Hlavní obsah
Aktuální dění

Na Bouzově si připomněli velmistra

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Najdete je v Moje sledované na tomto webu nebo na Seznam.cz.

Foto: Lenka Hoffmannová

Hrad Bouzov na ostrohu u Loštic.

14. 2. 0:00

V kostele sv. Gotharda sloužili mši k výročí úmrtí arcivévody Evřena z rodu Habsburků. Byl 58. a posledním šlechtickým velmistrem Řádu německých rytířů a zemřel v Meranu v roce 1954.

Článek

Velmistr byl obnovitelem Hradu Bouzova a dobrodincem přilehlého městečka. Mši celebroval P. Metoděj Radomír Hofman OT. Mši svatou také jako host slavil dr. René Caha ze Suverénního řádu Maltézských rytířů - České velkopřevorství. Římskokatolická farnost v Bouzově je inkorporována Německým řádem.

Foto: Lenka Hoffmannová

Pozvánka na mši

Foto: Lenka Hoffmannová

Němečtí rytíři na mši

Nedaleko Loštic na ostrohu se tyčí stejnojmenný romantický hrad Bouzov, jeden z našich nejnavštěvovanějších hradů. Byl postaven na začátku 14. století a koncem 17. století jej získal Německý řád. Ten byl založen ve 12. století ve Svaté zemi. U nás je dnes řád aktivní na severu Moravy a ve Slezsku. Jedná se o činnost řádových sester v sociální oblasti, kněží a familiářů, kteří vedle rodiny se věnují také dalším aktivitám v rámci řádu.

Foto: Lenka Hoffmannová

Hrad Bouzov

Necelých 30 členů řádu u nás (ve světě celkem 800 členů (velmistr sídlí ve Vídni) provozuje konzervatoř v Opavě a Gymnázium a Základní školu v Olomouci. Věnují se také dalším zejména dobročinným aktivitám. Usilují o navrácení hradů a zámků Sovinec, Bruntál a Bouzov. Německý řád založil také lázeňské městečko Karlovu Studánku pod horou Praděd.

Evžen Habsburský byl posledním šlechticem a profesním rytířem v čele Řádu. Na přelomu 19. a 20. století přebudoval hrad Bouzov na reprezentativní sídlo velmistra a řádu. Část hradu nechal zbourat a znovu vystavět. Přestavbu a repliky historického nábytku v interiéru prováděli místní řemeslníci.

Po vzniku Československa bylo interiérové vybavení hradu, které patřilo velmistrovi, zkonfiskováno, stejně jako veškerý majetek Habsburků. Řád později zařízení odkoupil zpět.

Evžen Habsburský odešel po první světové válce do Švýcarska, také se prozíravě zasadil o přeměnu řádu na duchovní. Další velmistři již nebyli šlechtici.

Řád podporoval demokratické Československo. Během budování opevnění před druhou světovou válkou poskytl finance, pozemky a některé stavby republice. Po obsazení země Wehrmachtem byl řád zrušen a jeho členové pronásledováni. Bouzov zabral Himmler pro SS, sídlila zde menší posádka, až koncem války během vypálení Javoříčka se počet SSáků zvýšil.

K obnově řádu u nás došlo až po roce 1989.

Foto: Lenka Hoffmannová

Bouzovské zátiší

Po mši zamířím k zastávce autobusu. Ptám se paní, na kterou stranu silnice přijede můj autobus.

„Jsem překvapená, kolik bylo na mši řádových rytířů a jak jsou aktivní,“ svěřuji se.

„Pro nás je to normální, my v tom žijeme,“ odpoví mi mladá žena.

Foto: Lenka Hoffmannová

Radnice

Máte na tohle téma jiný názor? Napište o něm vlastní článek.

Texty jsou tvořeny uživateli a nepodléhají procesu korektury. Pokud najdete chybu nebo nepřesnost, prosíme, pošlete nám ji na medium.chyby@firma.seznam.cz.

Reklama

Související témata:

Sdílejte s lidmi své příběhy

Stačí mít účet na Seznamu a můžete začít psát. Ty nejlepší články se mohou zobrazit i na hlavní stránce Seznam.cz