláda by měla prohlásit Ameriku za křesťanský národ.“ Nicméně mnoho Američanů se stále označuje za křesťany, i když je to pouze formální příslušnost. Ve výzkumu, který Whitehead provedl společně se sociologem Samem Perrym z Oklahomské univerzity, zjistili, že největší skupinu tvoří ti, které Whitehead označuje jako „přizpůsobivé“. Tyto osoby věří, že křesťanství je v naší společnosti přítomno jako čisté dobro a přijímají ho jako součást tradice.„Myslí si: ‚Ano, Desatero přikázání existuje, ale toto je vždycky trochu křesťanská země.Takže většinou zůstávají tiše," vysvětlil Whitehead. „Považují to za záležitost, která je mimo jejich vlastní zájmy.“

Předložené zákony týkající se náboženství ve školách v Texasu vyvolávají oprávněné obavy. Navzdory historickým precedentům a ústavním zárukám svobody náboženského vyznání se texaští republikáni snaží prosadit opatření, která omezují práva ateistů a jedinců s odlišným vyznáním. Zákon požadující vystavení Desatera přikázání na viditelném místě ve třídách je zjevně součástí snah křesťanských nacionalistů o postavení jejich víry nad ostatní. I když některé z těchto návrhů neprošly, je znepokojující, že takové myšlenky vůbec vznikly a našly v dnešní době podporu. Je důležité chránit svobodu náboženského vyznání, ale také zajistit, že ve veřejných školách se vytváří prostředí, které respektuje rozmanitost a neklade přednost žádnému konkrétnímu náboženskému přesvědčení. Je dobře, že tento konkrétní návrh nebyl schválen, ale stále je třeba bdít nad dodržováním principů oddělení církve a státu, které jsou základem americké ústavy.

Zdroje

New York Times

Washington Post

Middle Tennessee State University

Vox

NBC

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz